Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1713 / 2009    (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
α) Αίτημα αναβολής της δίκης στον Άρειο Πάγο λόγω κωλύματος του συνηγόρου, β) Απόρριψη του αιτήματος, γ) Απόρριψη αναίρεσης εφ' όσον ο κατηγορούμενος δεν παραστάθηκε με συνήγορο στον Άρειο Πάγο. Απορρίπτει αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1713/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της σύνθεσης, Παναγιώτη Ρουμπή, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο και Νικόλαο Μπιχάκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Ιουλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της ΑΤ8560/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Καρούζο.

Το Τριμελές Πλημ/κείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 425/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του πολιτικώς ενάγοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 ΚΠΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή τον εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Εξ άλλου κατά το άρθρο 513 παρ. 3 εδ. α, οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Τέλος κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ιδίου κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκείμενη περίπτωση ο αναιρεσείων κατά τη συζήτηση της υπόθεσής του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου εμφανίσθηκε χωρίς συνήγορο και ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως επειδή ο συνήγορος του Κωνσταντίνος Ταπόγλου είναι ασθενής και δεν μπορεί να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, προσκόμισε δε τον από 21-7-09 υπηρεσιακό σημείωμα νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά "Αγιος Παντελεήμων" στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο ανωτέρω Κωνσταντίνος Τακόγλου εισήλθε στο Νοσοκομείο την 2-7-09, που πάσχει από μηνιγγίωμα εγκεφάλου χρειάζεται δε να νοσηλευθεί για 10 (δέκα) ημέρες περίπου. Από το υπηρεσιακό αυτό σημείωμα νοσηλείας δεν προκύπτει ότι ο ανωτέρω συνήγορος του αναιρεσείοντος δεν μπορεί να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη σημερινή δικάσιμο για να υπερασπισθεί τον αναιρεσείοντα. Αλλωστε ο αναιρεσείων στην αίτηση αναίρεσής του πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο είχε διορίσει τη δικηγόρο Αθηνών Σοφία Βόγλη, η οποία και τον υπερασπίσθηκε ενώπιον των δικαστηρίων ουσίας στην παρούσα υπόθεση. Εν όψει των ανωτέρω δεν συντρέχει ιδιαιτέρως εξαιρετικήν περίπτωση για αναβολή της συζήτησης της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης και επομένως το αίτημα αναβολής της δίκης πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμο κατ' ουσία. Μετά ταύτα, εφ' όσον ο αναιρεσείων δεν παρίσταται με συνήγορο, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν εμφανίσθηκε και πρέπει η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 27-2-2009 αίτηση του Δημητρίου Λιαροπούλου για αναίρεση της 8560/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουλίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Ιουλίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή