Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 247 / 2012    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς ορίζεται ως αρμόδιος για να αποφανθεί επί της εν λόγω προσφυγής και εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση να ορισθούν ως αρμόδιες δικαστικές Αρχές αυτές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
Αριθμός 247/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1)Ο. Κ., 2)Γ. Μ., 3)Π. Π., 4)Γ. Χ., 5)Ι. Κ. και 6)Ε. Κ.. Και εγκαλούντα τον Κ. Σ. του Ι., κάτοικο ....

Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 339/14-9-2011, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1054/2011.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τζαγκουρνής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του με αριθμό 268/5-12-2011 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Δικαστήριο Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδαφ. ε' και 137§1γ ΚΠΔ, την με αριθμό 339/14-9-2011 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδάφιο ε' ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος και δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών λόγω της συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο. Εξ' άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137§ 1 γ' ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημ/κών ή Εφετών, ιδίως της παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.
II. Στη προκείμενη περίπτωση ο Κ. Σ. με την υπ' αριθμ. 6/5-4-2011 έκθεση προσφυγής του δήλωσε πως προσφεύγει ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατά της υπ' αριθμ. 79/2011 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημ/κών Χαλκίδας, με την οποία απορρίφθηκε η από 5-3-2010 έγκληση του (ΑΒΜ Η11/116) σε βάρος των: 1) Ο. Κ., Αντ/λέα Πλημ/κών, 2) Γ. Μ., Αντ/λέα Εφετών, 3) Π. Π., Αντ/λέα Πλημ/κών, 4) Γ. Χ., Αντ/λέα Εφετών, 5) Ι. Κ., Αντ/λέα Εφετών, ήδη συνταξιούχου, και 6) Ε. Κ., Αντ/λέα Εφετών, για την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, (άρθρα 363 σε συνδ. 362 ΠΚ). Επειδή, όπως προκύπτει από τις σχετικές υπηρεσιακές βεβαιώσεις της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, υπηρετούν άπαντες, πλην του αποχωρήσαντος 5ου εγκαλουμένου, Ι. Κ., στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπή της υπόθεσης, εξαιτίας της ιδιότητας των εγκαλουμένων, από τις αρμόδιες κατά τόπο Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες αρχές του Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες και θα επιληφθούν της προσφυγής του εγκαλούντος - προσφεύγοντος. ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Προτείνω στο Συμβούλιό Σας: Να διατάξει το Δικαστήριο Σας, την παραπομπή της υπόθεσης, επί της οποίας η με αριθμό 6/5-4-2011 προσφυγή του Κ. Σ. κατά της με αριθμό 79/2011 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημ/κών Χαλκίδας, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες του Εφετείου Πειραιώς. Αθήνα 23-11-2011 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τζαγκουρνής"
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδαφ.ε ΚΠοινΔ στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠοινΔ, δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο.
Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1 εδαφ.γ' του ιδίου Κώδικα αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο ή Εισαγγελία του σε άλλο Εφετείο ή την αντίστοιχη Εισαγγελία του.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα στη δικογραφία ο Κ. Σ. του Ι., κάτοικος ..., υπέβαλε την από 5-3-2010 (ΑΒΜ Η11/116) έγκληση του σε βάρος των α)Ο. Κ., Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών, β)Γ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών, γ)Π. Π., Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών δ)Γ. Χ., Αντεισαγγελέα Εφετών, ε)Ι. Κ., Αντεισαγγελέα Εφετών (ήδη συνταξιούχου) και στ)Ε. Κ., Αντεισαγγελέα Εφετών για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης (ΠΚ 363-362), την οποία ισχυριζόταν οτι οι εν λόγω εισαγγελικοί λειτουργοί τέλεσαν η πρώτη με την εκδοθείσα από αυτήν ΕΓ108-09/15/28Δ/09 Διάταξη, ο δεύτερος με την εκδοθείσα από αυτόν 617/09 Διάταξη, η τρίτη με την εκδοθείσα από αυτήν Γ112/09 Διάταξη ο τέταρτος με την εκδοθείσα από αυτόν 485/09 Διάταξη, ο πέμπτος με την εκδοθείσα από αυτόν 793/09 Διάταξη, ο πέμπτος με την εκδοθείσα από αυτόν 793/09 Διάταξη και η έκτη με την εκδοθείσα από αυτήν ΕΓ 150-08/296/14Ρ/09 Διάταξη. Η πιο πάνω έγκληση του Κ. Σ. απερρίφθη ως προφανώς αβάσιμη με την υπ' αριθμό 79/2011 (ΑΒΜ Η 11/116) από 18-3-2011 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας. Κατά της απορριπτικής αυτής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημ/κών Χαλκίδας άσκησε ο ανωτέρω εγκαλών κατ' άρθρο 48 ΚΠοινΔ την από 5-4-2011 προσφυγή για την οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέα του Πταισματοδικείου Κορίνθου η υπ' αριθμό 6/2011 έκθεση, με την οποία δήλωσε ότι προσφεύγει ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατά της διατάξεως αυτής και ζήτησε να γίνει δεκτή η προσφυγή του για τους εκτιθέμενους σ' αυτήν λόγους. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, που είναι κατά τόπο αρμόδιος στο παρόν στάδιο και ο οποίος υπέβαλε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου πρωτοκολλήθηκε με αριθμ.πρωτ.7123/21-9-2011, σχετική από 14-9-2011 αίτηση για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, στην οποία αναφέρεται ότι από τους εγκαλουμένους εισαγγελικούς λειτουργούς οι Γ. Μ., Γ. Χ. και Ε. Κ. υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, στον πλησιέστερο αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, που πρέπει να ορισθεί ως αρμόδιος για να αποφανθεί επί της εν λόγω προσφυγής και εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση να ορισθούν ως αρμόδιες δικαστικές Αρχές αυτές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως επί της οποίας η με αριθμό 6/5-4-2011 προσφυγή του εγκαλούντος Κ. Σ. του Ι. κατά της με αριθμό 79/2011 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας περί απορρίψεως της από 5-3-2010 μηνύσεως του προσφεύγοντος αυτού κατά των Ο. Κ., Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών, Γ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών, Π. Π., Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών, Γ. Χ., Αντεισαγγελέα Εφετών, Ι. Κ. και Ε. Κ., Αντεισαγγελέα Εφετών στον οριζόμενο ως αρμόδιο να αποφανθεί Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση τις δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ