Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 131 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Παραπέμπει εκδίκαση προσφυγής κατά Διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, απορριπτικής εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας σε Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς .
ΑΡΙΘΜΟΣ 131/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Κ. Μ. του Δ., και εγκαλούμενο τον Κ. Σ., Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 1186/2.11.11, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1272/2011.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή με αριθμό 259/30-11-11, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας κατά τα άρθρα 136 εδάφιο ε, 137 παρ. 1 περ. γ Κ.Π.Δ, την υπ' αριθμ. πρωτ. 1186/2-11-2011 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ζητεί την παραπομπή της υποθέσεως επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ.67/2011 απορριπτική, κατά το άρθρο 47 του Κ.Π.Δ, διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, από τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας σε άλλες ισόβαθμες και ομοειδείς και εκθέτω τα ακόλουθα: "Κατά την διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε του Κ.Π.Δ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125, διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω σύμφωνα με την διάταξη του επόμενου άρθρου 137 παρ.1 την παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης, β) το συμβούλιο των εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της άσκησης ποινικής δίωξης, για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού των υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρέτησης (Α.Π 158/2003, Α.Π 572/2003, Α.Π 83/2005).
Στην κρινόμενη περίπτωση ο Κ. Μ. του Δ., κρατούμενος ήδη στο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας, ενώ κρατείτο στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου υπέβαλε (μέσω της Διεύθυνσης του ως άνω Καταστήματος Κράτησης) την από 26-7-2010 έγκλησή του κατά του Κ. Σ., Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης επί της εγκλήσεως αυτής, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κοζάνης εξέδωσε σύμφωνα με το άρθρο 47 την υπ' αριθμ. 67/2011 απορριπτική του διάταξη, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον εγκαλούντα. Κατά της απορριπτικής αυτής διάταξης ο εγκαλών άσκησε τα σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Π.Δ την υπ' αριθμ. 28/2011 προσφυγή του ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Αρμόδιος να αποφανθεί επί της προσφυγής αυτής είναι εισαγγελικός λειτουργός της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος. Επομένως συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών, προκειμένου να αποφανθεί επί της ασκηθείσης προσφυγής. Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων η κρινόμενη υπ' αριθμ. πρωτ. 1186/2-11-2011 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να παραπεμφθεί η υπόθεση από της δικαστικές αρχές του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να παραπεμφθεί η δικογραφία που εκκρεμεί στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή την υπ' αριθμ. 28/2011 προσφυγή του Κ. Μ. του Δ., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας, κατά της υπ' αριθμ. 67/2011 απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, από τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2011 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής"
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο ...". Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Κ. Μ., κρατούμενος σε Κ.Κ. Κέρκυρας υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης την από 26-7-2011 έγκληση του, στρεφόμενη κατά του Κ. Σ., ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και κατά της 67/2011 Διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κοζάνης, απορριπτικής της άνω εγκλήσεως ως ανεπίδεκτης δικαστικής εκτίμησης, μετά προκαταρκτική εξέταση, ασκήθηκε και εκκρεμεί η 28/2011 προσφυγή του εγκαλούντος ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία προσφυγή είναι κατ' αρχήν αρμόδιος κατά τόπο να αποφανθεί ο τελευταίος. Ο Εισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1186/2-11-2011 έγγραφο του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου να ορισθεί άλλος ως αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την προμνημονευόμενη προσφυγή του εγκαλούντος, λόγω της ως άνω προαναφερόμενης ιδιότητας του εγκαλουμένου (Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας) και τον τόπο της υπηρεσίας του. Επομένως, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β περ. γ ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής και αν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Θεσσαλονίκης και του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 1186/2-11-2011 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και αφορά τον εγκαλούμενο Κ. Σ., ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για να κρίνει και αποφανθεί επί της υπ' αρ. 28/2011 προσφυγής του εγκαλούντος Κ. Μ. κατά της 67/6-5-2011 απορριπτικής της εγκλήσεώς του διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κοζάνης και αν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Θεσσαλονίκης και του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ