Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 460 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Προσφυγή εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με εγκαλούμενο Εισαγγελικό λειτουργό. Παραπέμπεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, με τον οποίο συνυπηρετεί ο εγκαλούμενος, σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών για να αποφανθεί επ' αυτής.
Αριθμός 460/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαο Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εκκαλούντα τον ... και με εγκαλούμενους τους: 1) ... 2) ..., 3) ..., 4) ..., 5) ..., 6) .... 7) .... 8) .... 9) ... 10) .... και 11) ... Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1678/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη, με αριθμό 27/19.01.2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Ι. Εισάγω, με τη σχετική δικογραφία την 1052/30-11-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υπόθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 του Κ.Π.Δ., και εκθέτω τα εξής:

ΙΙ. Σύμφωνα με το α. 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως (ΑΠ 1642/1988 Π. Χ ΛΘ'500, 724/2000 Υπέρ. 2000, 1994). Τέλος την παραπομπή αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να κρίνει προσφυγή κατά διατάξεως (α. 48 του ΚΠΔ) στην οποία εμπλέκεται ως εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στην ίδια Εισαγγελία Εφετών. Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα α. 137 περ. α! και β!, 132, 134 και 135 του Κ.Π.Δ. που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την προσφυγή αυτή για κρίση σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών (ΑΠ 314/2003 ΠΔ! 2003.922, ΑΠ 1649/2000 ΠΔ! 2001.424, ΑΠ 611/1996 ΠΧ! 1997.961 ).

ΙΙΙ. Με τις από 17-6-2005 και 10-10-2005 εγκλήσεις του ο .... ζήτησε την ποινική δίωξη των : α) .... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών β) .... ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών γ) ... ήδη Εφέτη Αθηνών δ) .... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών ε) .... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών στ) .... ήδη Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών ζ) ... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αμαλιάδας θ) ... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών ι) .... ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ια) .... ήδη Εφέτη Πειραιώς για τα αναφερόμενα σ'αυτές εγκλήματα. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας, που ορίστηκε ως αρμόδιος με το 2776/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, απέρριψε την έγκληση αυτή ως αβάσιμη στην ουσία της με την 407/2009 διάταξή του. Κατά της διατάξεως αυτής προσέφυγε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ο παραπάνω εγκαλών με την 112/6-11-2009 προσφυγή του. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, επειδή ο δέκατος εγκαλούμενος Απ. Μακρόπουλος υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών με τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών, ζητά με το παραπάνω (Ι) έγγραφό του να ορισθεί άλλος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την προσφυγή αυτή. Επειδή το αίτημα αυτό είναι, σύμφωνα με όσα παραπάνω (ΙΙ) εκτέθηκαν, νόμιμο και βάσιμο πρέπει να γίνει δεκτό και να ορισθεί ως αρμόδιος να αποφανθεί για την παραπάνω προσφυγή ο Εισαγγελέας Εφετών Ναυπλίου και κατ' επέκταση οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Ναυπλίου αν τυχόν ανακύψει περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να ορισθούν ως κατά παραπομπή αρμόδιοι : α) ο Εισαγγελέας Εφετών Ναυπλίου για να αποφανθεί για την 112/2009 προσφυγή του ...κατά της 407/2009 διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χαλκίδας και β) οι δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Ναυπλίου και των αντίστοιχων Εισαγγελιών αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθαν. Κ. Κατσιρώδης"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως. Την παραπομπή αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., να τη ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να κρίνει προσφυγή κατά διατάξεως (άρθρο 48 του ΚΠΔ) στην οποία εμπλέκεται ως εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στην ίδια Εισαγγελία Εφετών. Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 137 περ. α' και β', 132, 134 και 135 του Κ.Π.Δ. που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την προσφυγή αυτή για κρίση σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση, με τις από 17-6-2005 και 10-10-2005 εγκλήσεις του ο ... ζήτησε την ποινική δίωξη των: α) ... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών β) .... ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών γ) ...ήδη Εφέτη Αθηνών δ) ... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών ε) ... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών στ) ... ήδη Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών ζ) ... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αμαλιάδας θ) ... ήδη Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών ι) ... ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ια) ... ήδη Εφέτη Πειραιώς για τα αναφερόμενα σ'αυτές εγκλήματα. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας, που ορίστηκε ως αρμόδιος με το 2776/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, απέρριψε την έγκληση αυτή ως αβάσιμη στην ουσία της με την 407/2009 διάταξή του. Κατά της διατάξεως αυτής προσέφυγε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ο παραπάνω εγκαλών με την 112/6-11-2009 προσφυγή του. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, επειδή ο δέκατος εγκαλούμενος ... υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών με τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών, ζητά με το παραπάνω έγγραφό του να ορισθεί άλλος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την προσφυγή αυτή. Επειδή το αίτημα αυτό είναι, σύμφωνα με όσα παραπάνω (ΙΙ) εκτέθηκαν, νόμιμο και βάσιμο, πρέπει να γίνει δεκτό και να ορισθεί ως αρμόδιος να αποφανθεί για την παραπάνω προσφυγή ο Εισαγγελέας Εφετών Ναυπλίου και κατ' επέκταση οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Ναυπλίου, αν τυχόν ανακύψει περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει τον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, ως κατά παραπομπή αρμόδιο για να αποφανθεί επί της υπ' αριθ. 112/6-11-2009 προσφυγής του .... κατά της υπ' αριθ. 407/2009 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Ναυπλίου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ