Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1815 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ναρκωτικά, Οπλοκατοχή, Νομίμου βάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών (κατοχή - αποθήκευση) και παράνομη οπλοκατοχή από κοινού. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1815/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. Χ1 και 2. Χ2, κρατουμένων στις Δικαστικές Φυλακές ..., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιχαήλ Δημητρακόπουλο, περί αναιρέσεως της 36-37/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών.

Το Πενταμελές Εφετείο Πατρών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Μαρτίου 2008 αίτησή τους αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 650/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚποινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα, κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν ο Δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της 36-37/2008 αποφάσεως του, τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται, το Πενταμελές Εφετείο Πατρών δέχτηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, κατά πιστή αντιγραφή από το σκεπτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως :
"Στην Αστυνομική Διεύθυνση ... είχε περιέλθει η πληροφορία ότι δύο Αλβανοί εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και όπλων. Την πληροφορία αυτή αξιοποίησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας ..., οι οποίοι πληροφορήθηκαν ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν στους... και άρχισαν την παρακολούθηση τους. Κατ' αυτήν και ενώ παρακολουθούσαν το αυτοκίνητο, στο οποίο ο πρώτος κατηγορούμενος ήταν συνοδηγός, αντιλήφθηκαν ότι αυτός πέταξε έξω από το αυτοκίνητο ένα φιξάκι, όταν τους σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθως, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία, όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι. Εκεί ο δεύτερος κατηγορούμενος προσπάθησε να διαφύγει από την οπίσθια πόρτα, κρατώντας έναν πλαστικό κουβά, που περιείχε κοκαΐνη, σε πολλές συσκευασίες. Κατά τον έλεγχο της οικίας, βρήκαν επίσης χρήματα, δύο αποκόμματα εισιτηρίων με προορισμό την Ολλανδία κατά τις ημερομηνίες 7-1-2005 και 30-1-2005, που μάλιστα εκδότης τους ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος έφερνε τα ναρκωτικά από την Ολλανδία. Όμως η πράξη της εισαγωγής των ναρκωτικών δεν καταλογίζεται πλέον στους κατηγορούμενους, διότι γι' αυτήν έχουν αθωωθεί πρωτοδίκως και δεν μπορεί να γίνει χειρότερη η θέση τους. Επίσης, στην οικία βρέθηκαν ναρκωτικά μέσα σε συσκευασίες που έδειχναν ότι προέρχονται από την Ολλανδία, ζυγαριά ακριβείας, σφαίρες, φυσίγγια και όπλα. Ειδικώτερα, αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από 7-1-2005 έως 30-1-2005, χωρίς να είναι τοξικομανείς, κατείχαν με σκοπό την εμπορία, μέσα στην οικία τους, που βρισκόταν στους ..., διάφορες ποσότητες κοκαΐνης, σε βραχώδη μορφή, που βρίσκονταν σε νάϋλον συσκευασίες μέσα σε μεταλλικά κουτιά, που περιείχαν ρύζι, συνολικού βάρους 99,3 100,5 99,8 20, 10,1 15,2 5,1 49,9 20,3 και 99,8 γραμμαρίων και 4 φιξάκια κοκαΐνης συνολικού βάρους 4,1 και 14 γραμμαρίων περίπου. Επίσης κατείχαν από κοινού, με σκοπό την εμπορία, ομοίως, ποσότητες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, σε έξι (6) χάρτινες συσκευασίες, συνολικού βάρους 16,9 18, 17,6 16,4 18 και 16,8 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ΤΑΝΚΕΜ, και 68 δισκία στα οποία ανιχνεύθηκε η ναρκωτική ουσία ΜDΜΑ. Εκεί, επιπλέον κατείχαν παράνομα από κοινού 49 φυσίγγια, 100 φυσίγγια, 1 πτυσσόμενο στιλέτο, 1 πιστόλι, 99 φυσίγγια και 100 φυσίγγια, τα οποία βρέθηκαν σε αποθήκη, παραπλεύρως της οικίας, που διέμεναν, όπως αυτά ειδικώτερα περιγράφονται και αναφέρονται στο διατακτικό. Τέλος, οι κατηγορούμενοι, μέσα σε αποθήκη, που βρίσκεται στο συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων του ..., στο ... είχαν αποθηκεύσει διάφορες ποσότητες ινδικής κάνναβης σε δέματα, συνολικού βάρους 224, 540, 1054, 1058, και 552 γραμμαρίων, περίπου, καθώς και 1 ζυγαριά ακριβείας DELONGI.
Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι, όπως και πρωτοδίκως, κατοχής και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, από κοινού, και οπλοκατοχής απόκοινού, με το πρωτοδίκως αναγνωρισθέν σ'αυτούς ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου".
"Στη συνέχεια, το Δικαστήριο της ουσίας τους κατηγορουμένους - αναιρεσείοντες κήρυξε ενόχους των αξιοποίνων πράξεων της κατοχής και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών από κοινού, καθώς και της κατοχής όπλων επίσης από κοινού και ειδικότερα του ότι: "χωρίς να είναι τοξικομανείς, δηλαδή να έχουν αποκτήσει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, με πρόθεση και με περισσότερες πράξεις τέλεσαν την αντικειμενική υπόσταση των παρακάτω εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από το Νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα από πρόθεση στους παρακάτω τόπους και χρόνους, από κοινού τέλεσαν περισσότερα εγκλήματα τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται από το Νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα: Α) κατείχαν από κοινού σε αδιευκρίνιστο κατά την προανάκριση χρόνο, πάντως μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 7-1-2005 έως 30-1-2005, μέσα στην οικία τους, στους ... ουσίες ήτοι: α) ποσότητες κοκαΐνης, σε βραχώδη μορφή, οι οποίες βρίσκονταν σε τρεις (3) νάϋλον αυτοσχέδιες συσκευασίες μέσα σε μεταλλικό κουτί από καφέ που περιείχε ρύζι, συνολικού μεικτού βάρους ενενήντα εννέα κόμμα τριών (99,3) γραμμαρίων, εκατό κόμμα πέντε (100,5) γραμμαρίων και ενενήντα εννέα κόμμα οκτώ (99,8) γραμμαρίων, η κάθε αυτοσχέδια συσκευασία, β) ποσότητες κοκαΐνης, οι οποίες βρίσκονταν σε επτά (7) νάϋλον αυτοσχέδιες συσκευασίες μέσα σε μεταλλικό κουτί από καφέ που περιείχε ρύζι, συνολικού μεικτού βάρους είκοσι (20) γραμμαρίων, δέκα κόμμα ενός (10,1) γραμμαρίων, δέκα πέντε κόμμα δύο (15,2) γραμμαρίων, πέντε κόμμα ενός (5,1)γραμμαρίων, σαράντα εννέα κόμμα εννέα (49,9) γραμμαρίων, είκοσι κόμμα τριών ( 20,3) γραμμαρίων και ενενήντα εννέα κόμμα οκτώ (99,8) γραμμαρίων η κάθε συσκευασία, γ) ποσότητες κοκαΐνης, οι οποίες βρίσκονταν σε αυτοσχέδιες νάϋλον συσκευασίες, μέσα σε πακέτο τσιγάρων μάρκας "ΑΣΣΟΣ" και ειδικότερα τέσσερα (4) φιξάκια κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους τεσσάρων κόμμα ενός (4,1) γραμμαρίων και δεκατέσσερα (14) γραμμαρίων περίπου, δ) ποσότητες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης (τρίμματα-κορυφάδες) σε έξι (6) αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες συνολικού μεικτού βάρους δέκα έξι κόμμα εννέα (16,9) γραμμαρίων, δέκα οκτώ (18) γραμμαρίων, δέκα επτά κόμμα έξι (17,6) γραμμαρίων, δέκα έξι κόμμα τεσσάρων (16,4) γραμμαρίων, δέκα οκτώ (18) γραμμαρίων και δέκα έξι κόμμα οκτώ (16,8) γραμμαρίων η κάθε συσκευασία, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας μάρκας ΤΑΝΚΕΜ τα οποία βρέθηκαν σε μία νάϋλον σακκούλα σκουπιδιών που κρατούσε στα χέρια του ο Χ2 ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο της ανωτέρω οικίας, επιχειρώντας να διαφύγει τη σύλληψη από τα αστυνομικά όργανα, ε) μαζί με ποσότητα κοκαΐνης μέσα στην οικία τους ... εξήντα οκτώ (68) δισκία, στα οποία ανιχνεύθηκε η ναρκωτική ουσία ΜDΜΑ (3,4 μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη). Α1) Μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται στο συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων του ..., στο ..., σε αδιευκρίνιστο κατά την προανάκριση χρόνο, είχαν αποθηκεύσει από κοινού, τις παρακάτω ναρκωτικές ουσίες : α) ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, σε αυτοσχέδιο δέμα, συνολικού μεικτού βάρους διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) γραμμαρίων, περίπου, β) ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, σε αυτοσχέδιο δέμα, συνολικού μεικτού βάρους πεντακοσίων σαράντα (540) γραμμαρίων περίπου, γ) ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, σε δύο δέματα τυλιγμένα με ταινία, συνολικού μεικτού βάρους χιλίων πενήντα τεσσάρων (1054) γραμμαρίων το κάθε δέμα, δ) ποσότητα ακατέργαστης ινδυχής κάνναβης σε αυτοσχέδιο δέμα, συνολικού μεικτού βάρους χιλίων πενήντα οκτώ (1058) γραμμαρίων περίπου και ε) ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, σε αυτοσχέδιο δέμα, συνολικού μεικτού βάρους πεντακοσίων πενήντα δύο (552) γραμμαρίων περίπου καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας μάρκας DELONGHI. - Β) Στον παραπάνω τόπο και χρόνο κατείχαν από κοινού τα παρακάτω όπλα: α) σαράντα εννέα (49) φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm μάρκας BROWNING, εκατό (100) φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm μάρκας BROWNING, τα οποία βρέθηκαν σε χάρτινα κουτιά μέσα σε μία νάϋλον σακούλα σκουπιδιών που κρατούσε στα χέρια του ο Χ2 ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο της ανωτέρας οικίας επιχειρώντας να διαφύγει τη σύλληψη από τα αστυνομικά όργανα, καθώς και ένα (1) πτυσσόμενο στιλέτο μήκους δέκα οκτώ (18) εκατοστών με μήκος λάμας οκτώ (8) εκατοστών το οποίο βρέθηκε μέσα στην ως άνω οικία, β') ένα (1) πιστόλι μάρκας BROWNING διαμετρήματος 7,65 mm με αριθμό ... με γεμιστήρα κενό φυσιγγίων, ενενήντα εννέα (99) φυσίγγια διαμετρήματος 9mm μάρκας BROWNING και εκατό (100) φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm τα οποία βρέθηκαν σε αποθήκη παραπλεύρως της οικίας όπου διέμεναν.
Δέχεται το Δικαστήριο ότι οι κατηγορούμενοι έζησαν ως το χρόνο που έγιναν τα πιο πάνω εγκλήματα, έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή".
Ακολούθως, το άνω Δικαστήριο, μετά την αναγνώριση σε κάθε κατηγορούμενο του παραπάνω ελαφρυντικού, επέβαλε σε καθένα από αυτούς συνολική ποινή καθείρξεως δέκα (10) ετών. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των άνω εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε κάθε αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 14, 26 παρ. α, 27 παρ. 45, 83, 84 παρ. 2α', 94 παρ. 1 του ΠΚ, και άρθρ. 4 παρ. 1, 3 πιν. Α6 και πιν. Β3, άρθρ. 5 παρ. 1 β'και ζ', 2, 19, 22 του ν. 1729/1987 (όπως ισχύει) και άρθρ. 1 παρ. 1δ', 2β', 4γ', 2 παρ. 1, 6 παρ. 1, 7 παρ. γ', 8α'του ν. 2168/199 τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, αναφέρονται στην αιτιολογία της αποφάσεως 36-37/2008 του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών, τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα, απολογίες κατηγορουμένων), από τα οποία το Δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε κατά νόμο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από το καθένα από αυτά. Και συγκεκριμένα έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο της ουσίας και συνεκτίμησε μαζί με τα αποδεικτικά μέσα και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας, .... και του μάρτυρα υπερασπίσεως ... ο οποίος, όπως προκύπτει από τα ίδια πρακτικά, εξετάσθηκε ενόρκως στο ίδιο ακροατήριο.
Σύμφωνα με τα άνω λεχθέντα, το Δικαστήριο της ουσίας προκειμένου να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, οδηγήθηκε στις προαναφερόμενες παραδοχές, που αποτελούν την απαιτούμενη από τις πιο πάνω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Συγκεκριμένα, κατά τρόπο σαφή και πλήρη, αναφέρονται όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία αυτοί καταδικάστηκαν, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική διάταξη που εφαρμόστηκε, χωρίς να εμφιλοχωρήσουν ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά. Για την πληρότητα δε της αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού και διατακτικού, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Είναι αβάσιμες και πρέπει να απορριφθούν, οι επιμέρους, αντίθετες αιτιάσεις των αναιρεσειόντων και συγκεκριμένα, ότι είναι αδύνατον να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση της κατοχής 68 δισκίων ΜDMA σε βάρος τους, όταν τα ναρκωτικά αυτά δεν κατασχέθηκαν και δείγμα τους δεν απεστάλη στο ΓΧΚ προς ανάλυση, αφού από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης, στην οποία το Δικαστήριο αυτό για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου παραδεκτά προβαίνει προκύπτει ότι ανάμεσα στα έγγραφα που αναγνώστηκαν, περιλαμβάνεται και η από ... έκθεση εξέτασης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και οι από 4-2-2005 δύο (2) εκθέσεις παραδόσεως και κατασχέσεως των άνω ναρκωτικών ουσιών. Εξάλλου, με τον αναιρετικό λόγο των αναιρεσειόντων, πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων, που όμως κατ' αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί αναιρετικά. Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, με τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αλλά και της ελλείψεως νόμιμης βάσεως, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Κατά τα λοιπά, με τους πιο πάνω λόγους αναιρέσεως, πλήττεται απαραδέκτως η άνω απόφαση για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και των πραγματικών περιστατικών.
Κατόπιν αυτών, εφόσον δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως για έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση στο σύνολο της και να καταδικαστεί κάθε αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 583 παρ. 1).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 26 Μαρτίου 2008 (υπ' αριθμ. πρωτ. Ενώπιον του Εισαγγελέα Α.Π. 2.727/2008 αίτηση των: 1) Χ1 και 2)Χ2, για αναίρεση της με αριθμό 36-37/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών. Και
Καταδικάζει κάθε αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχοται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ