Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2296 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Παραίτηση αναιρεσείοντος από ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως. Προϋποθέσεις παραιτήσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω παραίτησης του αναιρεσείοντος από αυτήν.
Αριθμός 2296/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Γιώτσα, για αναίρεση της ΒΤ 4988/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1863/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, ο οποίος δήλωσε ότι με την από 2 Νοεμβρίου 2009 εξουσιοδότηση, αυτός παραιτείται από την προκείμενη αίτηση αναίρεσης και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η ανωτέρω αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν (μετά από προηγούμενη ειδοποίηση πριν από εικοσιτέσσερις τουλάχιστον ώρες από το γραμματέα της εισαγγελίας), κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Περαιτέρω κατά το άρθρο 475 παρ. 1, σε συνδυασμό με τα άρθρα 474 παρ. 1, 465 παρ. 1 και 96 παρ. 2 του ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει. Η παραίτηση αυτή μπορεί να γίνει ακόμα και στο ακροατήριο πριν αρχίσει η συζήτηση, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης, μπορεί δε να γίνει και από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο συνήγορο του διαδίκου.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της υποθέσεως που αφορά στην αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Χ κατά της υπ' αριθ. 4988/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, εμφανίστηκε ο συνήγορος του αναιρεσείοντος Δημήτριος Γιώτσας, ο οποίος, έχοντας την από 2-11-2009 ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του αναιρεσείοντος με βεβαιωμένη την υπογραφή του τελευταίου από δικηγόρο, δήλωσε ότι ο αναιρεσείων παραιτείται από την ως άνω ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, η δήλωση δε αυτή καταχωρίστηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης. Επομένως μετά την κατά τα άνω νόμιμη παραίτηση από την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως, αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρ. 476 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 17-11-2008 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αριθ. 4988/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ,
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 27 Νοεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ