Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1475 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας, άρθρο 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Αριθμός 1475/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο τον Ι. Π., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Και εγκαλούντα τον Ι. Π. του Γ.. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 167504/30.5.2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 697/2012.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη με αριθμό 170/20-9-2012 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Συμβούλιό Σας, με την συνημμένη δικογραφία, την υπ' αριθ. 167504/30.5.2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, σύμφωνα με τ' άρθρα 136 περίπτωση ε' και 137 του Κ.Π.Δ. και εκθέτω τα εξής: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε1 του Κ.Π.Δ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τ' άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει, όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης (ΑΠ 364/2006 Π.ΧΡ. ΝΣΤ'894).
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας και ειδικότερα από την από 11.12.2009 μήνυση του Ι. Γ. Π., κατοίκου ... και από το από 16.2.2010 υπόμνημα του ιδίου, ο εν λόγω μηνύει, μεταξύ άλλων και τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας Ι. Π. για παράβαση καθήκοντος με αφορμή την υπ' αριθ. 128-09/394/60Δ/09 διάταξη, που εξέδωσε ο τελευταίος και με την οποία απερρίφθησαν, ως νομικά αβάσιμες, οι από 12.3.2009 και 13.4.2009 εγκλήσεις του προαναφερομένου Ι. Π. κατά των προηγουμένων διοικητών του Νοσοκομείου "'Αγιος Σάββας" και κατά των μελών του Δ.Σ. του Νοσοκομείου αυτού. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας με το υπ' αριθ. 167504/30.5.2012 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί από το Δικαστήριό Σας κανονισμό αρμοδιότητας, δεδομένου, ότι πλέον στην περιφέρεια του Εφετείου Αθήνας υπάγεται μόνο το (εδρεύον στην Αθήνα) Πρωτοδικείο Αθήνας και, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εφετών Αθήνας δεν μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφερείας του. Συντρέχει συνεπώς περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132, 135 και 136 περίπτωση ε 1 Κ.Π.Δ., για να ορισθούν ως αρμόδιες οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά, προκειμένου να αποφανθούν περί της πιο πάνω μήνυσης του Ι. Π. κατά του προαναφερόμενου εισαγγελικού λειτουργού και των λοιπών μηνυομένων λόγω συναφείας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Να ορισθούν κατά παραπομπή οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά ως αρμόδιες να αποφανθούν επί της από 11.12.2009 μήνυσης και του από 16.2.2010 υπομνήματος του Ι. Π. κατά του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας Ι. Π. και, λόγω συναφείας κατά των λοιπών. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σταύρος Μαντακιοζίδης"
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διατάξεως είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα ,την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας ο Ι. Π. του Γ., κάτοικος ..., υπέβαλε προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την από 11-12-2009 έγκληση, και το από 16-2-2010 υπόμνημα του με τα οποία εγκαλεί, μεταξύ άλλων προσώπων, και τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ι. Π., για παράβαση καθήκοντος, με αφορμή την υπ' αρ. 128-09/394/60Δ/09 διάταξη που εξέδωσε ο τελευταίος με την οποία απορρίφθηκαν ως αβάσιμες οι από 12-3-2009 και 13-4-2009 εγκλήσεις του κατά των προηγουμένων διοικητών του νοσοκομείου "Άγιος Σάββας" και κατά των μελών του ΔΣ του νοσοκομείου αυτού. Από την από 29-5-2012 υπηρεσιακή βεβαίωση της πρώην διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Ελένης Ραΐκου προκύπτει ότι ο Ι. Π. είναι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός και υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με το βαθμό του Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών.
Επειδή ο εγκαλούμενος υπηρετεί στην ως άνω Εισαγγελία η δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [αρθρ. 111 παρ.7,119 παρ. 1 και 122 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ.] η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Βασιλική Ζαρκαλή απευθυνόμενη προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το αρ. πρ. 167504/30-5-2012 έγγραφο της ζήτησε τον καθορισμό της αρμοδιότητος άλλου δικαστηρίου ισόβαθμου και ομοειδούς. Με τα δεδομένα αυτά, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β' περ. γ' του ΚΠΔ) ώστε η περιεχόμενη στην από 11-12-2009 έγκληση και το από 16-2-2010 υπόμνημα του Ι. Π. καταγγελία σε βάρος του Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Ι. Π. να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί αυτής και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητας του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί των καταγγελιών της από 11-2-2009 εγκλήσεως και του από 16-2-2010 υπομνήματος του Ι. Π., του Γ., κατοίκου ..., κατά του Ι. Π., Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών τις Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και εφ όσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς όσο και τις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ