Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2132 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Απορρίπτει την αίτηση.

Αριθμός 2132/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό-Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση των αιτούντων-κατηγορουμένων 1)Χ1 και 2)Χ2, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1580/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή, με αριθμό 473/9-10-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Οι Χ2 και Χ1 υπέβαλαν την από 6-10-2008 αίτηση στην οποία αναφέρουν ότι: Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση (κατά του Α) και άμεση συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις και συκοφαντική δυσφήμηση (κατά του Β) και έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Τριμελές Εφετείο Πειραιώς και δη στη δικάσιμο της 13-10-2008. Η σχετική δικογραφία έχει δημιουργηθεί μετά από έγκληση του Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Παντελή Στραγάλη. Επειδή κυρία μάρτυρας κατηγορίας είναι η σύζυγος αυτού Γ1, η οποία είναι Πρόεδρος Εφετών κα υπηρετεί στο Εφετείο Πειραιώς, ζητείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 136 ΚΠΔ να παραπεμφθεί η υπόθεση σε άλλο ομοειδές δικαστήριο.
ΙΙ)Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε ΚΠΔ "όταν ο εγκαλών...... είναι δικαστικός λειτουργός και υπηρετεί στο αρμόδιο....... Δικαστήριο" διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Η κατά παραπομπή αποτελεί εξαίρεση των περί τοπικής αρμοδιότητας διατάξεων και πρέπει να ερμηνεύεται στενά, διό και οι αναφερόμενοι λόγοι είναι περιοριστικοί (βλ. ΑΠ 1010/84, ΑΠ 1435/83, ΑΠ 1689/93). Από την ανωτέρω διάταξη του εδαφίου ε του άρθρου 136 ΚΠΔ σαφώς συνάγεται ότι διατάσσεται η ανωτέρω παραπομπή μόνον όταν ο δικαστικός λειτουργός είναι εγκαλών (ή κατηγορούμενος). Επομένως δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση κατά την οποία υπηρετεί στο άνω δικαστήριο η σύζυγος αυτού η οποία θα εξεταστεί ως μάρτυρας στην οικεία υπόθεση (πρβλ 14 παρ. 2 εδ. β ΚΠΔ). Επομένως η σχετική αίτηση είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί. Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α ----------Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως απορριφθεί η από 6-10-2008 αίτηση των Χ2 και Χ1 περί παραπομπής της υποθέσεώς τους από το Τριμελές Εφετείο Πειραιά σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν: α) αποφασίστηκε η εξαίρεση ολόκληρου δικαστηρίου ή τόσων μελών ενός δικαστηρίου, ώστε τα υπόλοιπα να μη συμπληρώνουν το νόμιμο αριθμό για τη συζήτηση της υπόθεσης, β) δεν υπάρχει ο νόμιμος αριθμός δικαστών για τη σύνθεση του δικαστηρίου, εξαιτίας ασθένειας ή άλλου λόγου, και το κώλυμα αυτό διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει δύο τουλάχιστον μήνες από την ημέρα που παραπέμφθηκε αμετάκλητα η υπόθεση στο ακροατήριο, γ) επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη, δ) ο κατηγορούμενος εκτίει σε φυλακή εκτός της περιφέρειας του αρμόδιου κατά τα άρθρα 122-125 δικαστηρίου ποινή στερητική της ελευθερίας που το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της υπερβαίνει τα τρία έτη και πρόκειται να δικαστεί για κακούργημα, ή αν κρίνεται ύποπτος να αποδράσει, και για πλημμέλημα, ε) όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο..... και στ) όταν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 117, (δηλαδή εξύβριση ή δυσφήμιση του δικαστηρίου από δικηγόρο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης), περίπτωση που προστέθηκε με το άρθρο 10 περ. ε του Ν. 3160/30.6.2003. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 137 ΚΠΔ, το δικαστήριο επιλαμβάνεται με αίτηση του εισαγγελέα, του κατηγορούμενου ή του πολιτικώς ενάγοντος, εκτός από τις περιπτώσεις των στοιχείων γ' και δ' του άνω άρθρου 136, οπότε την παραπομπή μπορεί να ζητήσει μόνο ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αρμόδιο να διατάξει την παραπομπή, όταν πρόκειται να γίνει παραπομπή από το ένα Εφετείο στο άλλο, καθώς και όταν ζητείται η παραπομπή για το λόγο που αναφέρεται στο στοιχεί γ' του άνω άρθρου 136, είναι ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε Συμβούλιο. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση (στην περίπτωση γ' του άρθρ. 136), αν την παραπομπή τη ζητεί ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισάγει την αίτηση σε συζήτηση μόνο αν συμφωνεί για την παραπομπή.
2. Στην προκειμένη περίπτωση οι Χ2 και Χ1 με την από 6.10.2008 αίτησή τους αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμιση (κατά του πρώτου) και άμεση συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις και συκοφαντική δυσφήμιση κατά του δευτέρου και έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Τριμελές Εφετείο Πειραιώς και δη στη δικάσιμο της 13.10.2008. Η σχετική δικογραφία έχει δημιουργηθεί μετά από έγκληση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Παντελή Στραγάλη. Με βάση την αίτηση αυτή ζητούν την παραπομπή της υπόθεσή τους σε άλλο ομοειδές δικαστήριο για το λόγο ότι θα εξετασθεί ως μάρτυρας κατηγορίας η σύζυγος του εγκαλούντος Γ1, η οποία είναι Πρόεδρος Εφετείο Πειραιώς. Η αίτηση αυτή δεν είναι νόμιμη, αφού ο περιεχόμενος σ' αυτή λόγος, δηλαδή η κατάθεση ως μάρτυρα κατηγορίας της συζύγου του εγκαλούντος, η οποία υπηρετεί ως Πρόεδρος Εφετών στο άνω δικαστήριο, δεν περιλαμβάνεται σε κανένα λόγο από τους περιοριστικά οριζόμενους με την παραπάνω διάταξη του νόμου, που να δικαιολογεί την παραπομπή της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς σε άλλο ομοειδές δικαστήριο, και συγκεκριμένα η παραπομπή αυτή διατάσσεται σύμφωνα με την παρ. ε' της ανωτέρω διατάξεως μόνο όταν ο δικαστικός λειτουργός είναι εγκαλών ή κατηγορούμενος και υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση, πράγμα που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.
Επομένως, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί, να μην επιβληθεί όμως στους αιτούντες το κατά το άρθρο 134 ΚΠΔ πρόστιμο, διότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 6.10.2008 αίτηση των κατηγορουμένων Χ2 και Χ1 για παραπομπή της ποινικής σε βάρος τους υπόθεσης από το αρμόδιο κατά τόπο και καθ' ύλη Τριμελές Εφετείο Πειραιώς σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές Δικαστήριο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2008.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ