Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1839 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Βούλευμα Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές Αθηνών σε εκείνες του πρωτοδικείου Πειραιώς.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1839/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Μαΐου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ, κάτοικο ... . Με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, 2. Χ2, 3. Χ3, Εφέτες Αθηνών, 4. Χ4, Δικηγόρο, 5. Χ5, πρώην Πρωτοδίκη, 6. Χ6, Εφέτη Αθηνών και 7. Χ7, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Η αίτηση αυτή με αριθ.πρωτ.1028/23.12.2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 58/2009.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη με αριθμό 63/9.2.09, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
H Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το υπ'αριθμ. 1028/08/23-12-08 έγγραφο, υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τη συνημμένη, δικογραφία, για καθορισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τ'ακόλουθα.
Κατά τη διάταξη του άρθρ. 136 εδ. ε' Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ. δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 § 1 εδ. γ' του ίδιου Κ.Π.Δ., αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημ/κών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ψ, κάτοικος ... υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών την από 11-12-2006 έγκλησή του κατά των: 1) Χ2, 2) Χ3, 3) Χ6, Εφετών που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, 4) Χ7, Αντεισαγγελέα Εφετών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, 5) Χ5, πρώην Πρωτοδίκη και ήδη αποβιώσαντος, 6) Χ1, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Θηβών και 7) Χ4, Δικηγόρου, κατοίκου ..., και ζήτησε την ποινική τους δίωξη για τα δικήματα: α) της παράβασης καθήκοντος, των τεσσάρων πρώτων και β) της ψευδορκίας μάρτυρα, των λοιπών εγκαλουμένων.
Η Εισαγγελέας Πλημ/κών Αθηνών με την υπ'αριθμ. ΕΓ 135-07/333/32Δ/08 Διάταξή της απέρριψε την ανωτέρω έγκληση ως νόμω και ουσία αβάσιμη, κατά το άρθρο 47 § 1 Κ.Π.Δ.
Κατά της διάταξης αυτής, ο εγκαλών προσέφυγε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την υπ'αριθμ. 536/2008 προσφυγή του.
Επειδή οι τρεις πρώτοι εγκαλούμενοι υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών και ο τέταρτος απ'αυτούς υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υπόθεσης, ως προς τους τέσσερις πρώτους εγκαλούμενους και ως προς τους λοιπούς λόγω συναφείας, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές περιφερείας Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Πειραιά.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να διατάξει το Δικαστήριό Σας την παραπομπή της υπόθεσης, που αφορά την από 11-12-2006 έγκληση του Ψ, κατοίκου ... κατά των: 1) Χ2, 2) Χ3, 3) Χ6, Εφετών που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, 4) Χ7, Αντεισαγγελέα Εφετών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, 5) Χ5, πρώην Πρωτοδίκη και ήδη αποβιώσαντος, 6) Χ1, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Θηβών και 7) Χ4, Δικηγόρου, κατοίκου Θηβών από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές περιφερείας Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές περιφερείας Εφετείου Πειραιώς.
Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Νικολούδης"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως, οπότε η παραπομπή νοείται ως παραπομπή όχι σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο, στην κυριολεξία, αλλά στον Εισαγγελέα και τις λοιπές ανακριτικές αρχές που διατελούν σε τέτοιο, δηλαδή ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο.
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ.
Εν προκειμένω, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο Ψ κατεμήνυσε με τη με αριθμό ΑΒΜ - Β06/5733 από 11.12.2006 μηνυτήρια αναφορά του για διάφορες αξιόποινες πράξεις τους 1) Χ2, 2) Χ3, 3) Χ6, εφέτες, που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, 4) Χ7, Αντεισαγγελέα Εφετών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, 5) Χ5, πρώην Πρωτοδίκη και ήδη αποθανόντα, 6) Χ1, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών και 7) Χ4, δικηγόρο, κάτοικο ... . Επί της υποθέσεως διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, μετά το πέρας της οποίας, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, με την ΕΓ 135-Ο7/333/32Δ7θ8/16.9.2008 διάταξη, απέρριψε, για τους λόγους που αναφέρονται σ1 αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την έγκληση (βλ. διάταξη). Κατά της απορριπτικής αυτής διατάξεως ασκήθηκε από τον εγκαλούσα η με αριθμό 536/12.11.2008 προσφυγή και η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για να κρίνει επ' αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Π.Δ. Δεδομένου όμως ότι οι παραπάνω τρεις πρώτοι εγκαλούμενοι είναι δικαστικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών και ο τέταρτος εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ανακύπτει ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε' και 137 Κ.Π.Δ. Για τον λόγο αυτό ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1028/08/13.12.2008 αίτηση του, διαβίβασε την υπόθεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζήτησε να γίνει ο κανονισμός αυτός (βλ. αίτηση). Η αίτηση είναι νόμιμη, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, και κατ' ουσίαν βάσιμη, ενόψει των προεκτεθέντων. Πρέπει, επομένως να γίνει δεκτή και να χωρήσει κανονισμός αρμοδιότητας, προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε υπόνοια μεροληψίας. Προς τούτο, πρέπει να ορισθούν ως αρμόδιες οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες για το χειρισμό των προαναφερομένων μηνύσεων, ως προς όλους τους μηνυομένους, λόγω συνάφειας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, κατά παραπομπή ως αρμόδιες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς για τον χειρισμό της υποθέσεως που αφορά την από 11.12.2006 μήνυση του Ψ κατά των 1) Χ2, 2) Χ3, 3) Χ6, εφετών, που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, 4) Χ7, Αντεισαγγελέως Εφετών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, 5) Χ5, πρώην Πρωτοδίκη και ήδη αποθανόντος, 6) Χ1, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Θηβών και 7) Χ4, δικηγόρου, κατοίκου ... .

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ