Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 15 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Κατηγορούμενου θάνατος .
Περίληψη:
Άρθρα 514, 370 εδ. β΄ ΚΠΔ. Όταν ο αναιρεσείων αποβιώσει μετά την άσκηση της αναιρέσεως, ο Άρειος Πάγος αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικώς την ποινική δίωξη.
Αριθμός 15/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Δεκεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., κρατούμένου εν ζωή στο Κατάστημα Κράτησης ..., για αναίρεση της 107, 108, 197, 198, 199/2009 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, με πολιτικώς ενάγουσα την ..., κάτοικο ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Ιουλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1192/2009.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και να παύσει οριστικά η κατά του αναιρεσείοντος ποινική δίωξη, λόγω θανάτου.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εκ της διατυπώσεως του άρθρου 514 ΚΠΔ προκύπτει ότι ο Άρειος Πάγος, αν ο κατηγορούμενος αποβιώσει μετά την άσκηση της αναιρέσεώς του, οφείλει εφαρμόζων την γενικού περιεχομένου διάταξη του άρθρου 370 εδ. β' ΚΠΔ να αναιρέσει την προσβαλλομένη απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη, την ασκηθείσα κατά του κατηγορουμένου. Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος ..., κατεδικάσθη δια της προσβαλλομένης υπ' αριθμ. 107-108-197-198-199/2009 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών δια την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά της οποίας ήσκησε την κρινομένη από 20 Ιουλίου 2009 αίτηση αναιρέσεως. Όμως προκύπτει από την υπ' αριθμ. ... ληξιαρχική πράξη θανάτου της Ληξιάρχου Καλλιθέας Αττικής Αντωνίου Δήμητρας ότι ο άνω κατηγορούμενος-αναιρεσείων απεβίωσε την 13/10/2009. Ούτω, κατ' εφαρμογήν των αναφερομένων διατάξεων, πρέπει να αναιρεθεί η ανωτέρω πληττομένη απόφαση και να παύσει οριστικώς ή κατ' αυτού ασκηθείσα ποινική δίωξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 107-108-197-198-199/2009 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.
Παύει οριστικώς την κατά του κατηγορουμένου ..., ασκηθείσα ποινική δίωξη, για την κατ' αυτού τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση (τελεσθείσης) σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, στην Αθήνα την 18/12/2002, εις βάρος της ....
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 8 Ιανουαρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ