Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1029 / 2012    (Α Ποιν. Διακ., ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1029/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ερωτόκριτο Καλούδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση, Γεράσιμο Φουρλάνο, Αργύρο Σταυράκη, Συλιανή Γιαννούκου και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη,-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Ιουλίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη και του Γραμματέα Γεωργίου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου: Λ. Ν. του Γ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 2313-2314-2314α/2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών. Με πολιτικώς ενάγον: Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου.

Το Τριμελές Εφετείο Πατρών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρεται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Φεβρουαρίου 2012 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 327/12.
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα
Που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 Κ.Π.Δ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή τον Εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, από 10-2-2012, κατά της υπ' αριθμ. 2313-2314-2314α /25-11-2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων, όπως δε, προκύπτει από το αποδεικτικό επιδόσεως υπό χρονολογία 29-5-2012 της Επιμελήτριας Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Αιγίου, .... καθώς και το από 28-5-2012, αποδεικτικό επίδοσης του Επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ..., ο αναιρεσείων και ο αντίκλητος δικηγόρος του, Νικόλαος Ράπτης , αντίστοιχα, κλητεύθηκαν προς τούτο, νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με επίδοση κλήσεως προς αυτούς (άρθρα 513 παρ. 1, 155 παρ. 1, 166 Κ.Π.Δ.), ο αντίκλητος κλητεύθηκε εκ περισσού, αφού το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης το παρέλαβε ο ίδιος ο αναιρεσείων ατομικά. Εμφανίσθηκε, όμως, ο υπογράφων την αναίρεση, ως άνω δικηγόρος, Νικόλαος Ράπτης, ο οποίος ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως γιατί, όπως δήλωσε, ο εντολέας του έχει οικονομική αδυναμία μη δυνάμενος να καταβάλει τη δαπάνη του γραμματίου προείσπραξης. Το παρόν όμως δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο το περί αναβολής αίτημα, γιατί δεν συντρέχει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αναβολή, ενόψει και του γεγονότος ότι ο νόμος προβλέπει σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται γι αυτό, κάτι που δεν έπραξε ο αναιρεσείων. Μετά την κατά τα άνω, απόρριψη του αιτήματος αναβολής, ο παραπάνω συνήγορος δήλωσε ότι δεν θα παρασταθεί στο δικαστήριο προκειμένου να εκπροσωπήσει τον εντολέα του. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ) ως και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ και 22 Ν. 3697/1957).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα αναβολής.
Απορρίπτει την από 10-2-2012 με αριθμό πρωτ. 334/2012, αίτηση του Λ. Ν. του Γ., κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2313-2314-2314α /25-11-2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος, Ελληνικού Δημοσίου εκ τριακοσίων (300) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25 Ιουλίου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή