Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 20 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 20/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Χρήστο Βρυνιώτη τακτικό μέλος και Πηνελόπη Ζωντανού-εισηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα), Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 19 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του, για να αποφασίσει επί της από 19-7-2016 αίτησης των: 1) Κ. Ζ., 2) Σ. Λ., 3) Κ. Μ., 4) Ι. Ζ., 5) Δ. Χ., 6) Δ. Τ., 7) Δ. Δ. και 8) Ε. Χ., κατοίκων ..., ως εκ της εργασίας τους, κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "..." που εδρεύει στον … και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη:1)την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στην γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία οι αιτούντες επικαλούνται τη μη συμμόρφωση του καθ’ ου προς την 3221/2014 αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Αθηνών και 2) το 580/2014 πιστοποιητικό του τμήματος ενδίκων μέσων του Εφετείου Αθηνών.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 του ν. 3068/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 και με την παρ. 3 του άρθρου 4 Ε του ν. 3388/2005, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Κατά το άρθρο 19 του α.ν. 1715/1951, το οποίο, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παρ. 11 του ν. 2065/1992, διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 του ΕισΝΚΠολΔ, "1. Η ασκηθείσα υπό του Δημοσίου, του ταμείου εθνικού στόλου, του ταμείου εθνικής αμύνης και του παλαιού εκκλησιαστικού ταμείου αίτησις αναιρέσεως κατά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως και η προς άσκησιν τοιαύτης προθεσμίας, αναστέλλει την κατά των νομικών τούτων προσώπων εκτέλεσιν της αποφάσεως και καθ’ ας έτι περιπτώσεις θα επετρέπετο αύτη. 2. Η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διοικητικών διαφορών ουσίας κατά των νομικών αυτών προσώπων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναστέλλεται μέχρις ότου καταστούν αμετάκλητες". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, κατά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεώνονται σε συμμόρφωση προς ορισμένη πράξη ή σε καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού σε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η ασκηθείσα από τα βαρυνόμενα με την υποχρέωση συμμόρφωσης ή με την καταβολή χρηματικού ποσού αναίρεση όπως και η προς άσκηση της αναίρεσης προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων. Το άρθρο δε 19 του α.ν. 1715/1951 (όπως συμπληρώθηκε), με το οποίο , κατά τα προαναφερόμενα, η από το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. ασκηθείσα αναίρεση κατά των τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων και η προς άσκηση αυτής (αναίρεσης) τασσόμενη προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων, δεν καταργείται από το άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ούτε με άλλη διάταξη του νόμου αυτού. Περαιτέρω, η αρμοδιότητα για τη λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του παραπάνω ν. 3068/2002 μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ανατίθεται στο τριμελές συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου. Στο δε άρθρο 3 παρ.1, 2 και 3 του π.δ/τος 61/2004 (ΦΕΚ54/2005 τεύχος Α’ ) ορίζονται τα εξής " 1. Το συμβούλιο συντάσσει πρακτικό μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιέρχεται σ’ αυτό η αίτηση, με το οποίο εφόσον συντρέχει περίπτωση, καλεί την αρχή να υποβάλλει στοιχεία και απόψεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του ν. 3068/2002 ... 2. Αν μετά από έρευνα των στοιχείων που απεστάλησαν το συμβούλιο διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, συντάσσει πρακτικό με το οποίο καλεί την υπόχρεη αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο .... 3. Αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία το συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3068/2002". Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά από τη διαπίστωση από το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτής για συμμόρφωσή της, και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το Τριμελές Συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει την μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση. Κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού αυτού είναι η φύση και η σημασία της διαφοράς για την οποία εκδόθηκε η μη εκτελούμενη απόφαση, οι συνθήκες της μη συμμόρφωσης και οι συνέπειές της για το πρόσωπο του θιγομένου, η χρονική διάρκεια και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της κύρωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες, στην από 19-7-2016 αίτησή τους, εκθέτουν ότι, με την υπ’ αριθμ. 3221/2014 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίστηκε ότι η σχέση εργασίας που συνδέει αυτούς (αιτούντες) με τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" είναι αυτή της σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη θέση , με την ειδικότητα και τους όρους εργασίας που ασκούσαν τα καθήκοντά τους καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεών τους. Ζητούν δε: α) να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του ως άνω Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ) με την υπ’ αριθμ. 3221/2014 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, όπως επανατοποθετήσει αυτούς σε ανάλογες με τις συμβάσεις τους θέσεις εργασίας και όπως τους αναγνωρίσει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους με συνέπεια την καταβολή σ’ αυτούς χαμηλότερων αποδοχών εκείνων που δικαιούνταν και β) να κληθεί ο ως άνω Δήμος σε άμεση συμμόρφωση προς την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση. Οι αιτούντες , με την αίτησή τους, επικαλούνται μεν το αμετάκλητο της απόφασης, ισχυριζόμενοι ότι κυρωμένο αντίγραφο αυτής κοινοποίησαν στον Δήμο Διονύσου την 17-6-2014 και ότι με την 239/2014 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου αποφασίστηκε η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της ως άνω 3221/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Όμως, δεν προσκόμισαν στο Συμβούλιο την έκθεση επίδοσης της 3221/2014 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στον αντίδικό τους αλλά ούτε και την απόφαση του Δήμου από την οποία, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, προκύπτει παραίτηση αυτού (Δήμου) από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Από δε το προσκομιζόμενο με αρ. πρωτ. … 27-10-2014 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών , προκύπτει μεν η μη άσκηση αναίρεσης κατά της παραπάνω απόφασης μέχρι την 24-10-2014, αυτό όμως θα είχε ως έννομη συνέπεια το αμετάκλητο της απόφασης στην περίπτωση μόνο που αποδεικνύονταν επίδοσή της , διότι άλλως η προθεσμία της αναίρεσης είναι τρία έτη από την δημοσίευσή της, τα οποία δεν έχουν παρέλθει. Κατόπιν αυτών, εφόσον δεν προκύπτει το αμετάκλητο της απόφασης και η προθεσμία προς άσκηση αναίρεσης από τον Δήμο αναστέλλει αυτοδικαίως την εκτέλεση κάθε τελεσίδικης απόφασης κατ’ αυτού, πρέπει η υπό κρίση αίτηση, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 19-7-2016 ( με αριθμ. καταθ. 11/3-8-2016) αίτηση των: 1) Κ. Ζ., 2) Σ. Λ., 3) Κ. Μ., 4) Ι. Ζ., 5) Δ. Χ., 6) Δ. Τ., 7) Δ. Δ. και 8) Ε. Χ., κατοίκων ... Αττικής.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή