Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1662 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Αριθμός 1662/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης
Φωτοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου.
Με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, 2. Χ2, 3. Χ3 και 4. Χ4. Με εγκαλούσα την Γ.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 25-2-2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 274/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μπόμπολης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την υπ' αριθ. πρωτ. 29/10/25-2-2010 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, την υπ' αριθμ. 11/7-1-2010 προσφυγή της εγκαλούσας και την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Μαύρου, με αριθμό 176/12-5-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας την υπ' αριθ. πρωτ. 29/10/25-2-2010 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα :

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με το ανωτέρω έγγραφό του, κατέστησε γνωστό ότι η Γ, κάτοικος ..., υπέβαλε την υπ' αριθ. 11/2010 προσφυγή της κατά της υπ' αριθ. ... διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η από 20-3-2007 έγκλησή της κατά των 1) Χ1, κατοίκου ..., 2) Χ4 κατοίκου ..., 3) Χ2, κατοίκου ... και 4) Χ3, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) και ζήτησε (ο ως άνω Εισαγγελέας Εφετών) την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη ισόβαθμη Εισαγγελία, διότι ο τέταρτος εγκαλούμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137§ιγ' Κ.Π.Δ., συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως, πρέπει, να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος (ΑΠ 766/2007).
Στην προκειμένη περίπτωση η Γ, υπέβαλε την από 20-3-2007 έγκλησή της κατά των 1) Χ1, 2) Χ4, 3) Χ2 και 4) Χ3, για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.). Η έγκληση αυτή απερρίφθη ως νόμω και ουσία αβάσιμη (άρθρο 47 Κ.Π.Δ.), με την υπ' αριθ. ΕΓ 39-09/59Δ/2009 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Κατά της διατάξεως αυτής η εγκαλούσα άσκησε την υπ' αριθ. 11/2010 προσφυγή της στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Κ.Π.Δ.. Επί της προσφυγής αυτής είναι αρμόδιος να αποφανθεί εισαγγελικός λειτουργός της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Μεταξύ αυτών, όμως, περιλαμβάνεται και ο τελευταίος των εγκαλουμένων. Επομένως συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως ως προς όλους τους εγκαλουμένους σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών και δη αυτόν του Πειραιά, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της προσφυγής αυτής, κατ' άρθρο 48 του Κ.Π.Δ., και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

Για τους λόγους αυτούς Προτείνω :
Να παραπεμφθεί η κατά των 1) Χ1, 2) Χ4, 3) Χ2 και 4) Χ3, από 20-3-2007 έγκληση της Γ, επί της οποίας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. ΕΓ 39-09/482/59Δ/2009 διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, προκειμένου να αποφανθεί αυτός επί της από 11/2010 προσφυγής της εγκαλούσας κατά της ανωτέρω διατάξεως, και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
Αθήνα 15-4-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή κατά το άρθρο 136 στ. ε' του Κ.Ποιν.Δ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος, είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού της διενεργείας προκαταρτικής εξετάσεως.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελεύς, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο. Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, η Γ, κάτοικος ..., με την από 20-3-2007 έγκλησή της, που υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατήγγειλε τους: 1) Χ1, 2) Χ4, 3) Χ2 και 4) Χ3αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος. Η σχετική έγκλησή της απορρίφθηκε ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη με την υπ' αριθμό ΕΓ 39-09/59Δ/2009 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Κατά της ως άνω διατάξεως η εγκαλούσα άσκησε την υπ' αριθμό 11/2010 προσφυγή της στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Μετά από αυτά, και ενόψει του ότι οι καταγγελλόμενοι προσέλαβαν την ιδιότητα των κατηγορουμένων, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό, κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, (άρθρα 111 παρ.7, 119 παρ.1 και 122 παρ.1 του Κ.Ποιν.Δ), σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να λάβει χώρα κανονισμός αρμοδιότητας, ώστε η περιεχόμενη στην από 20-3-2007 έγκληση της Γ, καταγγελία που απευθύνεται μεταξύ άλλων και σε βάρος του αντεισαγγελέα εφετών Χ3, και η ασκηθείσα κατά της υπ' αριθμό ΕΓ 39-09/482/59Δ/2009 απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προσφυγή, να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί της ως άνω προσφυγής και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την υπ' αριθμό 11/2010 προσφυγή της εγκαλούσας Γ, κατοίκου ... κατά της υπ' αριθμό ΕΓ 39-09/482/58Δ/2009 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, σχετικής με την από 20-3-2007 καταγγελία της, κατά των 1) Χ1, 2) Χ4, 3) Χ2 και 4) Χ3 αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ