Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 320 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Η παραπομπή γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας. Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο Δικαστήριο.
ΑΡΙΘΜΟΣ 320/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου- Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 15 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενο τον: Χ1.
Με πολιτικώς ενάγουσα την Ψ1.

Η αίτηση αυτή με αριθμό πρωτ. 66218/19-11-2009 από 20-11-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1624/2009. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη με αριθμό 409/22-12-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι. Εισάγω ενώπιόν Σας την 66218/20-11-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υπόθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 του Κ.Π.Δ., και εκθέτω τα εξής:
ΙΙ. Σύμφωνα με το α. 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας διαδικασίας (ΑΠ 532/2002 Π. Λόγος 2002.625, ΑΠ 1739/94 Υπερ. 1995.500). Τέλος την παραπομπή αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να εκδικασθεί από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πλημμελημάτων με παθόντα Εφέτη που υπηρετεί στο Εφετείο που είναι αρμόδιο να εκδικάσει την έφεση (ΑΠ 1300/2006, ΑΠ 731/2006). Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα α. 137 περ.α! και β!, 132, 134 και 135 του Κ.Π.Δ. που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την εκδίκαση της εφέσεως σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο.
ΙΙΙ. Το Β' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την 54230/2008 απόφασή του καταδίκασε τον Χ1 σε φυλάκιση επτά μηνών με τριετή αναστολή για απλή δυσφήμηση πράξη που τέλεσε στην Αθήνα στις ...σε βάρος της Ψ1) η οποία τότε ήταν Πρόεδρος Πρωτοδικών Ναυπλίου. Η παθούσα αυτή δικαστικός λειτουργός ήδη έχει τον βαθμό του Εφέτη και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών που είναι αρμόδιο να εκδικάσει την 7331/17-9-2008 έφεση του καταδικασθέντος κατά της καταδικαστικής αυτής αποφάσεως. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, και με αφορμή την 8934/5-11-2009 απόφαση του ΣΤ' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών που κηρύχθηκε αναρμόδιο για το λόγο αυτό, ζητά με το παραπάνω (Ι) έγγραφό του να ορισθεί άλλο Εφετείο για να κρίνει την έφεση αυτή. Επειδή το αίτημα αυτό είναι, σύμφωνα με όσα παραπάνω (ΙΙ) εκτέθηκαν , νόμιμο και βάσιμο πρέπει να γίνει δεκτό και να ορισθεί ως αρμόδιο να εκδικάσει την 7331/17-9-2008 έφεση του καταδικασθέντος Χ1 το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς και ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να ορισθεί ως κατά παραπομπή αρμόδιο να εκδικάσει την 7331/17-9-2008 έφεση του καταδικασθέντος Χ1 κατά της 54230/2008 απόφασης του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς και ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΑθαν.
Κ. Κατσιρώδης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ.ε του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο...". Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας διαδικασίας. Τέλος την παραπομπή αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ΚΠΔ να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να εκδικασθεί από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πλημμελημάτων με παθόντα Εφέτη που υπηρετεί στο Εφετείο που είναι αρμόδιο να εκδικάσει την έφεση. Στην περίπτωση αυτή ο 'Αρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 137 περ.α και β, 132,134 και 135 του ΚΠΔ, που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την εκδίκαση της εφέσεως σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο.
Στην προκειμένη περίπτωση το Β' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 54230/2008 απόφασή του καταδίκασε τον Χ1 σε φυλάκιση επτά (7) μηνών για την αξιόποινη πράξη της απλής δυσφήμησης, πράξη που τέλεσε στην Αθήνα στις 11/11/2002 σε βάρος της Ψ1, η οποία τότε ήταν Πρόεδρος Πρωτοδικών Ναυπλίου. Η παθούσα αυτή δικαστικός λειτουργός ήδη έχει τον βαθμό του Εφέτη και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών που είναι αρμόδιο να εκδικάσει την 7331/17/9/2008 έφεση του καταδικασθέντος κατά της καταδικαστικής αυτής αποφάσεως. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, και με αφορμή την υπ' αριθμ. 8934/5/11/2009 απόφαση του ΣΤ' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών που κηρύχθηκε αναρμόδιο για το λόγο αυτό, ζητά με την 66218/20/11/2009 αίτησή του να ορισθεί άλλο Εφετείο για να κρίνει την έφεση αυτή.
Εν όψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και πρέπει να ορισθεί ως αρμόδιο να εκδικάσει την 7331/17/9/2008 έφεση του καταδικασθέντος Χ1 το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιο να εκδικάσει την υπ'αριθμ. 7331/17-9-2008 έφεση του καταδικασθέντος Χ1 κατά της υπ'αριθμ. 54230/2008 απόφασης του Β' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ