Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 272 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 272/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγκο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 1096/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Βόλου, με πολιτικώς ενάγοντα τον ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αργυρούλα Τσακανίκα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείου Βόλου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Ιουλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1206/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του πολιτικώς ενάγοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 Κ.Π.Δ., με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή τον Εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση κατά την εκφώνηση της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, από 20-7-2009, κατά της υπ' αρ. 1096/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων, ο οποίος, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό επιδόσεως υπό χρονολογία ... του Αρχ/κα ... (του ΑΣ ...), κλητεύθηκε προς τούτο, νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με επίδομα κλήσεως προς αυτός (άρθρα 513 παρ. 1, 155 παρ. 1, 166 Κ.Ποιν.Δ.). Εμφανίσθηκε, όμως, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Μηναιόπουλος ο οποίος ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως γιατί, όπως δήλωσε, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι ασθενής και δεν μπορεί να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί διότι δεν συντρέχει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την αναβολή. Ειδικότερα η ασθένεια του συνηγόρου του αναιρεσείοντος μη συνδυαζόμενη με ισχυρισμό ότι ήταν αιφνίδια και έκτακτη, δεν συνιστά ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση κατά την έννοια της άνω διατάξεως, εν προκειμένω δε, δεν προβλήθηκαν τέτοιες συνθήκες ασθένειας του άνω συνηγόρου. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ) ως και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20 Ιουλίου 2009 αίτηση του ... περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 1096/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος εκ πεντακοσίων (500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 3 Φεβρουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 10 Φεβρουαρίου 2010.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή