Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2187 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αναβολής αίτημα, Εφέσεως ανυποστήρικτο.
Περίληψη:
Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
Αριθμός 2187/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντώνιο Μαλεβίτη, περί αναιρέσεως της ΒΤ 3449/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1519/2008.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 349 παρ. 1 και 501 παρ. 1 τού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προκύπτει ότι σε περίπτωση υποβολής από τον εκκαλούντα - κατηγορούμενο αιτήματος αναβολής της δίκης, λόγω αδυναμίας εμφανίσεως αυτού στο ακροατήριο του δικαστηρίου από ανώτερη βία ή άλλο ανυπέρβλητο κώλυμα και απορρίψεως από το δικαστήριο (κατά την ανέλεγκτη κρίση του) του αιτήματος αυτού και στη συνέχεια της εφέσεως, ως ανυποστήρικτης, είναι επιτρεπτή κατά της αποφάσεως αυτής του Εφετείου η άσκηση αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠΔ, επομένως και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η αιτιολογία, προβλεπομένη στα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 τού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει μετά την προσθήκη εδαφίου με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2408/1996, απαιτείται τόσο για την κυρία απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση ως ανυποστήρικτη, όσο και για την προπαρασκευαστική (παρεμπίπτουσα), με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής. Η πληρότητα της δε προϋποθέτει, για μεν την κυρία απόφαση αναφορά της προβλεπομένης από το άρθρο 500 εδ. γ' του ΚΠΔ, εμπρόθεσμης κλητεύσεως του εκκαλούντος (και όταν αυτή γίνεται με αναβολή της δίκης σε ρητή δικάσιμο, μνεία μόνο της αναβλητικής αποφάσεως, χωρίς να είναι αναγκαία και η γνωστοποίηση του χρόνου αναβολής), για δε την προπαρασκευαστική, αναφορά των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και των αποδείξεων και των συλλογισμών, με τους οποίους κατέληξε το δικαστήριο στην απορριπτική του αιτήματος αναβολής κρίση του. Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της AM. 514/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, με την οποία είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλακίσεως επτά (7) μηνών που μετατράπηκε σε χρηματική ποινή, προς 4,40 ευρώ ημερησίως και σε χρηματική ποινή εξακοσίων ευρώ (600 €) για παράβαση του Α.Ν. 86/1967, ύστερα από απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης, λόγω σημαντικών αιτίων (ασθένειά του). Ειδικότερα από την παραδεκτή επισκόπηση της προσβαλλομένης αποφάσεως για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αναιρεσείων, κατά τη συζήτηση της εφέσεώς του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, στις 28 Μαΐου 2008, δεν εμφανίσθηκε, εμφανίσθηκε όμως ως άγγελος ο δικηγόρος Αθηνών Αντώνιος Μαλεβίτης και ζήτησε αναβολή εκδικάσεως της υποθέσεως, λόγω ασθενείας τού εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος, λέγοντας "ζητώ την αναβολή τής δίκης, γιατί ο Χ είναι στην ... . Χάθηκε και βρέθηκε σήμερα το πρωί σε κακή κατάσταση. Όπως ενημερώθηκα από συνάδελφο είναι στο Νοσοκομείο τής Σπάρτης αυτή τη στιγμή". Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε τον αστυνομικό τής φρουράς ... να επικοινωνήσει με το Νοσοκομείο Σπάρτης, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο εκκαλών νοσηλεύεται εκεί. Ακολούθως, αφού ο αστυνομικός επανήλθε κατέθεσε ορκισθείς επί του Ιερού Ευαγγελίου τα ακόλουθα: "Επικοινώνησε η Εισαγγελία με την υπάλληλο ..., η οποία μας είπε ότι ο κατηγορούμενος δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τους, αλλά δεν γνωρίζει για τα έκτακτα περιστατικά". Ακολούθως, ο εμφανισθείς ως άγγελος δικηγόρος, αφού έλαβε τον λόγο είπε: "Επικοινώνησα με το νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή ο κατηγορούμενος εξετάζεται από τον κύριο ..., τον πνευμονολόγο και τον κύριο ..., τον οφθαλμίατρο, στα επείγοντα περιστατικά". Στη συνέχεια, το Δικαστήριο, απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, με την παρακάτω αιτιολογία: "Το αίτημα αναβολής της δίκης, που προέβαλε ο συνήγορος Μαλεβίτης Αντώνιος, ως άγγελος, για λογαριασμό τού κατηγορουμένου, αναφερόμενος ότι έχει πληροφορίες ότι ο τελευταίος νοσηλεύεται, κατά την ημέρα τής δικασίμου, στο Νοσοκομείο Σπάρτης, αποδεικνύεται ως ουσία αβάσιμο και πρέπει γι' αυτό να απορριφθεί, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα που έκανε το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος δεν νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης την ως άνω ημέρα (28.5.2008) και συνεπώς αποδεικνύεται ψευδές το ότι αυτός νοσηλευόταν εκεί.
Συνεπώς, το αίτημα αυτό αποβλέπει στην παρέλκυση της δίκης και πρέπει να απορριφθεί". Η παρεμπίπτουσα αυτή απόφαση περιέχει την επιβαλλομένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού μνημονεύει ότι για να καταλήξει στην ως άνω κρίση έλαβε υπόψη και αξιολόγησε εκείνα που προέκυψαν από την έρευνα την οποία το Δικαστήριο διέταξε, αναθέτοντας στον αστυνομικό τής φρουράς να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο, στα οποία το Δικαστήριο θεμελίωσε την ουσιαστική αβασιμότητα του αιτήματος αναβολής και τους συλλογισμούς με τους οποίους κατέληξε στην κρίση του αυτή. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, ο δικηγόρος Αθηνών Αντώνιος Μαλεβίτης, που εμφανίστηκε ως άγγελος, δήλωσε απλώς ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο νοσοκομείο κατά την ώρα που εκδικαζόταν η έφεσή του, χωρίς να αναφέρει αν ο τελευταίος ήταν ασθενής, από ποια ασθένεια έπασχε και αν αδυνατούσε να προσέλθει στο δικαστήριο. Επομένως, ο συναφής πρώτος λόγος της αιτήσεως με τον οποίο υποστηρίζεται ότι η πιο η πάνω απόφαση στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠΔ), πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος, δοθέντος μάλιστα ότι η παραπάνω κρίση του Πλημμελειοδικείου, που είναι αποτέλεσμα εκτιμήσεως των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία προέκυψαν από την έρευνα του, δεν ελέγχεται αναιρετικά, η αιτίαση δε του αναιρεσείοντος που προβάλλεται με τον ίδιο λόγο αναιρέσεως, καθώς και με τον δεύτερο λόγο, ότι παραβιάστηκε το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 της ΕΣΔΑ, διότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του για δίκαιη δίκη, δικαστική ακρόαση και υπεράσπισή του πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι η παραβίαση της αρχής τής δίκαιης δίκης, που καθιερώνεται με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δεν δημιουργεί ιδιαίτερο λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως. Μετά την κατά τα άνω αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την έφεση του εκκαλούντος -αναιρεσείοντος, ως ανυποστήρικτη. Κατά της απορριπτικής αυτής αποφάσεως, ο αναιρεσείων αιτιάται, με τον δεύτερο λόγο της αναιρέσεως, ότι το Δικαστήριο απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεσή του, χωρίς να διαλάβει την απαιτούμενη από τις παραπάνω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, υπερβαίνοντας έτσι την εξουσία του. Όμως, η προσβαλλόμενη παραπάνω απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, αφού απέρριψε το αίτημα αναβολής του εκκαλούντος - κατηγορουμένου με την παρεμπίπτουσα διάταξή της, στη συνέχεια, αφού εξέτασε το νόμιμο της κλητεύσεώς του, απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση του εκκαλούντος - κατηγορουμένου, δεχόμενη τα εξής: "Από το από 18.3.2008 αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα ... του Α.Τ. ... στον εκκαλούντα και από το από 18.1.2008 αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα ... στον αντίκλητο δικηγόρο, που βρίσκονται στη δικογραφία, προκύπτει ότι ο προαναφερόμενος κατηγορούμενος κλητεύτηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και να υποστηρίξει την έφεση που έχει ασκήσει κατά της με αριθμό AM.514/06 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά. Επίσης του έχει κοινοποιηθεί και ο κατάλογος των μαρτύρων που πρόκειται να εξεταστούν. Δεδομένου δε ότι δεν παρουσιάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 320, 321, 326, 340 και 501 του ΚΠοινΔ να απορριφθεί η έφεσή του ως ανυποστήρικτη και να επιβληθούν εις βάρος του τα έξοδα της δίκης όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό". Η ως άνω απόφαση έχει την προβλεπόμενη από τις προαναφερόμενες διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού, γίνεται με σαφήνεια αναφορά της απαιτούμενης από το άρθρο 500 εδ. γ' του ΚΠΔ, εμπρόθεσμης και νομότυπης κλητεύσεως του εκκαλούντος και ειδικότερα αναφέρονται η κλήτευση αυτού και του αντίκλητου δικηγόρου του από το ως άνω μνημονευόμενο όργανο επιδόσεως και τα οικεία αποδεικτικά από τα οποία προκύπτει η κλήτευσή του. Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ' και Η' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, μετά δε την απόρριψη αυτών και ενόψει του ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος προς έρευνα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την 19/22.9.2008 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση της ΒΤ.3449/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή