Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1516 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρ. 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Προέδρου Πρωτοδικών Πρωτοδικείου Αθηνών και λόγω συναφείας για τον έτερο εγκαλούμενο δικηγόρο Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1516/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με μηνυτή τον Ε. - Σ. Π. και μηνυόμενους τους: 1) Α. Ν., Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών και 2) Ι. Β., Δικηγόρο Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθμ. πρωτ. 167125/30 Μαΐου 2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 705/12.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μπόμπολης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη, με αριθμό 169/20.9.2012, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, στο Συμβούλιό Σας, με την συνημμένη δικογραφία, την υπ' αριθ.167125/30.5.2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, σύμφωνα με τ' άρθρα 136 περίπτωση ε' και 137 του Κ.Π.Δ. και εκθέτω τα εξής: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε του Κ.Π.Δ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τ' άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει, όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης (ΑΠ 364/2006 Π. ΧΡ. Ν ΣΤ 894). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας και ειδικότερα από τις από 12.7.2011 και 14.7.2011 αναφορές και τα από 20.12.2011 σχετικά υπομνήματα του Ε. - Σ. Π., κρατουμένου Κλειστής Φυλακής Τρικάλων, κατά του Προέδρου Πρωτοδικών Αθήνας Α. Ν. και του Δικηγόρου Αθήνας Ι. Β., ο πιο πάνω αναφέρων μηνύει τον πρώτο για κατ' εκτίμηση παράβαση καθήκοντος και τον δεύτερο για κατ' εκτίμηση ηθική αυτουργία ή άμεση συνέργεια σε αυτήν, με αφορμή την υπ' αριθ. 7390/2003 διαταγή πληρωμής, που εξέδωσε ο μηνυόμενος δικαστικός λειτουργός κατ' αυτού (Ε. - Σ. Π.). Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας με το υπ' αριθ. 167125/30.5.2012 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί από το Δικαστήριό Σας κανονισμό αρμοδιότητας, δεδομένου, ότι πλέον στην περιφέρεια του Εφετείου Αθήνας υπάγεται μόνο το (εδρεύον στην Αθήνα) Πρωτοδικείο Αθήνας και, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εφετών Αθήνας δεν μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφερείας του. Συντρέχει συνεπώς περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132, 135 και 136 περίπτωση ε Κ.Π.Δ. για να ορισθούν ως αρμόδιες οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά, προκειμένου να αποφανθούν περί της πιο πάνω μήνυσης του Ε. - Σ. Π. κατά του προαναφερόμενου δικαστικού λειτουργού και του προαναφερόμενου δικηγόρου λόγω συνάφειας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, Προτείνω: Να ορισθούν κατά παραπομπή οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά ως αρμόδιες να αποφανθούν επί των από 12.7.2011 και 14.7.2011 αναφορών, καθώς και των από 20.12.2011 υπομνημάτων του Ε. - Σ. Π. κατά του Προέδρου Πρωτοδικών Αθήνας Α. Ν. και του Δικηγόρου Αθήνας Ι. Β. λόγω συνάφειας.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σταύρος Μαντακιοζίδης".
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διατάξεως είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής δίωξης.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο.
Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Ε. - Σ. Π. του Π., κρατούμενος της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων, με τις από 12-7-2011 και 14-7-2011 αναφορές του απευθυνόμενες προς την διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και τα από 20-12-2011 δύο σχετικά υπομνήματά του, καταγγέλλει τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Α. Ν. και τον δικηγόρο Αθηνών Ι. Κ. Β. για αξιόποινες πράξεις. Από την από 4436/18-4-12 υπηρεσιακή βεβαίωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκύπτει ότι ο Α. Ν. είναι πράγματι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός και υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών. Επειδή ο εγκαλούμενος υπηρετεί στο ως άνω Πρωτοδικείο η δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [αρθρ. 111 παρ.7, 119 παρ. 1 και 122 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ.] η παραπάνω Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Βασιλική Κολιοκώστα απευθυνόμενη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το υπ' αρ. πρ. 4065/30-5-2012 έγγραφό της, ζήτησε τον καθορισμό της αρμοδιότητος άλλου δικαστηρίου ισόβαθμου και ομοειδούς. Με τα δεδομένα αυτά, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β' περ. γ' του Κ.Π.Δ.), ώστε οι περιεχόμενες στις από 12-7-2011 και 14-7-2011 αναφορές και τα από 20-12-2011 δύο υπομνήματα του Ε. - Σ. Π. του Π., καταγγελίες σε βάρος του Α. Ν., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και του Ι. Κ. Β. δικηγόρου Αθηνών, λόγω συναφείας, να παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί αυτών και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί των από 12-7-2011 και 14-7-2011 αναφορών, προς την διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και των από 20-12-2011 δύο υπομνημάτων του Ε.-Σ. Π. του Π., κρατούμενου της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων, με τα οποία καταγγέλει τον Α. Ν. Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών και τον Ι. Κ. Β. δικηγόρο Αθηνών, για αξιόποινες πράξεις, τις Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και εφ' όσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση τις Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς όσο και τις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ