Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2248 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 2248/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη, Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον ... και εγκαλούμενες τις: 1) ..., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά και 2) ... Πταισματοδίκη Πειραιά. Η αίτηση αυτή με αριθμό 360/9-3-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 377/09.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 193/21-5-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω την αριθμ. 360/9-3-2009 αίτηση της Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το δικαστήριό σας, κατ'άρθρο 136 εδαφ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ και εκθέτω τα εξής:
Κατά το άρθρο 136 εδάφ. ε' ΚΠοινΔ όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 του ανωτέρω κώδικα. Από το δικαιολογητικό λόγο της ανωτέρω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και στο στάδιο της προδικασίας, περιλαμβανομένων και των σταδίων της προκαταρκτικής εξετάσεως και της ασκήσεως ποινικής διώξεως. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη συνοδεύουσα την άνω αίτηση της Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς ποινική δικογραφία, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η από 22-11-2007 (Α2007/5097) μήνυση του ..., που στρέφεται κατά των 1) ..., Αντεισαγγελέα, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και 2) ..., Πταισματοδίκη Πειραιά. Ενόψει των ανωτέρω δεν μπορεί ούτε άσκηση ποινικής διώξεως ούτε ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως της προδικασίας και κύριας διαδικασίας να γίνει κατά της ανωτέρω εισαγγελικής λειτουργού από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Δοθέντος δε ότι και το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς δεν μπορεί να αποφασίσει παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφέρειάς του, ελλείψει άλλου τέτοιου δικαστηρίου, πρέπει όπως το Συμβούλιό Σας ορίσει το κατά παραπομπή αρμόδιο δικαστήριο και σαν τέτοιο προτείνω το Πρωτοδικείο Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθόσον αφορά την πρώτη των μηνυομένων Αντεισαγγελέα και λόγω συναφείας για την δεύτερη, προς άσκηση διώξεως και ενέργεια των τυχόν απαραιτήτων πράξεων της προδικασίας και κύριας διαδικασίας.
Για τους λόγους αυτούς Π ρ ο τ ε ί ν ω: Να ορισθεί κατά παραπομπή αρμόδιο για να επιληφθεί της από 22-11-2007 μηνύσεως του ..., το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές του Πρωτοδικείου αυτού. Αθήνα 12 Μαΐου 2009 Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε'ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων, και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελλόμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του επόμενου άρθρου 137 παρ. 1 την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, και ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει: α) το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα Πταισματοδικείο σε άλλο σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης β) το Συμβούλιο των Εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων και άνω και γ) ο Αρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Στην προκείμενη περίπτωση, κατόπιν της από 22-11-2007 μήνυσης του ..., κατά των ..., Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά και 2) ..., Πταισματοδίκου Πειραιά για παράβαση καθήκοντος κλπ, έχει σχηματισθεί κατά των αναφερόμενων εισαγγελικής και δικαστικής λειτουργού, κατόπιν διαβιβάσεως λόγω τοπικής αρμοδιότητας της ανωτέρου μηνύσεως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην οποία απευθύνετο, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, σχετική δικογραφία, η οποία εκκρεμεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς. Εν όψει όμως του ότι η πρώτη μηνυόμενη υπηρετεί, όπως αναφέρθηκε, στην εν λόγω Εισαγγελία και στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάρχει άλλο Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας για την ανωτέρω εισαγγελική λειτουργό, αλλά και για την Πταισματοδίκη Πειραιά λόγω συνάφειας, κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, και ειδικότερα παραπομπής της υποθέσεως από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές άλλου Πρωτοδικείου και συγκεκριμένα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την από 22-11-2007 μήνυση του ..., κατά των 1) ..., Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά και 2) ..., Πταισματοδίκου Πειραιά, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις ίδιες Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή