Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1146 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Κανονισμός αρμοδιότητας δικαστικών αρχών, κατόπιν εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών και προσφυγής από μέρους της εγκαλούσας, της οποίας η έγκληση τέθηκε στο αρχείο λόγω συναφείας, πρέπει να παραπεμφθεί και για τους εγκαλούμενους ιδιώτες. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1146/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 1 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούσα την Ψ1 και εγκαλούμενος τους: 1.Χ1 , Εφέτη Αθηνών, 2. Χ2 , Εφέτη Αθηνών και 3. Χ3, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 503/25-1-2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 205/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Θάνος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη .με αριθμό 96/20-2-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: H Ψ1 υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 3-4-2006 έγκλησή της κατά των 1) Χα, 2) Χβ, 3) Χγ, 4) Χδ, 5) Χε, 6) Χζ δικηγόρου, 7) Χη, 8) Χθ, δικηγόρου, 9) Χι, δικηγόρου, 10) Χκ, 11) Χλ , 12) Χμ και 13) Χν, για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, αλλά και κατά των δικαστικών λειτουργών, 1) Χ3, αντεισαγγελέα Εφετών, 2) Χ2, εφέτη, 3) Χ1, εφέτη, 4) Χ4 , 5) Χ5, 6) Χ6, 7) Χ7, 8) Χ8 , 9)Χ9 πρωτοδικών, και 10) Χ10 , αντεισαγγελέα πρωτοδικών, και 11) κατά της Χ11, δικαστικής υπαλλήλου, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, με την αριθμ. 98/2007 διάταξή του απέρριψε, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς και την δικαστική υπάλληλο, την έγκληση, ως προφανώς αβάσιμη στην ουσία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 Κ.Ποιν.Δ. και ως προς τους ιδιώτες, με την αριθμ. 17/2007 πράξη του, ανέβαλλε κάθε περαιτέρω ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., έως το τέλος της ποινικής δίωξης, που είχε ασκηθεί και κατά της εγκαλούσας, μετά από εγκλήσεις των εγκαλουμένων ιδιωτών με στοιχ. ΑΒΜ Α 2002/3289/18-9-2002 και Α 2002/3290/18-9-2002 και με το από 10-4-2007 έγγραφό του ζήτησε την έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την πράξη του αυτή. Κατά της αριθμ. 98/2007 διάταξης του παραπάνω Εισαγγελέα η εγκαλούσα άσκησε, κατ'άρθρο 48 Κ.Ποιν.Δ., την αριθμ. 118/2007 προσφυγή της. Με το αριθμ. 503/25-1-2008 έγγραφό του ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητος προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει την προσφυγή, καθόσον οι εκ των εγκαλουμένων δικαστικοί λειτουργοί 1) Χ3, 2) Χ2 και 3) Χ1 υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εφετείο Αθηνών, αντίστοιχα, αλλά και να εγκρίνει, ή μη την αριθμ. 17/2007 πράξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, λόγω συναφείας.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε του Κ.Ποιν.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠοινΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών, μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης (ΑΠ 440/2006, ΑΠ 311/2001 Π.Δικ. 917, ΑΠ 204/87 ΝοΒ 35,412).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 ΚΠΔ την προσφυγή του εγκαλούντος κατά τη διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠοινΔ) εξετάζει και κρίνει Εισαγγελέας Εφετών........ Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περ. γ του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Κατά συνέπεια, επειδή οι εγκαλούμενοι Χ3, Αντεισαγγελέας Εφετών, Χ2, Εφέτης, και Χ1, Εφέτης, υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Εφετείο Αθηνών, αντίστοιχα, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 ΚΠοινΔ), λόγω δε συναφείας και για την ενότητα της κρίσης και για τους εγκαλουμένους Χ4, Χ5, Χ6, Χ7, Χ8, Χ9, Πρωτοδίκες, Χ10, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, Χ11, δικαστικής υπαλλήλου και ως προς την έγκριση ή μη της αριθμ. 17/2007 πράξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και τους ιδιώτες, Χα, Χβ, Χγ, Χδ, Χε, Χζ, Χη, Χθ, Χι, Χκ, Χλ, Χμ και Χν και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές αρχές που θα επιληφθούν σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 43 παρ. 2 ΚΠοινΔ.

Για τους λόγους αυτούς-----------------------
Π ρ ο τ ε ί ν ω το Συμβούλιό σας να διατάξει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο αριθμ. 503/25-1-2008 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά την από 3-4-2006 έγκληση της Ψ1 κατά των 1) Χ3, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Χ2, Εφέτη Αθηνών, 3) Χ1, Εφέτη Αθηνών, 4) Χ4, 5) Χ5, 6) Χ6, 7) Χ7, 8) Χ8, 9) Χ9, Πρωτοδικών, 10) Χ10, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, 11) Χ11, δικαστικής υπαλλήλου, καθώς και κατά των ιδιωτών 1) Χα, 2) Χβ, 3) Χγ, 4) Χδ, 5) Χε, 6) Χζ, 7) Χη, 8) Χθ, 9) Χι, 10) Χκ, 11) Χλ, 12) Χμ, και 13) Χν, ως προς την έγκριση ή μη της αριθμ. 17/2007 πράξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της προσφυγής της εγκαλούσας Ψ1 κατά της αριθμ. 98/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και να προβεί στην έγκριση ή μη της αριθμ. 17/2007 πράξης του ίδιου Εισαγγελέα και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2008Η Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΕυτέρπη Κουτζαμάνη
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή κατά το άρθρο 136 στ. ε του Κ.Ποιν.Δ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κύρια διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού της διενεργείας προκαταρτικής εξετάσεως.
Εξ' άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 παρ.1 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο Εισαγγελέας Εφετών. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, η Ψ1, με την από 3-4-2006 έγκλησή της, κατάγγειλε τους αναφερόμενους σε αυτή, Α) ιδιώτες 1. Χα, 2. Χβ, 3. Χγ, 4. Χδ, 5. Χε, 6. Χζ, δικηγόρο, 7. Χη, 8. Χθ, Δικηγόρο, 9.Χι, Δικηγόρο, 10. Χκ, 11. Χλ, 12. Χμ, 13. Χν, για το αδίκημα της ψευδούς καταμηνύσεως και ψευδορκίας μάρτυρα, Β) τους δικαστικούς λειτουργούς: 1. Χ3, αντεισαγγελέα εφετών Αθηνών 2. Χ2, εφέτη Αθηνών, 3. Χ1, εφέτη Αθηνών, 4. Χ4, 5. Χ5, 6. Χ6, 7. Χ7, 8. Χ8, 9. Χ9, Πρωτοδικών, 10. Χ10, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών και 11. Χ11, δικαστική υπάλληλο, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Με αφορμή την καταγγελία της αυτή, διενεργήθηκε προκαταρτική εξέταση, από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, από τον οποίο δεν επιβεβαιώθηκε η βασιμότητα των καταγγελλόμενων περιστατικών, κατά το μέρος που αυτή αφορούσε τους δικαστικούς λειτουργούς και τη δικαστική υπάλληλο και, κατόπιν τούτων, εξέδωσε την υπ' αριθμό 98/2007 διάταξή του, που την απέρριψε και, μετά από αυτά, η σχετική δικογραφία, ως προς αυτούς, τέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ποιν.Δ, όπως η παρ.1 αντικ. από το άρθρο 4 παρ.2 του ν. 1653/1986, στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας. Ταυτόχρονα, όμως, ως προς τους εγκαλούμενους ιδιώτες, ο ίδιος Εισαγγελέας, με την υπ' αριθμό 17/2007 πράξη του, ανέβαλε τη διενέργεια κάθε περαιτέρω πράξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ.2 του Κ.Π.Δ, έως το τέλος της ποινικής δίωξης, που είχε ασκηθεί σε βάρος της ίδιας της εγκαλούσας, κατόπιν υποβολής σε βάρος της, από μέρους των απ' αυτήν μηνυομένων ιδιωτών, σχετικών εγκλήσεων, παράλληλα δε ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός, ζήτησε την σχετική έγκριση των ως άνω ενεργειών του από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Στη συνέχεια η καταγγέλουσα Ψ1, κατά της ως άνω με αριθμό 98/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, με την οποία τέθηκε στο Αρχείο η μηνυτήρια αναφορά της, άσκησε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 του Κ.Π.Δ, την υπ' αριθμό 118/2007 προσφυγή της. Μετά από αυτά, και ενόψει του ότι οι, εκ των καταγγελλομένων, Χ3, αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών, Χ2 και Χ1, εφέτες, υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών και Εφετείο Αθηνών αντίστοιχα, προσέλαβαν την ιδιότητα του κατηγορούμενου, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται, κατά το στάδιο αυτό, κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών( άρθρα 111 παρ.7, 119 παρ.1 και 122 παρ.1 του Κ.Ποιν.Δ), σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να λάβει χώρα κανονισμός αρμοδιότητας, ώστε η περιεχόμενη στην, από 3-4-2006, έγκληση της Ψ1 καταγγελία σε βάρος των ως άνω εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί της προσφυγής και να κρίνει, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, λόγω δε συνάφειας και για την ενότητα της κρίσης και α) για τους εγκαλούμενους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς και για τη δικαστική υπάλληλο Χ11 και β), λόγω συνάφειας, και για την έγκριση ή μη της υπ' αριθμό 17/2007 πράξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, για τους εγκαλούμενους-ιδιώτες, επίσης δε και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, και λοιπές εισαγγελικές αρχές, του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Για τους λόγους αυτούς
Παραπέμπει την από 3-4-2006 καταγγελία της Ψ1, κατά των 1) Χ3, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Χ2, Εφέτη Αθηνών, 3) Χ1, Εφέτη Αθηνών, 4) Χ4, 5) Χ5, 6) Χ6, 7) Χ7, 8) Χ8, 9) Χ9, Πρωτοδικών, 10) Χ10, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, 11) Χ11, δικαστικής υπαλλήλου, καθώς και κατά των ιδιωτών 1) Χα, 2) Χβ, 3) Χγ, 4) Χδ, 5) Χε, 6) Χζ, 7) Χη, 8) Χθ, 9) Χι, 10) Χκ, 11) Χλ, 12) Χμ, και 13) Χν, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της προσφυγής της εγκαλούσας Ψ1, κατά της αριθμ. 98/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, και να προβεί στην έγκριση ή μη της αριθμ. 17/2007 πράξης του ίδιου Εισαγγελέα και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 2008.

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ