Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1800 / 2009    (Β, Penal Cases)

Θέμα
Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Κατηγορούμενου θάνατος .
Περίληψη:
Αν ο κατηγορούμενος πεθάνει μετά την άσκηση απ' αυτόν αίτησης αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 370 περ. β΄ ΚΠΔ παύει οριστικά την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλομένη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της.
Αριθμός 1800/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα, Νικόλαο Πάσσο-Εισηγητή, Σοφία Καραχάλιου και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου εν ζωή ..., για αναίρεση της 336, 337/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας, με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Ιουλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1150/2009.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος εισήγαγε την από ... ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιάρχου Δήμου Παρειλίων Κέρκυρας και από την οποία προκύπτει ότι ο αναιρεσείων απεβίωσε την 26 Ιουλίου 2009, πρότεινε να παύσει οριστικά η ασκηθείσα κατ' αυτού, ποινική δίωξη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά την διάταξη του άρθρου 370 περ. β' ΚΠοινΔ η ποινική δίκη τελειώνει και με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης, η οποία διατάσσεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και όταν ο κατηγορούμενος έχει πεθάνει. Από την διάταξη αυτή που εφαρμόζεται ανάλογα και στην κατ' αναίρεση δίκη προκύπτει ότι αν ο κατηγορούμενος πεθάνει μετά την άσκηση απ' αυτόν αίτησης αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος παύει οριστικά την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλομένη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της. Στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση με αριθ.εκθ. 3|24-7-2009 αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε από τον Χ την 24-7-2009 και στρέφεται κατά των 336, 337/2009 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κερκύρας, με τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων για σωματική βλάβη από αμέλεια σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών. Όπως, όμως, προκύπτει από την με αριθ. ... ληξιαρχική πράξη θανάτου που συνέταξε ο ληξίαρχος του Δήμου Παρειλίων Κερκύρας, η οποία κατατέθηκε στο ακροατήριο σε φωτοαντίγραφο κατά την συζήτηση της υπόθεσης, ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος πέθανε την 26-7-2009, δηλαδή μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Επομένως, πρέπει ν' αναιρεθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις και να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του κατηγορουμένου-αναιρεσείοντος για την ως άνω πράξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί τις 336, 337|2009 αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κερκύρας ΚΑΙ

Παύει οριστικά λόγω θανάτου την κατά του Χ ασκηθείσα ποινική δίωξη για το ότι "στην ... στις 12-9-2001 στον επαρχιακό δρόμο ...-..., οδηγός τυγχάνων του υπ' αριθ. ... ΔΤ ΤΑΞΙ και υπόχρεος από το επάγγελμα του ως οδηγός σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά την πορεία του οχήματος του, από αμέλεια, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει προξένησε με το όχημα του, κατά την οδήγηση του, σωματική και βλάβη και κάκωση της υγείας άλλου, χωρίς να προβλέψει το αξιόποινο αποτέλεσμα που παράχθηκε από την πράξη του και συγκεκριμένα, οδηγώντας το ανωτέρω όχημα του με αδέξιο τρόπο και κινούμενος επί της οδού ...-... από έλλειψη της προσοχής που επέβαλλαν οι περιστάσεις ενόψει της υπάρχουσας στο σημείο του ατυχήματος στροφής την οποία κάθε συνετός οδηγός με βάση τους νομικούς κανόνες της κοινής πείρας και λογικής σε παρόμοιες περιπτώσεις καταβάλλει, την οποία (προσοχή) μπορούσε με βάση την προσωπική του ικανότητα και γνώση να καταβάλει, δεν οδηγούσε με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του κατά την οδήγηση, αλλά εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο οποίο κινούνταν ο Ψ, οδηγός του υπ' αριθ. ... ΙΧΕ αυτ/του, με συνέπεια τα οχήματα τους να συγκρουστούν και να τραυματισθούν οι δύο οδηγοί οι οποίοι υπέστησαν: ο μεν κατηγορούμενος κάκωση ΑΡ ώμου και υποκεφαλικό κάταγμα ΑΡ βραχιονίου και ο Ψ, κάταγμα μεσότητας ΑΡ βραχιονίου και κάταγμα μηριαίου ΑΡ υπερδιακονδύλιου".

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ