Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1058 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Περίληψη:
Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 1058/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Δεκεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου χ1, που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Κουκνή, περί αναιρέσεως της 1219/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Μαρτίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 595/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
'Ελλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Π.Δ., υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σε αυτήν πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 1219/2007 απόφασή του, δέχτηκε, κατά την ανέλεγκτη εκτίμηση των διαλαμβανομένων σ' αυτήν αποδεικτικών μέσων, τα ακόλουθα κρίσιμα εν σχέσει με τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο πραγματικά περιστατικά: "...κατά τον κατωτέρω κρίσιμο χρόνο βρισκόταν σε εξέλιξη ανέγερση οικοδομής επί των οδών .... και ..... στην Αθήνα. Το εν λόγω έργο εκτελούσε η Κοινοπραξία "ΚΞ ΚΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - CYBARCO (HELLAS) A.E. με έδρα στην Καλλιθέα, που συνεστήθη από τις ως άνω κοινοπρακτούσες ανώνυμες εργοληπτικές εταιρίες. Εργοταξιάρχης του όλου έργου και υπεύθυνος για τα μέτρα ασφαλείας και την τήρησή τους είχε ορισθεί ο 4ος κατηγορούμενος χ1 - πολιτικός μηχανικός. Στις 14-9-2001 και περί ώρα 14.00' ο εργάτης ........, ο οποίος είχε πάρει εντολή από τον εργοδηγό Γ1 να καθαρίσει από τα μπάζα το 2ο όροφο και εργαζόταν εκεί στο 2ο όροφο εκτελώντας την παραπάνω εργασία, την οποία, σχεδόν ολοκλήρωνε, συγκεντρώνοντας τα μπάζα σε ένα σημείο (από το οποίο ήταν εύκολη η απομάκρυνσή τους), έχασε ξαφνικά την ισορροπία του και έπεσε στο φωταγωγό, καταλήγοντας έξι επίπεδα (24 μ.) παρακάτω, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά και τελικώς να υποκύψει εξ αιτίας των τραυμάτων του στις 3-10-2001 στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", όπου είχε διακομισθεί. Κατά τη στιγμή της πτώσης του άνω εργάτη από το 2ο όροφο (στο φωταγωγό) υπήρχε μεν προστατευτικό πλέγμα στη θέση του φωταγωγού (στο 2ο όροφο), δηλαδή είχαν τοποθετηθεί ειδικά μεταλλικά πλαίσια που στηρίζονταν στο δάπεδο και στην οροφή, όμως οι σιδερόβεργες οριζοντίως (για το σχηματισμό του πλέγματος) είχαν αφαιρεθεί από την πλευρά που έπεσε ο ανωτέρω εργάτης και έτσι, άγνωστο πως, παραπάτησε και έπεσε μέσα στο φωταγωγό. Ποιος αφαίρεσε τις εν λόγω σιδηρόβεργες δεν διακριβώθηκε με βεβαιότητα, ενδεχομένως δε το ίδιο το θύμα, που σχεδόν ολοκλήρωνε την εργασία συγκέντρωσης των μπάζων, να είχε προβεί στην αφαίρεσή τους προς διευκόλυνσή του. Ο 4ος κατηγορούμενος ως εργοταξιάρχης - επιβλέπων μηχανικός και υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας θα έπρεπε συνεχώς να μεριμνεί για τη διατήρησή τους και ειδικότερα θα έπρεπε να μεριμνεί για τη διατήρηση του προστατευτικού πλέγματος περιμετρικού του φωταγωγού του 2ου ορόφου, καθώς και για την επαρκή αντοχή και μη αλλοίωσή του, αλλά και θα έπρεπε να επιστήσει την προσοχή, είτε ο ίδιος είτε δια του εργοδηγού του έργου Γ1, στους εργάτες και συγκεκριμένα στο θύμα, ότι δεν είχαν δικαίωμα να επέμβουν αφαιρετικά στο ως άνω προστατευτικό πλέγμα χωρίς ειδική εντολή (ήτοι μετά το πέρας των σχετικών εργασιών του ορόφου για την τοποθέτηση των καγκέλων). Ο 4ος κατηγορούμενος, όμως με τις άνω ιδιότητές του, από έλλειψη της επιμέλειας και προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, δεν μερίμνησε για τη διατήρηση του ως άνω μέτρου ασφαλείας (προστατευτικού πλέγματος του φωταγωγού του 2ου ορόφου) και για την επαρκή αντοχή του, αλλά και για την ενημέρωση των εργατών για τη μη αυθαίρετη (χωρίς εντολή) αφαίρεση εξαρτημάτων (όπως σιδερόβεργων οριζοντίων) τούτου και έτσι κατά την ως άνω χρονική στιγμή είχαν αφαιρεθεί οριζόντιες σιδερόβεργες αυτού (πλέγματος) από τη μία πλευρά, με συνέπεια από αμέλειά του να επιφέρει το θάνατο του ανωτέρω εργάτη, χωρίς να προβλέψει το εν λόγω αξιόποινο αποτέλεσμα".
Με τις παραδοχές αυτές, το δικαστήριο στο διατακτικό του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και επέβαλε σ' αυτόν ποινή φυλακίσεως δώδεκα (12) μηνών την οποία ανέστειλε, για το ότι, κατά τα εκεί εκτιθέμενα, ως πολιτικός μηχανικός και εργοταξιάρχης στο έργο, παρέλειψε να λάβει τα προς προστασία των εργαζομένων στην οικοδομή μέτρα ασφαλείας από την οποία παράλειψη και επήλθε τελικά ο θάνατος του παθόντος και ειδικότερα, με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, παρέλειψε να μεριμνήσει για την κατά τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 του Π.Δ/τος 778/1980 και των άρθρων 40 παρ. 1 και 41 παρ. 1 και 2 του Π.Δ/τος 1573/1981 τοποθέτηση περιμετρικά του φωταγωγού, πλησίον του οποίου εργαζόταν ο παθών, προσωρινού κιγκλιδώματος επαρκούς αντοχής. Με αυτά, όμως που δέχθηκε το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, δεν διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη από τις παραπάνω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η οποία στην προκείμενη περίπτωση είναι αντιφατική. Ειδικότερα, ενώ στο διατακτικό της αποφάσεως κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος διότι παρέλειψε να λάβει τα ανωτέρω μέτρα ασφαλείας αν και ήταν υπόχρεος προς τούτο (άρθρο 15 του Π.Κ.), στο σκεπτικό της ίδιας αποφάσεως, αντιφατικά προς τα ανωτέρω, διαλαμβάνεται ότι στον χώρο από τον οποίο κατέπεσε το θύμα είχε τοποθετηθεί προστατευτικό πλέγμα στη θέση του φωταγωγού και συγκεκριμένα είχαν τοποθετηθεί ειδικά μεταλλικά πλαίσια τα οποία στηρίζονταν στο δάπεδο και την οροφή. Δέχεται δε περαιτέρω, ότι οι οριζόντιες σιδερόβεργες προς σχηματισμό του πλέγματος είχαν αφαιρεθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο από άγνωστο άτομο, πιθανώς και από το ίδιο το θύμα, και με την παραδοχή αυτή την αμέλεια του κατηγορουμένου εστιάζει στην έλλειψη επιμέλειας και προσοχής την οποία όφειλε και μπορούσε να καταβάλλει και δεν κατέβαλε στην προκείμενη περίπτωση διότι παρέλειψε να ελέγξει την αντοχή και διατήρηση του πλέγματος και την ενημέρωση των εργατών για την μη αφαίρεση αυτού χωρίς τις εντολές του.
Συνεπώς, ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ'του Κ.Π.Δ. με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της έλλειψης αιτιολογίας, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, παρέλκει δε μετά ταύτα η έρευνα των λοιπών.
Κατ' ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές (άρθρο 519 Κ.Π.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 1219/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο ως άνω δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Απριλίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή