Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 660 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Παραίτηση από ασκηθείσα αναίρεση με δήλωση στο ακροατήριο. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ασκηθείσα αναίρεση από α' κατηγορούμεο. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναίρεσης του β' κατηγορουμένου.
Αριθμός 660/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα-Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων-κατηγορουμένων 1)Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Βαρελά και 2)Χ2 που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, για αναίρεση της 684/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με πολιτικώς ενάγουσα την Εταιρεία με την επωνυμία "....", που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι, ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 29 Απριλίου 2008 και 22 Απριλίου 2008 αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 929/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, Χ1, ο οποίος δήλωσε ότι ο παραπάνω αναιρεσείων, παραιτείται από την αίτησή του αναιρέσεως και ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος εισήγαγε την 101/19-12-2009 έκθεση παραιτήσεως του αναιρεσείοντος Χ2 και πρότεινε να απορριφθούν ως απαράδεκτες οι προκείμενες αιτήσεις αναιρέσεως.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι από 29/4/2008 και 22/4/2008 αιτήσεις των Χ1 και Χ2, για αναίρεση της 684/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω συναφείας.
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Εξάλλου κατά το άρθρο 475 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ, κάθε διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που άσκησε και η παραίτηση του μπορεί να γίνει, αν το ένδικο μέσο προσβάλλει απόφαση, όχι μόνο σύμφωνα με αυτά που ισχύουν γενικά για την άσκηση του ενδίκου μέσου (άρθρο 473 παρ. 2 και 474 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα) αλλά και στο ακροατήριο πριν αρχίσει η συζήτηση, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Τέλος κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, έγινε νόμιμη παραίτηση από το ένδικο μέσο, το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) ή το Δικαστικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κρίνει το ζήτημα αυτό, μετά από την τήρηση ορισμένων όρων, κηρύσσεται απαράδεκτο το ένδικο μέσο. Αυτό εφαρμόζεται και στην περίπτωση αιτήσεως αναίρεσης κατ' αποφάσεως, όπως απαιτείται το άρθρο 513 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση, Α)όσον αφορά τον αναιρεσείοντα Χ1, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου, τούτου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντα δυνάμει του 2050/13-2-2009 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ελένης Θεοφίλου του Περικλή, δήλωσε στο ακροατήριο παραίτηση από την από 29-4-2008 αίτηση αναίρεσης που άσκησε κατά της 684/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, Β)όσον αφορά τον αναιρεσείοντα Χ2, όπως προκύπτει από τα υπό ημερομηνία 6/10/2008 και 7/10/2008 αποδεικτικά επίδοσης του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ....., ο ως άνω αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. κατά συνέπεια αι υπό κρίση αιτήσεις αναίρεσης πρέπει σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη να απορριφθούν και να επιβληθούν στους αναιρεσείοντες τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει α)την από 29/4/2008 αίτηση του Χ1 και β)την από 22/4/2008 αίτηση του Χ2, για αναίρεση της 684/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει καθένα από τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή