Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 601 / 2012    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Εφετών (προκειμένου να καθοριστεί από το Δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών), η ποινική δικογραφία που αφορά εισαγγελικό λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παραπέμπει στις αρχές (Εισαγγελικές και δικαστικές ) Πειραιά.
Αριθμός 601/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Μαρτίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ε. Χ. του Ν., κατοίκου ... και εγκαλούμενο τον Δ. Π. του Κ.. Η αίτηση αυτή με αριθμ. πρωτ. 48898/2.12.2011, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1391/2011.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χατζίκου, με αριθμό 53/22.2.2012, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 §1 γ' ΚΠΔ, την από 2-12-2011/48898 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα εξής: 1) Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ, στη οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου, κατ' άρθρ.136 ε' ΚΠΔ, περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται, κατ' άρθρ. 137 §1 γ' ΚΠΔ, όχι μόνον στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή για την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών, λόγω συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο (Α.Π. 156/03, Ποιν. Δ/νη 2003.922). 2) Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 §1 γ' ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα των συμβουλίων πλημμελειοδικών ή εφετών, ιδίως όταν πρόκειται για παραπομπή από ένα εφετείο σε άλλο. (Α.Π. 557/11- Α.Π. 397/11- Α.Π. 235/11). 3) Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ε. Χ. του Ν., κάτοικος ..., υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, την από 3-3-09/Α09/177 έγκληση, σε βάρος του Δ. Π. του Κ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για εξύβριση, απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση (361, 361 Α, 362 και 363 Π.Κ.). 4) Επειδή ο εγκαλούμενος, υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122 - 125 ΚΠΔ δικαστήριο, γι' αυτό και επειδή από την έγκληση προκύπτει ότι τόπος τέλεσης των φερομένων ως τελεσθεισών υπ' αυτού πράξεων είναι η Αθήνα, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σάμου, διαβίβασε την σχετική έγκληση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, αφού έλαβε γνώση δια προκαταρκτικής εξέτασης, ότι ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. το από 14-6-2010/ 62199 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), διαβίβασε την δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προφανώς για εφαρμογή του άρθρου 137 § 1 εδ. β' ΚΠΔ. Όμως, πλέον, στο Εφετείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρά μόνον το Πρωτοδικείο Αθηνών και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Γι' αυτό και ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το 48898/2-12-11 έγγραφό του, διαβίβασε την δικογραφία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για εφαρμογή του άρθρου 137 §1 εδ. γ' ΚΠΔ (Α.Π. 840/05). 5) Όθεν νόμιμη συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υπόθεσης, εξαιτίας της ιδιότητας του εγκαλουμένου, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αρμόδιες αντίστοιχες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οι οποίες και θα επιληφθούν της ανωτέρω υπόθεσης, αφού στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρά μόνον αυτό και αυτή των Αθηνών, όπου όμως υπηρετεί ο εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός (Α.Π. 2034/10).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΩ Να διαταχθεί από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, η παραπομπή της υπόθεσης, επί της οποίας η Η10/5918 (Α09/177)/3-3-09 έγκληση του Ε. Χ. του Ν., κατοίκου ..., κατά του εγκαλουμένου Δ. Π. του Κ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αντίστοιχες αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, (και αν συντρέξει περίπτωση στην Εισαγγελία Εφετών και στο Εφετείο Πειραιώς). Αθήνα 22-2-2012 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος".
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δια την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρ. 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του επ. αρ. 137§1 την παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο Εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει: α) το συμβούλιο των Πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα Πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β) το συμβούλιο των Εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από Πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρέαστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και τον αποκλεισμό υπονοιών αμεροληψίας λόγω συνυπηρέτησης.
Στην προκειμένη περίπτωση, με το 48898/2.12.2011 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, που απευθύνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137 περ.γ' και 136 περ.ε' του ΚΠΔ η συνημμένη ποινική δικογραφία (προκαταρκτική), που σχηματίσθηκε, κατόπιν της από 3.3.2009/Α09/1771 εγκλήσεως του Ε. Χ., κατοίκου ..., για εξύβριση, απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση (ΠΚ 361, 361Α, 362 και 363), σε βάρος του Δ. Π. του Κ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υποθέσεως από τις άνω αρχές του Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την ποινική υπόθεση επί της οποίας η από 3.3.2009 έγκληση του Ε. Χ., κατοίκου ..., σε βάρος του Δ. Π. του Κ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στις αντίστοιχες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ