Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 722 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή αναφοράς κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών Αθηνών για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΑΡΙΘΜΟΣ 722/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές:Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο- Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο, σύμφωνα με τις 16 και 20/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτη), για συμπλήρωση της σύνθεσης και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου- Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χατζίκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 24 Απριλίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλών τον Π. Λ. του Ν. . Με εγκαλουμένους: 1) Ε. Κ., 2) Χ. Π., 3) ’. Σ., Πρόεδροι Πρωτοδικών Αθηνών, 4) Β. Τ., Πρωτοδίκη Αθηνών, 5) Α. Π., Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών,6) Χ. Π., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και 7) Ε. Σ., Πρωτοδίκη Αθηνών. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 154686/6.2.12, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 244/12.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό74/20.3.12, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 137 ΚΠΔ το υπ' αριθμ. πρωτ. 154686/6-2-2012 έγγραφο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητος και εκθέτω τα εξής: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά την διάταξη του επομένου άρθρου 137§1 Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, και ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά την διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως, β) το Συμβούλιο των Εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο ’ρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κυρία διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως ποινικής διώξεως για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρετήσεως (ΑΠ 2080/06).
Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει αφενός η από το άρθρο 136 περ. ε ΚΠΔ προβλεπόμενη περίπτωση και αφετέρου δεν υφίσταται πλέον μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σε αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών ευχέρεια του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο που να ανήκει στην περιφέρεια του. Ειδικότερα διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση βάσει της από 19/5/2008 εγκλήσεως του Π. Λ. του Ν., σχετικά με την τέλεση παραβάσεως καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών που εξέδωσαν ως μέλη του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, τις 26549/26-4-2007, 58936/1 -11 -2007 και 4568/21-1 -2008 αποφάσεις αναβολής εκδικάσεως ποινικής υποθέσεως με κατηγορουμένους τους Φ. Μ., Κ. Κ., Σ. Α. και Ε. Κ.. Εκ των σχετικών εγγράφων της δικογραφίας διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της συνθέσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εξέδωσαν την 26549/26-4-2007 απόφαση, Ε. Κ. και Χ. Π. υπηρετούν ως πρόεδροι πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα μέλη της συνθέσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εξέδωσαν την 58936/1-11-2007 απόφαση, ’. Σ., Β. Τ. και Α. Π. υπηρετούν ως πρόεδρος πρωτοδικών, πρωτοδίκης και αντεισαγγελέας πρωτοδικών στο πρωτοδικείο και εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών και τα μέλη της συνθέσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εξέδωσαν την 4568/21-1-2008 απόφαση Χ. Π. και Ε. Σ. υπηρετούν ως πρόεδρος πρωτοδικών και πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο Αθηνών αντίστοιχα. Όσον αφορά τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς που συμμετείχαν ως μέλη των συνθέσεων που εξέδωσαν τις ως άνω αποφάσεις και οι οποίοι δεν υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο κατ' άρθρο 47 ΚΠΔ με σχετική διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα (βλ. το υπ' αριθμ. πρωτ. 154.686/6-2-12 έγγραφο του Εισαγγ. Πρωτοδικών Αθηνών).
Επειδή στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται πλέον άλλο Πρωτοδικείο, εκτός αυτό των Αθηνών (βλ. αρθρ. 8 Ν. 4022/2011 με το οποίο ιδρύθηκε το Εφετείο Ευβοίας και ΑΠ 2079/2006, ΑΠ 223/2003 κ.α.), πρέπει η έγκληση αυτή να παραπεμφθεί από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 47 σε συνδ. με το άρθρο 43 παρ. 1 του ΚΠΔ και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση (ΑΠ 840/05 Ποιν. Δικ/νη 2005, σελ. 1241).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω να διαταχθεί η παραπομπή της από 19/5/2008 καταγγελίας του Π. Λ. του Ν., κατοίκου ..., κατά των 1) Ε. Κ., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 2) Χρήστου Παπακώστα, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 3) ’. Σ., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 4) Β. Τ., Πρωτοδίκη Αθηνών, 5) Α. Π., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 6) Χ. Π., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και 7) Ε. Σ., Πρωτοδίκη Αθηνών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠοινΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 -125 ΚΠοινΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο ’ρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τις διατάξεις αυτές, που δικαιολογητικό λόγο έχουν την εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και τον αποκλεισμό κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση με βάση την από 19.5.2008 αναφορά - αίτηση του Π. Λ. του Ν., σχετικά με την τέλεση παραβάσεως καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών που εξέδωσαν, ως μέλη του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, τις υπ' αριθ. 26549/26.4.2007, 58936/1.11.2007 και 4568/21.1.2008 αποφάσεις αναβολής εκδικάσεως ποινικής υποθέσεως με κατηγορουμένους τους Φ. Μ., Κ. Κ., Σ. Α. και Ε. Κ.. Από τα σχετικά έγγραφα της δικογραφίας διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της συνθέσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εξέδωσαν την υπ' αριθ. 26549/26.4.2007 απόφαση Ε. Κ. και Χ. Π. υπηρετούν ως πρόεδροι πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα μέλη της συνθέσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εξέδωσαν την υπ' αριθ. 58936/1.11.2007 απόφαση ’. Σ., Β. Τ. και Α. Π. υπηρετούν ως πρόεδρος πρωτοδικών, πρωτοδίκης και αντεισαγγελέας πρωτοδικών, αντιστοίχως, στο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τα μέλη της συνθέσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που εξέδωσαν την υπ' αριθ. 4568/21.1.2008 απόφαση Χ. Π. και Ε. Σ. υπηρετούν ως πρόεδρος πρωτοδικών και πρωτοδίκης, αντιστοίχως, στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Όσον αφορά τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς που συμμετείχαν ως μέλη των συνθέσεων που εξέδωσαν τις ως άνω αποφάσεις και οι οποίοι δεν υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο κατ' άρθρο 47 του ΚΠοινΔ με σχετική διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα. Ανακύπτει, συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι οι εγκαλούμενοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δηλαδή στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122 - 125 του ΚΠοινΔ, δικαστήριο, και μάλιστα από τον ’ρειο Πάγο, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη (περ. γ), ενόψει του ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται (πλέον, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών) άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν η με αριθμ. πρωτ. 154.686/6.2.2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και να ορισθούν, ως αρμόδιες, οι Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αντίστοιχης Εισαγγελίας, για το χειρισμό της παραπάνω αναφοράς - αιτήσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της από 19.5.2008 αναφοράς - αιτήσεως του Π. Λ. του Ν. κατά των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που αναφέρονται στο σκεπτικό αντί των αρμοδίων Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ