Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2002 / 2007    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Παραίτηση, Έκδοση.
Περίληψη:
Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης:. Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που αποφασίζει την εκτέλεση. Προφορική παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση


Αριθμός 2002/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποιν. Τμήμα- (σε συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 6 και 13 Νοεμβρίου 2007, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την έφεση της εκκαλούσας-εκζητουμένης ......, ήδη κρατουμένης στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, που παραστάθηκε αυτοπροσώπως χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ΄αριθμ. 14/2007 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, με την υπ΄ αριθμ. 14/2007 απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του IL/A 12021-2/06/35/14-8-07 Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης των Βουλγαρικών Αρχών που εκδόθηκε σε βάρος της ανωτέρω εκζητούμενης.
Κατά της αποφάσεως αυτής, η εκζητούμενη και τώρα εκκαλούσα, άσκησε, στο Κατάστημα του Εφετείου Πειραιά την με αριθμό και ημερομηνία 3/6-9-2007 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ενώπιον του Γραμματέα αυτού Νικολάου Σιτζάνη, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1528/2007.

Αφού άκουσε την εκζητούμενη που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.Κατά το άρθρο 475 παρ.1 ΚΠΔ κάθε διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που άσκησε και η παραίτησή του μπορεί να γίνει, όχι μόνο σύμφωνα με αυτά που ισχύουν γενικά για την άσκηση του ένδικου μέσου (άρθρ. 473 παρ.2 και 474 παρ.1 του ίδιου Κώδικα), αλλά και στο ακροατήριο πριν αρχίσει η συζήτηση, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Κατά το άρθρο 476 παρ.1 ΚΠΔ, όταν, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται σ'αυτό το άρθρο, έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο, το Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει το ζήτημα αυτό, μετά από την τήρηση ορισμένων όρων, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο.
Στην περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεως του Συμβουλίου τούτου, η εκκαλούσα ..... δήλωσε στο ακροατήριο ότι παραιτείται από την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ'αριθ. 14/2007 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, με την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του υπ'αριθ. IL/A 12021-2/06/35/14-8-2007 Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης, που εκδόθηκε από τις Βουλγαρικές Αρχές σε βάρος της ως άνω εκκαλούσας, προκειμένου η τελευταία να μεταχθεί και παραδοθεί στην εκδώσασα το ένταλμα Βουλγαρική Αρχή, με σκοπό να εκτελεσθεί από αυτήν ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους, που της επιβλήθηκε από το Περιφερειακό δικαστήριο PLOVDIF Βουλγαρίας, για την αξιόποινη πράξη της κλοπής σε βάρος της ....... Η παραίτηση αυτή, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, είναι νόμιμη και ως εκ τούτου πρέπει, η από 6-9-2007 έφεση, να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 6-9-2007 έφεση της ..... κατά της υπ'αριθ. 14/2007 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2007.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ