Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 830 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει έγκληση κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά σε Εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές Αθηνών.
Αριθμός 830/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Νικόλαου Ζαΐρη) - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη, Χρυσούλα Παρασκευά (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αδαμόπουλου) και Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Μαΐου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενη την Ε. Μ., Αντ/λέα Πρωτοδικών Πειραιά. Και εγκαλούντα τον Δ. Γ. του Ι..

Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 104/2013.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σταύρος Μαντακιοζίδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό και ημερομηνία 99/10-4-2013 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω ενώπιον Σας, σύμφωνα με το άρθρο 137§1 β Κ.Π.Δ., της αριθμό 733/30-12-2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς με την οποία ζητεί την παραπομπή της από 11/7/2012 έγκλησης του Δ. Γ. του Ι. σε βάρος της Αντεισαγγελεως Πρωτοδικών Πειραιώς Ε. Μ., για παράβαση καθήκοντος (259 Π.Κ.), από το αρμόδιο Πρωτοδικείο Πειραιώς σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, δεδομένου ότι πλέον στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και εκθέτω τα ακόλουθα: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' Κ.Π.Δ. το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., διατάσσει την παραπομπή, σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, όταν μεταξύ των άλλων λόγων συντρέχει και η περίπτωση του εδαφίου ε', κατά την οποία ο εγκαλών ή ο ζημιούμενος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137§ 1 Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις του άρθρου 136 στοιχ. γ' και δ' Κ.Π.Δ., μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τέλος για την παραπομπή αποφασίζει α) ... β) ... γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται ότι δικαιολογητικός λόγος της παραπομπής του εδαφίου ε' του άρθρου 136 Κ.Π.Δ., είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και του αποκλεισμού της υπόνοιας μεροληψίας αυτού λόγω της συνυπηρέτησης του με τα αναφερόμενα στη διάταξη πρόσωπα. Από δε την εννοιολογική παράθεση του άρθρου 136 εδ. ε' προς τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., στα οποία ρητώς αναφέρεται, συνάγεται ότι ο κανονισμός της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, δεν περιορίζεται μόνο στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά επεκτείνεται στην άσκηση της ποινικής δίωξης και στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, αφού και στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος, δηλαδή η εξασφάλιση του ανεπηρέαστου και αδιάβλητου των δικαστικών αποφάσεων.
II. Στη προκείμενη περίπτωση η μηνυόμενη είναι Εισαγγελική λειτουργός και υπηρετεί με το βαθμό της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς (βλ. τον με αριθμό 76027/2012 υπηρεσιακή βεβαίωση).
Συνεπώς υφίστανται οι προϋποθέσεις της κατά παραπομπή αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο, ώστε αντί της κατ' αρχή αρμοδίας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς να παραπεμφθεί η υπόθεση σε άλλη Εισαγγελία, καθόσον στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται πλέον άλλη Εισαγγελία πλην της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς, δηλαδή του κατά τόπου αρμοδίου δικαστηρίου κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., στο οποίο υπηρετεί η εγκαλούμενη.
III. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, πρέπει η κρινόμενη αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς να γίνει δεκτή και να παραπεμφθεί η έγκληση του Δ. Γ. του Ιωάννη σε βάρος της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς Ε. Μ. από τις αρμόδιες Εισαγγελικές, Ανακριτικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη δικαστική διερεύνηση.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να παραπεμφθεί η από 11/7/2012 έγκληση του Δ. Γ. του Ιωάννη κατά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς Ε. Μ. στις αρμόδιες Εισαγγελικές, Ανακριτικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αθήνα 1/3/2012 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής"
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο ...". Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα και αν στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Εφετείου, που υπάγεται ο μηνυόμενος δικαστικός λειτουργός υπάγεται μόνο ένα Πρωτοδικείο, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και όχι το συμβούλιο Εφετών και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Δ. Γ., υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς την ΑΒΜ-Μ12-853/11-7-2012 μηνυτήρια αναφορά - μήνυσή του, στρεφόμενη κατά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Ε. Μ., που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, για τη σε αυτή καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος για την οποία μήνυση είναι κατ' αρχήν αρμόδιος κατά τόπο να αποφανθεί αν θα ασκήσει ή μη ποινική δίωξη ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 733/30-12-2012 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου να ορισθεί άλλος ως αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών για να κρίνει την προμνημονευόμενη μηνυτήρια αναφορά του εγκαλούντος, λόγω της ως άνω προαναφερόμενης ιδιότητας της μηνυόμενης Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά Ε. Μ. και τον τόπο της υπηρεσίας της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Επομένως, ενόψει του ότι στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Εφετείου Πειραιά υπάγεται μόνο το Πρωτοδικείο Πειραιά, συντρέχει αρμοδιότητα του παρόντος συμβουλίου του Αρείου Πάγου και περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας υπ' αυτού κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β περ. γ ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς και αν συντρέξει περίπτωση, στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 733/30-12-2012 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά και αφορά την μηνυομένη Ε. Μ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να κρίνει και αποφανθεί επί της υπ' αρ. ΑΒΜ-Μ12-853/11-7-2012 μηνυτήριας αναφοράς του Δ. Γ. και αν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών και του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ