Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1855 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1855/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 24/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης, με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Κρήτης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Μαρτίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 628/2008.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 349 παρ. 1 εδ. α', ε' και ζ', του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 16 Ν. 3346/2005, το δικαστήριο μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, ενώ αναβολή σε άλλη δικάσιμο που ορίζεται από τον εισαγγελέα γίνεται μόνον αν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου, δεν το επιτρέπουν. Σημαντικά αίτια, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, είναι, μεταξύ άλλων, και το κώλυμα του συνηγόρου του κατηγορουμένου. Στην προκείμενη περίπτωση, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος Διονύσιος Βέρρας (δικηγόρος Ηρακλείου Κρήτης) με τηλεομοιοτύπημα (fax) που βρίσκεται στη δικογραφία ζήτησε αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως, λόγω κωλύματός του, συνιστάμενο στην αδυναμία του να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, λόγω συμμετοχής του στην αποχή των δικηγόρων Ηρακλείου από τα καθήκοντά τους, μετά από απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμος λόγος αναβολής εκδικάσεως της προκείμενης υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο, που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ενόψει του ότι η υπόθεση δεν αναβλήθηκε κατά την ορισθείσα ως άνω δικάσιμο, αλλά μετά τη συζήτηση της υποθέσεως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται το αίτημα για αναβολή της εκδικάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., κατά της 24/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης (Πλημμελημάτων).

Αναβάλλει την εκδίκαση της προκείμενης υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή