Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 460 / 2009    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 460/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέτα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά και 2. Χ2, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά. Με εγκαλούντα τον Ζ.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 14.11.2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1891/2008.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 4/12.1.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω στο Συμβούλιό σας το με αριθμό 1919/2008 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για κανονισμό αρμοδιότητας και εκθέτω τα εξής:
Ι. Κατά το άρθρο 136 στοιχ.ε' του ΚΠΔ όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας αλλά και κατ'εκείνο της προδικασίας συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της εγέρσεως της ποινικής αγωγής. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 τοίχε, γ' του ίδιου Κώδικα την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικός ενάγων, αποφασίζει δε γι'αυτή, αν πρόκειται περί παραπομπής από δικαστήριο της περιφερείας ενός Εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζοντας αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. α' του ΚΠΔ.
II. Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο μηνυτής Ζ, με τις από 25-10-2007 δύο (2) μηνύσεις, καταμήνυσε, κατά την εκτίμηση του περιεχομένου τους, για παράβαση καθήκοντος τους Χ2, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, καθώς και διοικητικούς υπαλλήλους του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού. Οι μηνύσεις απευθυνόταν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τις διαβίβασε, λόγω τοπικής αρμοδιότητας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και ο τελευταίος στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιά με την 1919/14-11-2008 αίτηση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του Κ.Π.Δ. την παραπομπή της υποθέσεως σε άλλον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Περιφέρειας άλλου Εφετείου, γιατί ο εγκαλούμενος Χ2, υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και στη Περιφέρεια του Εφετείου Πειραιά δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο. Με βάση τα ανωτέρω η κρινομένη αίτηση είναι νόμιμη και βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή και ακολούθως να παραπεμφθεί η ανωτέρω ποινική υπόθεση τόσον για τον Χ2, όσον και ως προς τους υπολοίπους μηνυομένους λόγω συναφείας, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια-συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές (βλ. και ΑΠ 635/2003).
Για τους λόγους αυτούςΠροτείνω
Να διαταχθεί η παραπομπή των από 25-10-2007 εγκλήσεων του Ζ, κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά Χ2 και άλλων μηνυομένων, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
Αθήνα 16-12-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΒασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ.ε ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο, ισόβαθμο και ομοειδές πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του επόμενου άρθρου 137 παρ.1 την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων και ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει: α) το Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β) το Συμβούλιο των Εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων και άνω και γ) ο Αρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, κατόπιν των από 25-10-2007 δύο μηνύσεων του Ζ κατά των Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, Χ2 Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και διοικητικών υπαλλήλων του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, για τη πράξη της παράβασης καθήκοντος, έχει σχηματισθεί κατά των αναφερομένων εισαγγελικών λειτουργών και διοικητικών υπαλλήλων κατόπιν διαβιβάσεως λόγω τοπικής αρμοδιότητας των ανωτέρω μηνύσεων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην οποία απευθύνοντο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, σχετική δικογραφία, η οποία εκκρεμεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς. Εν όψει όμως του ότι οι εγκαλούμενοι υπηρετούν όπως αναφέρθηκε στην Εισαγγελία αυτή και στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάρχει άλλο Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας για τους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς αλλά και για τους διοικητικούς υπαλλήλους λόγω συναφείας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αφού δεν υπάρχει άλλο Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς και παραπομπής των υποθέσεων, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές άλλου Πρωτοδικείου και συγκεκριμένα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει τις από 25-10-2007 δύο εγκλήσεις του Ζ κατά των Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, Χ2 Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και διοικητικών υπαλλήλων του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις ίδιες Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ