Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 362 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας 136 του ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
ΑΡΙΘΜΟΣ 362/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Χ. Με εγκαλούμενους τους: 1. Ψ1, 2. Ψ2, 3. Ψ3 και 4. Ψ4.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 30.9.2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1564/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 527/18.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ την υπ'αριθμ. 437/30-9-2008 αναφορά του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, με την οποία ζητείται σύμφωνα με τα αρ. 136 παρ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ, η παραπομπή της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί κατά της υπηρετούσης στο Εφετείο Αθηνών Εφέτου Ψ1, των Πρωτοδικών Αθηνών Ψ2, Ψ3 και του τέως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ψ4, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα και εκθέτω τα ακόλουθα:
Από το συνδυασμό των άρθρων 136 περ. ε και 137 παρ. 1 εδ. του ΚΠΔ, προκύπτει ότι όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο ή ομοειδές δικαστήριο. Για την παραπομπή, που νοείται όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, αποφασίζει ο 'Αρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη, μη διαλαμβανομένη στα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του αρ. 137 ΚΠΔ, περίπτωση και συνεπώς και στην περίπτωση παραπομπής από τον αρμόδιο να κρίνει επί προσφυγής κατά διατάξεως Εισαγγελέως Πρωτοδικών, σύμφωνα με το άρθρο 48 ΚΠΔ, Εισαγγελέα Εφετών, σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα.
Στην προκειμένη περίπτωση, με τις από 30-11-2006, 16-12-2006 και 27-12-2006 εγκλήσεις, ο Χ, κάτοικος ....., καταμήνυσε για παράβαση καθήκοντος, τους Ψ1, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Ψ2, Ψ3, Πρωτοδίκες Αθηνών και Ψ4, τέως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που αποτέλεσαν την σύνθεση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που εξέδοσε το 2744/2006 βούλευμα. Δεδομένου ότι οι μηνυόμενοι υπηρετούσαν στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το 1224/2007 βούλευμα διαβίβασε την υπόθεση στις Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Θηβών.
Μετά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θηβών, με την 21/2008 διάταξή του και σύμφωνα με το άρθρο 47 ΚΠΔ απέρριψε τις παραπάνω εγκλήσεις (βλ. διάταξη).
Κατά της διατάξεως αυτής, ο εγκαλών άσκησε την υπ'αριθμ. 65/2008 προσφυγή, σύμφωνα με το αρ. 48 ΚΠΔ, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ανακύπτει, όμως, περίπτωση παραπομπής της προσφυγής αυτής σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών, αφού η εγκαλουμένη Ψ1 υπηρετεί ήδη ως Εφέτης στο Εφετείο Αθηνών, κρίνω δε ενδεδειγμένο να παραπεμφθεί η προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω να παραπεμφθεί η υπ'αριθμ. 21/2008 προσφυγή του εγκαλούντος Χ, κατοίκου ....., κατά της υπ'αριθμ. 65/6-3-2008 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θηβών, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή κατά το άρθρο 136 στ. ε του Κ.Ποιν.Δ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος, είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού της διενεργείας προκαταρτικής εξετάσεως. Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελεύς, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο. Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Χ, κάτοικος ....., με τις από 30-11-2006, 16-12-2006 και 27-12-2006 αναφορές του, που υπέβαλε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατήγγειλε τους αναφερόμενους σε αυτή, δικαστικούς λειτουργούς, που συμμετείχαν στην σύνθεση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που εξέδωσε το υπ' αριθμό 2744/2006 βούλευμα, ότι παρέβησαν το καθήκον τους. Με αφορμή την καταγγελία του αυτή, διενεργήθηκε προκαταρτική εξέταση, από την οποία δεν επιβεβαιώθηκε η βασιμότητα των καταγγελλόμενων περιστατικών και κατόπιν τούτων, η σχετική δικογραφία τέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ποιν.Δ, στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, με την υπ' αριθμό 21/2008 διάταξή του, με την οποία και απέρριψε τις ως άνω μηνυτήριες αναφορές. Κατά της διατάξεως αυτής ο καταγγέλων, άσκησε την υπ' αριθμό 65/2008 προσφυγή του, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Μετά από αυτά, και ενόψει του ότι οι καταγγελλόμενοι προσέλαβαν την ιδιότητα των κατηγορουμένων, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό, κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, (άρθρα 111 παρ.7, 119 παρ.1 και 122 παρ.1 του Κ.Ποιν.Δ), σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να λάβει χώρα κανονισμός αρμοδιότητας, ώστε η περιεχόμενη στις 30-11-2006, 16-12-2006 και 27-12-2006 μηνυτήριες αναφορές του Χ, καταγγελία σε βάρος των δικαστικών λειτουργών: α) Ψ1, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Εφέτη, Ψ2 και Ψ3, Πρωτοδικών Αθηνών, και Ψ4, τέως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, και η ασκηθείσα κατά της υπ' αριθμό 21/2008 διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, προσφυγή, να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί της ως άνω προσφυγής και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την υπ' αριθμό 65/2008 προσφυγή του εγκαλούντος Χ, κατοίκου ....., κατά της υπ' αριθμό 21/2008 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, σχετικής με τις από 30-11-2006, 16-12-2006 και 27-12-2006 καταγγελίες του, κατά των δικαστικών λειτουργών: α) Ψ1, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Εφέτη Αθηνών, Ψ2 και Ψ3, Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και του τέως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ψ4, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ