Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1222 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αποφατικής κατά τόπον αρμοδιότητας για έγκληση μεταξύ πολλών Δικαστηρίων ή Ανακριτικών Αρχών. Δέχεται την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας και προσδιορίζει ως αρμόδιο Δικαστήριο, εκείνο της Καλαμάτας, του τόπου κατοικίας της πρώτης εγκαλούμενης φυσικού αυτουργού και τις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές της Καλαμάτας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1222/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 8 Απριλίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ. Με εγκαλούμενες τις: 1. Χ1 και 2. Χ2.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 187/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ανδρέας Ζύγουρας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή με αριθμό 100/23.3.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1- Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου σας, κατά τα άρθρα 125 και 132 ΚΠΔ, την από 25-1-09 αίτηση της Αντεισαγγελέως Πλημμ/κών Καλαμάτας, με την οποία ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας για την εκδίκαση της από 9-6-08 έγκλησης του Ψ, που κατέθεσε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Καλαμάτας Μεσσηνίας, κατά των 1) Χ1, και 2) Χ2, για αυτοδικία,[άρθρο 331 ΠΚ], μεταξύ των αρμόδιων κατά τόπο δικαστηρίων Καλαμάτας και Ναυπλίου, και εκθέτω τα ακόλουθα.
2- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 125 του Κ. Ποιν. Δικ., μεταξύ περισσοτέρων αρμοδίων δικαστηρίων ή ανακριτικών υπαλλήλων που έχουν επιληφθεί παράλληλα προτιμούνται εκείνοι του τόπου όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, αν ο τόπος αυτός είναι άγνωστος προτιμούνται εκείνοι που πρώτοι κάλεσαν ή διέταξαν τη σύλληψη ή τη φυλάκιση του κατηγορούμενου. Μπορεί όμως το Συμβούλιο Εφετών ή ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, να αναθέσει την ανάκριση και την απόφαση σε άλλο αρμόδιο δικαστήριο. Από την τελευταία αυτή διάταξη, συνδυαζόμενη με τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.1 και 2, του ιδίου κώδικα, συνάγεται ότι την αρμοδιότητα κανονίζει το Συμβούλιο των Εφετών στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων ανέκυψε η αμφισβήτηση ή ο Άρειος Πάγος αν υπάγονται σε διάφορα Εφετεία. Επί πολλών αρμοδίων κατά τόπο δικαστηρίων που υπάγονται σε διάφορα Εφετεία, μπορεί ο Άρειος Πάγος να αναθέσει αυτεπαγγέλτως την ανάκριση ή την εκδίκαση σε ένα απ' αυτά και αν ακόμη δεν έχει επιληφθεί της υποθέσεως, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι ευχερούς διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. (ΑΠ.234/53 ΠΧΡ. 53/406,ΑΠ.1706/01). Κριτήριο για την προτίμηση ενός από τα επίσης αρμόδια δικαστήρια δεν τάσσει ο νόμος, αλλά παρασχέθηκε η ευχέρεια στα αρμόδια να κρίνουν δικαστήρια τούτο βάσει των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την ποινική δίκη, όπως της ταχείας διεξαγωγής και της οικονομίας. [Αργ.Καρράς ΠΟΙΝ.ΔΙΚ.Δ.98 σελ.62,69]. Από τις αρχές αυτές εξάγεται το συμπέρασμα ότι η προτίμηση γίνεται στο δικαστήριο στο οποίο προβλέπεται η ορθότερη απονομή της δικαιοσύνης για την εκδίκαση της υπόθεσης, δηλ. στο δικαστήριο για το οποίο συντρέχουν λόγοι ευχερούς διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτό είναι επίσης αρμόδιο κατά τόπο. [Α. Καρράς, ο.π.σελ.176].
3- Στην προκειμένη περίπτωση η Αντεισαγγελέας Πλημμ/κών Καλαμάτας με την ανωτέρω αίτησή της ζητά τον κανονισμό της αρμοδιότητας μεταξύ των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου και του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που υπάγονται στα διαφορετικά Εφετεία του Ναυπλίου και της Καλαμάτας, αντίστοιχα, για τη δικαστική διερεύνηση της έγκλησης του Ψ, κατά των 1) Χ1, και 2) Χ2, για αυτοδικία, [άρθρο 331 ΠΚ]. Με την έγκλησή του αυτή ο εγκαλών καταγγέλλει ότι η πρώτη εγκαλούμενη Χ1, σύζυγός του, στο Ναύπλιο στις 24-4-07 προέβη στη βάπτιση και στην ονοματοδοσία του ανήλικου τέκνου τους, με ανάδοχο τη δεύτερη εγκαλούμενη, χωρίς τη δική του σύμφωνη γνώμη, και ότι τέλεσαν σε βάρος του το πλημμέλημα της αυτοδικίας.[άρθρα 47 και 331 ΠΚ]. Ο Εισαγγελέας Πλημμ/κών Καλαμάτας διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, μετά την περάτωση της οποίας διαβίβασε την έγκληση στον Εισαγγελέα Πλημμ/κών Ναυπλίου για το λόγο ότι αυτός είναι αρμόδιος κατά τόπο για την εκδίκαση της έγκλησης. Ο Εισαγγελέας Πλημμ/κών Ναυπλίου, αντίθετα, του επέστρεψε την έγκληση, αντιτείνοντας ότι αυτός είναι αρμόδιος για την εξέταση της έγκλησης ως εκ της κατοικίας της πρώτης εγκαλούμενης, η οποία κατοικεί στην ..., που είναι η έδρα του Πρωτοδικείου, στο οποίο υπηρετεί.
Η ορθότερη απονομή της δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη υπόθεση, και δη η εξυπηρέτηση των αρχών της επιτάχυνσης της δίκης και της οικονομίας της, εξυπηρετείται σε ικανοποιητικότερο βαθμό από το Πρωτοδικείο της Καλαμάτας, [καθώς και του εισαγγελέα αυτού και τις υπ' αυτόν ανακριτικές αρχές], καθόσον στην κατά τόπο αρμοδιότητα αυτού υπάγονται οι κατοικίες της πρώτης κατηγορουμένης, φυσικού αυτουργού του εγκλήματος, του παθόντος και του μοναδικού μάρτυρα κατηγορίας ..., ενώ η πόλη του Ναυπλίου στην οποία τελεσιουργήθηκε η καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη, διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στην υπόθεση, αφού στη θέση της μπορούσε να επιλεγεί και ο πλέον απομακρυσμένος από τις κατοικίες των ενδιαφερομένων τόπος, όπως το ...., η ... κλπ., η προτίμηση του οποίου θα καταδήλωνε εμφανέστερα το δευτερεύοντα ρόλο της και την απρόσφορη επιλογή της για τη θεραπεία των ως άνω δικαιϊκών αρχών.
4- Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου επιβάλλεται να προκρίνει το δικαστήριο του Πρωτοδικείου της Καλαμάτας, [και τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές του], ως το κατά προτίμηση αρμόδιο για την εκδίκαση της από 9-6-08 εγκλήσεως του Ψ, για αυτοδικία, έναντι του εξίσου αρμόδιου ομοειδούς δικαστηρίου του Ναυπλίου.
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α- Να απορριφθεί η από 25-1-09 αίτηση της Αντεισαγγελέως Πλημμ/κών Καλαμάτας, με την οποία ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας για την εκδίκαση της από 9-6-08 έγκλησης του Ψ, που κατέθεσε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Καλαμάτας Μεσσηνίας, κατά των 1) Χ1, και 2) Χ2, για αυτοδικία,[άρθρο 331 ΠΚ]. Και
β- Να προσδιορισθεί το Πρωτοδικείο της Καλαμάτας ως το κατά προτίμηση αρμόδιο για την εκδίκαση της ως άνω εγκλήσεως, έναντι του εξίσου αρμόδιου ομοειδούς δικαστηρίου του Ναυπλίου.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΦώτιος Μακρής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ' άρθρον 132 παρ. 1 ΚΠοινΔ, "Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμοδίων, που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα... παρ. 2, ο Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία... προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέως ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια· η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την εισάγει στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο". Από τις διατάξεις του άνω άρθρου σαφώς προκύπτει ότι περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος υπάρχει και όταν έχουν επιληφθεί της αυτής ή συναφούς αξιοποίνου πράξεως, περισσότερα από ένα δικαστήρια ή συμβούλια ή ανακριτικές αρχές, τα οποία είναι εξ ίσου αρμόδια και δεν υπάγονται το ένα στο άλλο, και ή θεώρησαν ότι η πράξη αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητά τους ή απέσχον να επιληφθούν, διότι θεώρησαν ότι δεν είχαν αρμοδιότητα και υπήρχε αρμοδιότητα άλλου Δικαστηρίου ή Εισαγγελίας. Έτσι η σύγκρουση αρμοδιότητος είναι α) καταφατική, όταν πλείονα δικαστήρια (ή ανακριτικές αρχές) επιληφθέντα της υποθέσεως θεώρησαν εαυτά αρμόδια, οπότε δημιουργείται κίνδυνος εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων και β) αποφατική, όταν πλείονα απέσχον θεωρήσαντα εαυτά αναρμόδια, οπότε δημιουργείται κίνδυνος αρνησιδικίας. Σκοπός του κανονισμού της αρμοδιότητος είναι η πρόληψη ή η άρση μεταξύ των περισσοτέρων παραλλήλως ενεργούντων δικαστηρίων ή ανακριτικών αρχών, της διενεργείας πολλαπλών ασκόπων ενεργειών και αμφισβητήσεων ή διενέξεων και συνεπώς προϋπόθεση του κανονισμού της αρμοδιότητος αποτελεί η ύπαρξη περισσοτέρων τοπικώς αρμοδίων δικαστηρίων ή ανακριτικών αρχών, που να έχουν επιληφθεί της αυτής υποθέσεως ως αρμόδια ή να αρνούνται να επιληφθούν. Εξάλλου, κατ' άρθρον 122 παρ. 1 ΚΠοινΔ, εφόσον δεν πρόκειται για έγκλημα που τελέστηκε με έντυπο, περί του οποίου αναφέρει η παρ. 2 του αυτού άρθρου, "η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου τελέστηκε το έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος όταν αρχίζει η ποινική δίωξη", και κατ' άρθρον 16 ΠΚ "Τόπος τελέσεως της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή μερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη... ".

Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ψ, υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας την από 9/6/2008 έγκλησή του κατά της Χ1 και κατά της Χ2 για φυσική αυτουργία σε αυτοδικία την πρώτη και για ηθική αυτουργία σε αυτοδικία τη δεύτερη, δια της οποίας καταγγέλλεται η τέλεση των άνω εγκλημάτων στην πόλη του Ναυπλίου. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Καλαμάτας διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, μετά την περάτωση της οποίας διαβίβασε την έγκληση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου για το λόγο ότι αυτός είναι αρμόδιος κατά τόπο. Ο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, αντίθετα, επέστρεψε την έγκληση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, αντιτείνοντας ότι αυτός είναι αρμόδιος για την εξέταση της έγκλησης ως εκ της κατοικίας της πρώτης εγκαλούμενης. Ηδη, ο τελευταίος (Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Καλαμάτας) δια του από 25/1/2009 εγγράφου του, ζητεί τον κανονισμό της αρμοδιότητας προκειμένου να προσδιοριστεί το αρμόδιο Δικαστήριο, γιατί έχει ανακύψει ζήτημα αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιότητας, ενόψει του ότι οι ανωτέρω δύο Εισαγγελείες υπάγονται σε διαφορετικά Εφετεία. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αρμόδιος για τον κανονισμό αρμοδιότητος είναι, στην προκείμενη περίπτωση ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο. Περαιτέρω από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι, έχει ανακύψει πράγματι ζήτημα αποφατικής κατά τόπον αρμοδιότητας των εν λόγω δύο Εισαγγελιών που υπάγονται σε διαφορετικές Εφετειακές περιφέρειες. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση κανονισμού αρμοδιότητας και να προσδιορισθεί ως αρμόδιο κατά τόπον, για τη διερεύνηση της εν λόγω εγκλήσεως, δικαστήριο το Πρωτοδικείο, της Καλαμάτας και οι Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προσδιορίζει ως κατά προτίμηση αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο, επί της από 9/6/2008 εγκλήσεως του Ψ, κατά των Χ1 και Χ2, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας και τις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές Καλαμάτας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαΐου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ