Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1754 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αποδεικτικά μέσα, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Στην προσβαλλομένη με αναίρεση απόφαση πρέπει να μνημονεύονται κατά το είδος τους τα αποδεικτικά μέσα, στην αξιολόγηση των οποίων προέβη το Δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση του, διαφορετικά υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας κατά τα άρθρα 93 §3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ αναιρετικό λόγο. Αναιρείται η απόφαση του δικάσαντος ως Εφετείο Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν μνημονεύονται σ’ αυτή ούτε κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα που αξιολογήθηκαν (καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα που αναγνώσθηκαν) για να καταλήξει το ως άνω δικαστήριο σε απορριπτική κρίση της έφεσης που ασκήθηκε ως εκπρόθεσμης. Παραπέμπει.

Αριθμός 1754/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοΐνη, Αναστάσιο Λιανό (ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Ελευθέριο Μάλλιο και Αντώνιο Αθηναίο-Εισηγητή, (ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 87/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Μαΐου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ......., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χαρίλαο Κοψαχείλη, για αναίρεση της 1262/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Νοεμβρίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2017/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός των άλλων περιπτώσεων και όταν ασκήθηκε εκπροθέσμως. Η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο μέσο της έφεσης, ως εκπρόθεσμο, για να έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαμβάνει το χρόνο επίδοσης της προσβαλλομένης απόφασης, αν απαλλάχθηκε απόντος αυτού, το χρόνο άσκησης του ενδίκου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικώτερο προσδιορισμό τούτου ή μνεία των κατά τα άρθρα 154 παρ. 1, 155 και 156 και 161 παρ. 1 ΚΠΔ στοιχείων εγκυρότητας της επίδοσης, εκτός αν προβάλλεται με την έφεση λόγος ακυρότητας της επίδοσης, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στην απορριπτική του λόγου αυτού κρίση του δικαστηρίου, άλλως ιδρύεται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης. Περαιτέρω πρέπει να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα, στην αξιολόγηση των οποίων προέβη το Δικαστήριο, προκειμένου να καταλήξει στην κρίση του για την απόρριψη της έφεσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, που την εξέδωσε, δικάζοντας ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση που άσκησε ο αναιρεσείων κατά της υπ' αριθμ. 323/2006 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας, που συνεδρίασε στην μεταβατική έδρα του, στον Παλαμά. Με την υπ' αριθμ. 14/31-1-2007 έφεση του, η οποία παραδεκτώς επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος επικαλέσθηκε και προέβαλε, ότι δεν μπόρεσε να ασκήσει εμπροθέσμως την έφεση του, για λόγους ανώτερης βίας και συγκεκριμένα λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του. Κατά τη συζήτηση της έφεσης στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας ο αναιρεσείων, προκειμένου να αποδείξει τη βασιμότητα του προβληθέντος απ' αυτόν λόγου ανώτερης βίας, ζήτησε και εξετάσθηκαν δύο μάρτυρες και επί πλέον προσκόμισε και αναγνώσθηκαν πέντε έγγραφα και ειδικώτερα ιατρικές βεβαιώσεις. Στη συνέχεια το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας απέρριψε, με την προσβαλλομένη απόφασή του, ως εκπρόθεσμη την έφεση του αναιρεσείοντος, παραθέτοντας την ακόλουθη αιτιολογία: "Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος-εκκαλών εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Πηνελόπη Μπακαβέλου και ως εκ τούτου έλαβε άμεσα γνώσει της απόφασης, όπως η μάρτυράς του κατέθεσε. Ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι άσκησε εκπρόθεσμα την έφεση, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, υποβαλλόμενος έως σήμερα σε απίστευτη ταλαιπωρία, πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός, κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν συνιστά ανυπέρβλητο κώλυμα ή λόγο ανώτερης βίας, που τον εμπόδισε να ασκήσει την έφεση του εμπρόθεσμα, είτε ο ίδιος, είτε δι' αντιπροσώπου". Με αυτά που δέχθηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καρδίτσας, για την απόρριψη του ισχυρισμού του αναιρεσείοντος ότι η έφεσή του ασκήθηκε εκπροθέσμως λόγω ανώτερης βίας και συγκεκριμένα λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, δεν διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφαση την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Και τούτο γιατί μολονότι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλομένης απόφασης, ο αναιρεσείων για την απόδειξη του πιο πάνω ισχυρισμού του, πρότεινε και εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο οι μάρτυρες ..... και ......, καθώς και αναγνώσθηκαν τα αναφερόμενα σ' αυτά πέντε έγγραφα (ιατρικές βεβαιώσεις), δεν μνημονεύονται στην προσβαλλομένη απόφαση, ούτε κατά το είδος τους τα αποδεικτικά μέσα, στην αξιολόγηση των οποίων προέβη το Δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση του για την απόρριψη της έφεσης, ως εκπρόθεσμης. Κατ' ακουλουθίαν, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο σχετικός λόγος της αίτησης αναίρεσης, ως προς το ως άνω σκέλος του, που στηρίζεται στο άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ παρελκούσης της έρευνας του ίδιου λόγου της ανωτέρω αίτησης, και κατά το έτερο σκέλος του, στη συνέχεια πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί όμως από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΑΙΡΕΙ την υπ' αριθμ. 1262/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας. Και ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συντιθέμενο όμως από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Ιουλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ