Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 175 / 2015    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για παράβαση καθήκοντος σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού που υπηρετεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς.

Αριθμός 175/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Παναγιώτη Ρουμπή Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Βασίλειο Καπελούζο και Δημήτριο Χονδρογιάννη, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.32/2015 πράξη του Προέδρου του Αρείου), κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Πάνου Πετρόπουλου, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο τον Β. Χ. και εγκαλούντα τον Ι. Β. του Π., κάτοικο ....
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 177875/15.10.2014, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1058/2014.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Ρασιδάκη με αριθμό 196/29.12.2014 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:""Εισάγουμε, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠΔ, την 177875/15-10-2014 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, και εκθέτουμε τα ακόλουθα: Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν ακόμη δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ΚΠΔ, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή εφετών, εφαρμόζονται δε αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132,134 και 135 εδ.1 του ΚΠΔ (ΑΠ597/2012, ΑΠ 1391/2011, 557/2011, 235/2011). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την από 22-11-2012 αναφορά-αίτηση και δήλωση του Ι. Β. κατά του Β. Χ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος[κατ' εκτίμηση] κλπ και ως προς την οποία έχει χωριστεί η δικογραφία. Περαιτέρω, από τη συνημμένη υπηρεσιακή βεβαίωση του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. πρωτ.5390/16-1-2014, προκύπτει ότι ο εγκαλούμενος, υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠΔ Πρωτοδικείο Αθηνών, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Επομένως, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, συντρέχει, ως προς την εγκαλούμενη εισαγγελική λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή από τον Άρειο Πάγο, αντί του κατ1 αρχήν αρμοδίου Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, καθόσον δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αυτού να διατάξει την παραπομπή, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, πρέπει, να ορισθούν ως κατά παραπομπή αρμόδιες, για τη δικαστική διερεύνηση και απόφανση επί της από 22-11-2012 αναφοράς-αίτησης και δήλωσης του Ι. Β. κατά του Β. Χ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αντί των αρμοδίων εισαγγελικών και δικαστικών Αρχών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, οι αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ: Να γίνει δεκτή η υπ' αριθμ πρωτ. 177875/15-10-2014 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και Να ορισθούν ως κατά παραπομπή αρμόδιες, για να αποφανθούν επί της από 22-11-2012 αναφοράς-αίτησης και δήλωσης του Ι. Β. κατά του Β. Χ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αντί των εισαγγελικών και δικαστικών Αρχών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, οι αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Μιχ. Ρασιδάκης"
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠοινΔ συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, από τον Άρειο Πάγο σε Συμβούλιο, η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 του ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ` αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξ αιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ιωάννης Βάγιας του Παν., με την από 22.11.2012 αναφορά - αίτηση και δήλωσή του, καταμήνυσε, μεταξύ άλλων, τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Β. Χ., ως προς τον οποίο χωρίστηκε η δικογραφία, για την αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, που φέρεται ότι τελέστηκε στην Αθήνα. Ανακύπτει, συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι ο ως άνω εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δηλαδή στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122 - 125 του ΚΠοινΔ, δικαστήριο, και μάλιστα από τον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη (άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ ΚΠοινΔ), ενόψει του ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται (πλέον, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ` αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών) άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί αυτός.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν η με αριθμ. πρωτ. 177875/15.10.2014 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και να ορισθούν, ως αρμόδιες, οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αντίστοιχης Εισαγγελίας, για το χειρισμό της παραπάνω αναφοράς - αιτήσεως και δηλώσεως και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, αυτές του Εφετείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της από 22.11.2012 αναφοράς - αιτήσεως και δηλώσεως του Ιωάννη Παν. Βάγια κατά του Β. Χ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αντί των αρμοδίων Δικαστικών, Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, αυτές του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2015.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2015.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ