Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2488 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ασκηθείσης με δήλωση ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη, ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας από την επίδοση στην αναιρεσείουσα της ερήμην της εκδοθείσης αποφάσεως που απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει ως ανυποστήρικτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2488/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ1, που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 56864/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Απριλίου 2009 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 748/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη με αριθμό 292/17.9.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Συμβούλιό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §§ 1, 4, 138 § 2, β και 476 § 1 ΚΠΔ, την υπ' αριθμ. 36/2009 αίτηση αναίρεσης της Χ1, κατά της υπ' αριθμ. 56864/08 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, έφεση της κατά της 63557/06 απόφασης του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών και εκθέτω τ' ακόλουθα.
Κατά το άρθρ. 476 § 1 ΚΠΔ, το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαρέδεκτο κ.λ.π., μεταξύ άλλων και όταν ασκείται εκπρόθεσμα.
Εξ άλλου κατά το άρθρο 473 § 1 ΚΠΔ η προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων είναι δεκαήμερη και, στην περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την έκδοση της απόφασης, αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.
Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα στις 24-3-2009 (βλ. σχετικό αποδεικτικό του Αστ/κα ...) ενώ η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε στις 29 - 4 - 09, δηλαδή πολύ μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. Είναι συνεπώς εκπρόθεσμη και θα πρέπει, για το λόγο αυτό, να κηρυχθεί απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της αναιρεσείουσας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 36/2009 ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης της Χ1, κατά της υπ' αριθμ. 56864/08 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών. Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.
Αθήνα 20 - 6 -2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 §1 Κ.Ποιν.Δ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 §18 Ν.2408/1996, όταν το ειδικό μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπρόθεσμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 168 §1, 473 §1 και 507 §1 Κ.Ποιν.Δ., η προθεσμία ασκήσεως του ένδικου μέσου της αιτήσεως για αναίρεση κατά αποφάσεως, με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίού που εξέδωσε την απόφαση, είναι δεκαήμερη και αρχίζει από της εκδόσεώς της όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από της νομίμου επιδόσεώς της, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση της τελεσιδίκου αποφάσεως καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του Ποινικού Δικαστηρίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 §3 Κ.Ποιν.Δ. Τυχόν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, τότε μόνο συγχωρείται όταν στην κατά το άρθρο 474 Κ.Ποιν.Δ. συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου, γίνεται επίκληση των περιστατικών τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εκπρόθεσμη άσκηση καθώς και των αποδεικτικών μέσων από τα οποία αποδεικνύονται τα περιστατικά αυτά, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία επιτρεπτώς επισκοπεί ο Άρειος Πάγος για να διακριβώσει το παραδεκτό της αναιρέσεως, με την προσβαλλόμενη 56864/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση που άσκησε η αναιρεσείουσα κατά της 63557/19-6-2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάσθηκε αυτή για την πράξη της μη έγκαιρης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Τ.Ε.Β.Ε., σε φυλάκιση πέντε (5) μηνών και χρηματική ποινή 150 ευρώ. Η προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων στις 24-11-2008, όπως προκύπτει από τη σχετική επί του προσκομιζομένου αντιγράφου της βεβαίωση της αρμόδιας γραμματέα του άνω δικαστηρίου. Από το υπό ημερομηνία ... αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα του Α/Τ Ηλιούπολης ..., που είναι επίσης στη δικογραφία, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της ερήμην της ήδη αναιρεσείουσας εκδοθείσης ως άνω υπ' αριθμό 56864/2008 αποφάσεως επιδόθηκε στην επί της οδού ... κατοικία της με παράδοση στη σύνοικο ενήλικη κόρη της ... στις .... Η ένδικη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 29-4-2009 με δήλωση του δικηγόρου Αθηνών Χαράλαμπου Κολοβού ότι ασκεί την αναίρεση αυτή ως πληρεξούσιος της ήδη αναιρεσείουσας δυνάμει της από 24-4-2009 εξουσιοδοτήσεώς της ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Εφόσον η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη δεν ήταν παρούσα κατά την απαγγελία της προσβαλλόμενης αποφάσεως και η επίδοση της εν λόγω αποφάσεως εχώρησε στις 20-4-2009 μεταγενεστέρως της καταχωρίσεώς της στο κατ' άρθρο 6 §3 Κ.Ποιν.Δ. ειδικό βιβλίο η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως άρχισε την 30-4-2009 ήτοι την επομένη της επιδόσεως αντιγράφου της αποφάσεως αυτής στην ίδια. Επομένως η κρινόμενη αναίρεση ασκήθηκε μετά την πάροδο της παραπάνω οριζόμενης από το νόμο δεκαήμερης προθεσμίας από την επίδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως στην αναιρεσείουσα. Ως λόγος για τον οποίο ασκήθηκε η άνω αίτηση αναφέρεται στην συνταχθείσα έκθεση ότι δεν παρευρέθη στο δικαστήριο άλλα δικάστηκε ερήμην η αναιρεσείουσα, χωρίς να διαλαμβάνεται κανένα περιστατικό που να συνιστά λόγο ανωτέρας βίας ή άλλο ανυπέρβλητο κώλυμα το οποίο να κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκησή της ούτε τα αποδεικτικά μέσα για τα περιστατικά αυτά. Προκύπτει, ακόμη, από σχετική σημείωση του γραμματέα της Εισαγγελίας στο φάκελο της δικογραφίας, ότι ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας που αναφέρεται στην αίτηση αναιρέσεως να προσέλθει στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις της. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί λόγω της εκπροθέσμου ασκήσεώς της ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 §1 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 29-4-2009 αίτηση της Χ1, για αναίρεση της 56864/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου 2009.-

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ