Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 731 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει Μηνυτήρια Αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κλπ σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
Αριθμός 731/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ανδρέα Ξένο, σύμφωνα με τις 16 και 20/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτη), για συμπλήρωση της σύνθεσης και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιου Χατζίκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 24 Απριλίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ι. Κ. του Α. και εγκαλούμενους τους: 1) Α. Σ., Πταισματοδίκη Αθηνών, 2) Μ. Κ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και 3) Η. Τ., Δικαστικό Γραμματέα. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 1197/10-2-2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 324/2012. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη με αριθμό 82/23-3-2012 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Συμβούλιό Σας, με την συνημμένη δικογραφία, την υπ' αριθ. 1197/10.2.2012 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθήνας για τον κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, σύμφωνα με τ' άρθρα 136 περίπτωση ε' και 137 του Κ.Π.Δ. και εκθέτω τα εξής: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε 1 του Κ.Π.Δ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τ' άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει, όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης (ΑΠ 364/2006 Π.ΧΡ. ΝΣΤ 894).
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. ΑΒΜ Ζ2010/8.10.2010 μηνυτήρια αναφορά του Ι. Κ., δικηγόρου, κατοίκου Αθήνας, ο εν λόγω κατεμήνυσε τον Μαργαρίτη Κωτσίμπα, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας, την Α. Σ., Πταισματοδίκη Αθήνας και τον Δικαστικό Γραμματέα Η. Τ. με την οποία ζητά, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί η τυχόν τέλεση από αυτούς αξιοποίνων πράξεων. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθήνας, με το υπ' αριθ. 1197/2012 έγγραφο προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας, δεδομένου, ότι πλέον στην περιφέρεια του Εφετείου Αθήνας υπάγεται μόνο το (εδρεύον στην Αθήνα) Πρωτοδικείο Αθήνας και, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εφετών Αθήνας δεν μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφερείας του. Συντρέχει συνεπώς περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132, 135 και 136 περίπτωση ε 1 ΚΠΔ για να ορισθούν ως αρμόδιες οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά, προκειμένου να αποφανθούν περί της πιο πάνω μηνυτήριας αναφοράς του Ι. Κ. κατά του προαναφερόμενου εισαγγελικού λειτουργού και λόγω συναφείας κατά των λοιπών μηνυομένων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Να ορισθούν κατά παραπομπή οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά ως αρμόδιες να αποφανθούν επί της υπ' αριθ. Ζ 2010/8.10.2010 μηνυτήριας αναφοράς του Ι. Κ., δικηγόρου, κατοίκου Αθήνας κατά του Μαργαρίτη Κωτσίμπα, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας και, λόγω συναφείας, κατά των λοιπών. Αθήνα 20.3.2012 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σταύρος Μαντακιοζίδης"
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο ...". Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη.
Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. Ι β, γ' του ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο ή όταν στην περιφέρεια ενός Εφετείου υπάρχει ένα Πρωτοδικείο, όπως στο Εφετείο Αθηνών.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ι. Κ., δικηγόρος Αθηνών, υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών τη με αρ. ΑΒΜ. Ζ- 2010/8-10-2010 μηνυτήρια αναφορά του, για το αδίκημα της παρασιώπησης λόγου εξαίρεσης, στρεφόμενη, 1) κατά του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Μ. Κ., 2) κατά της Πταισματοδίκου Αθηνών Α. Σ. και 3) κατά του δικαστικού Γραμματέα Η. Τ.. Επομένως, ενόψει των προαναφερθέντων και των διατάξεων των άρθρων 136 , 137 και 128 παρ.1 και 129 περ. β του ΚΠΔ, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως από τον κατά τόπο αρμόδιο να επιληφθεί της άνω μηνύσεως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, όπως ορίζεται στο διατακτικό, διότι η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και λόγω συνάφειας για τους λοιπούς δύο μηνυόμενους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση, που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. Ζ. 10/16640/20-12-2011 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά την με αριθ. ΑΜΒ - Ζ.2010/16640/8-10-2010 μηνυτήρια αναφορά του Δικηγόρου Αθηνών Ι. Κ., στρεφόμενη κατά Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και δη κατά των: 1) κατά του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Μ. Κ., 2) κατά της Πταισματοδίκου Αθηνών Α. Σ. και 3) κατά του δικαστικού Γραμματέα Η. Τ., για την σε αυτή καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ