Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2390 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή δικαστικού λειτουργού για ποινικό αδίκημα από κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο στο Εφετείο Πειραιώς.
Αριθμός 2390/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με κατηγορουμένη την Χ.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 17.4.2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 715/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου, με αριθμό 349/30.6.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ την υπ'αριθ. 24210/17-4-2008 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με την οποία ζητείται η παραπομπή της ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματισθεί κατά της Χ, Εφέτη στο Εφετείο Αθηνών, κατηγορουμένης για την πράξη της παραλείψεως υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως από αμέλεια (άρθρ. 26 παρ. 1β', 28 ΠΚ και άρθρ. 1 παρ. 1 και 2, 2 παρ. 1 , 3 παρ. 2, 4 και 5, 4 παρ. 3 εδ. α' και γ' , 5, 9 και 12 Ν. 3213/2003, σε συνδ. άρθρ. 24, 25 και 28 Ν. 2836/2000), από το κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο Αθηνών και την αντίστοιχη Εισαγγελία του σε άλλο ισόβαθμο Εφετείο και την αντίστοιχη Εισαγγελία του, εκθέτω δε τα ακόλουθα:
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 παρ. ε' και 137 παρ. 1 στοιχ. γ' ΚΠΔ προκύπτει ότι, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιούμενος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο των παραπάνω διατάξεων, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας, που οφείλεται στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής τόσο στο στάδιο της προδικασίας, όσο και σ'αυτό της κύριας διαδικασίας. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' ΚΠΔ, την παραπομπή στις πιο πάνω περιπτώσεις μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι'αυτήν, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα Εφετείο σε άλλο, ο 'Αρειος Πάγος σε Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. α ΚΠΔ (ΑΠ 1300/2006, ΑΠ 731/21006).
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατά της Εφέτου Αθηνών Χ ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ποινική δίωξη για την πράξη της παραλείψεως υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως. Στη συνέχεια εξεδόθη το υπ'αριθ. 2278/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο η εν λόγω κατηγορουμένη Χ παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτια της ανωτέρω πράξεως, τελεσθείσας όμως από αμέλεια. Κατά τον χρόνο εκδόσεως του ανωτέρω παραπεμπτικού βουλεύματος η κατηγορουμένη υπηρετούσε στο Εφετείο Κρήτης, ως Εφέτης. Επακολούθησε όμως μετάθεσή της στο Εφετείο Αθηνών. 'Ετσι κατά την ημέρα εκδικάσεως της υποθέσεως στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών υπηρετούσε πλέον ως Εφέτης στο Εφετείο Αθηνών. Για τον λόγο αυτό με την υπ'αριθ. 746/30-1-2008 απόφασή του το Εφετείο Αθηνών κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να λάβει χώρα η διαδικασία των άρθρων 136 και 137 ΚΠΔ.
Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση όπως χωρήσει κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή, και στη συνέχεια να παραπεμφθεί η ανωτέρω ποινική υπόθεση στο ισόβαθμο Εφετείο Πειραιώς και την αντίστοιχη Εισαγγελία του.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω το Δικαστήριό σας να διατάξει την παραπομπή της διαλαμβανομένης στην υπ'αριθ. 24210/17-4-2008 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ποινικής δικογραφίας που σχηματίσθηκε κατά της Χ, Εφέτου Αθηνών, κατηγορουμένης για την πράξη της παραλείψεως υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως από αμέλεια, από το κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο Αθηνών και την αντίστοιχη Εισαγγελία του, στο ισόβαθμο Εφετείο Πειραιώς και την αντίστοιχη Εισαγγελία του.
Αθήνα 26 Ιουνίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Στέλιος Κ. Γκρόζος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων, και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 του αυτού Κώδικα, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, και ο εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή, για την παραπομπή αποφασίζει: α) το συμβούλιο των Πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β) το συμβούλιο των εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κυρία διαδικασία αλλά και για την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης, για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρέτησης, και για την προδικασία, καθώς και για το στάδιο της άσκησης της ποινικής δίωξης.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατά της Εφέτου, ήδη Αθηνών, Χ, ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ποινική δίωξη για την πράξη της παραλείψεως υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως. Στη συνέχεια, εκδόθηκε το με αριθμό 2278/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποιό η εν λόγω κατηγορουμένη παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να δικαστεί ως υπαίτια της άνω πράξεως, τελεσθείσας όμως από αμέλεια. Κατά το χρόνο εκδόσεως του ως άνω παραπεμπτικού βουλεύματος, η κατηγορουμένη υπηρετούσε στο Εφετείο Κρήτης, ως Εφέτης. Επακολούθησε όμως μετάθεσή της στο Εφετείο Αθηνών. Έτσι, κατά την ημέρα εκδικάσεως της υποθέσεώς της στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, υπηρετούσε πλέον ως Εφέτης στο Εφετείο Αθηνών. Για το λόγο αυτό με την 746/30.1.2008 απόφασή του το Εφετείο Αθηνών κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να λάβει χώρα η διαδικασία των άρθρων 136 και 137 ΚΠΔ. Ήδη, με το υπ0' αριθ. 24210/17.4.2008 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προς το Δικαστήριο αυτό (σε Συμβούλιο), υποβάλλεται η σχετική δικογραφία κατά της άνω δικαστού κατά τις πιο πάνω διατάξεις και ζητείται η παραπομπή της άνω κατηγορουμένης δικαστικής λειτουργού σε άλλο ισόβαθμο ποινικό δικαστήριο για να δικαστεί για την πράξη της παραλείψεως υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως από αμέλεια (άρθρα 26 παρ. 1β', 28 ΠΚ και 1 παρ. 1, και 2 παρ. 1, 3 παρ. 2, 4 και 5, 4 παρ. 3 εδ. α' και γ', 5, 9 και 12 Ν. 3213/2003 σε συνδ. προς άρθρα 24, 25 και 28 Ν. 2429/1996, όπως η παρ. 2 άρθρου 24 αντικ. με άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2836/2000), γιατί η άνω δικαστής υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, παραπομπή δε της υποθέσεως από τις αρχές του Εφετείου Αθηνών στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την αναφερόμενη στην υπ' αριθ. 24210/17.4.2008 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε κατά της Χ, Εφέτη Αθηνών, κατηγορουμένης για την πράξη της παραλείψεως υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως από αμέλεια, από το κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο Αθηνών και την αντίστοιχη Εισαγγελία του, στο ισόβαθμο Εφετείο Πειραιώς και την αντίστοιχη Εισαγγελία του.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2008. Και

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ