Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 586 / 2012    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
ΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν αντί των αρμοδίων Δικαστικών, Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Θηβών.
ΑΡΙΘΜΟΣ 586/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Ξένο - Εισηγητή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χατζίκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Μαρτίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενους τους: 1) Σ. Χ. του Α., 2) Ν. Χ. του Ι., 3) Π. Λ. του Α., 4) Φ. Α. του Γ. και 5) Χ. Τ. του Η.. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 1091/9.3.2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 366/2012.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα με αριθμό 73/14.3.2011, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτ. γ' ΚΠΔ "Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάσσει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν: α) ..., β) ..., γ) επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με την δημόσια ασφάλεια και τάξη". Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδάφιο γ' ΚΠΔ "την παραπομπή μπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις των στοιχείων γ' και δ' του άρθρου 136, μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για την παραπομπή αποφασίζει: α) ..., β) ..., γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση (εκτός από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 499) και πάντοτε όταν ζητείται η παραπομπή για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ' του άρθρου 136".Από τις προμνησθείσες διατάξεις προκύπτει ότι η παραπομπή από ένα δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές μιας υποθέσεως διατάσσεται και στην περίπτωση που την παραπομπή επιβάλλουν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αρκεί να πιθανολογούνται, αφορούν υποθέσεις που προκάλεσαν την κοινή γνώμη, είναι ικανές να συγκεντρώσουν μεγάλο πλήθος και να οδηγήσουν σε έξαψη των πνευμάτων των συγκεντρωμένων, με επακόλουθο την πρόκληση κινδύνου δημιουργίας επεισοδίων με απρόβλεπτες προεκτάσεις. (ΑΠ 885/2001, ΑΠ 1313/2005 και ΑΠ 272/2005). Στην προκειμένη περίπτωση, παραπέμφθησαν στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, ορισθέντος από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, οι: Σ. Χ. του Α., Ν. Χ. του Ι., Π. Λ. του Α., Φ. Α. του Γ. και Χ. Τ. του Η. για να δικαστούν για προσβολή της τιμής του Προέδρου της Δημοκρατίας, πράξη η οποία φέρεται ότι τελέσθηκε στην Χαλκίδα την 06-01-2012.Ήδη, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1091/9-3-2012 αίτηση του αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, ζητείται η αλλαγή του τόπου εκδίκασης της ως άνω υποθέσεως και σύμφωνα με όσα επίσης εκτίθενται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 52474/12/295532/7-3-12 έγγραφο της αστυνομικής διεύθυνσης Ευβοίας, με αφορμή τον προσδιορισμό της υποθέσεως αυτής στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας, διάφορα άτομα αναρτούν στο διαδίκτυο ανακοινώσεις αντιεξουσιαστικού περιεχομένου με τις οποίες παροτρύνουν όχι μόνο άτομα του χώρου τους αλλά μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές σε κινητοποιήσεις όμοιες με αυτές που οδήγησαν στην προσβολή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και για όλους τους άλλους λόγους που εκτίθενται στο έγγραφο αυτό, ο αστυνομικός διευθυντής Ευβοίας θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και δημιουργίας εκτεταμένων επεισοδίων στην πόλη της Χαλκίδας. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων συντρέχουν κίνδυνοι διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η οποίοι επιβάλλουν την παραπομπή της υποθέσεως από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας, το οποίο έχει αρμοδίως οριστεί για την εκδίκαση της υποθέσεως αυτής, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.
Για τους λόγους αυτούς - Προτείνω Να παραπεμφθεί η υπόθεση επί της οποίας το από 28-1-2012 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, στο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και στις δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136ΚΠοινΔ στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή μιας υποθέσεως από τα κατά τα άρθρα 122 έως 125 του ίδιου Κώδικα αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, υφίσταται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και "περ. γ'" όταν επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Τέτοιοι σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη θεωρείται ότι υπάρχουν όταν επίκειται πρόκληση σοβαρών επεισοδίων λόγω εχθρότητας μίσους ή άλλων αιτίων για αντεκδίκηση κατά του κατηγορουμένου με απρόβλεπτες προεκτάσεις ή σε περίπτωση πρόκλησης τέτοιων επεισοδίων στην περιοχή του αρμόδιου για την εκδίκαση δικαστηρίου λόγω της φύσεως της υποθέσεως και της συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους και για το λόγο αυτό εξάψεως των πνευμάτων. Οι λόγοι αυτοί προβάλλονται από τους κατά τόπους εισαγγελείς και δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους. Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περιπτ. γ' ΚΠοινΔ σε περίπτωση που η παραπομπή ζητείται για τους παραπάνω λόγους δημόσιας ασφάλειας και τάξης αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστηρίου είναι αυτό του Αρείου Πάγου, στο οποίο σε συμβούλιο εισάγεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εφόσον αυτός είναι σύμφωνος με την παραπομπή για την αιτία αυτή.
Στην προκειμένη περίπτωση ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας με την από 9/3/2012 αναφορά του, την οποία εισάγει στο παρόν δικαστήριο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητεί την παραπομπή της ποινικής υποθέσεως κατά του Σ. Χ. του Α., Ν. Χ. του Ι., Π. Λ. του Α., Φ. Α. του Γ. και Χ. Τ. του Η. από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας, στο οποίο παραπέμφθηκαν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας για να δικαστούν στη δικάσιμο της 30.3.2012 για προσβολή της τιμής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φέρεται ότι τελέσθηκε στην Χαλκίδα την 6-1-2012, σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο.
Από την αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. πρωτ. 52474/12/295532/7.3.2012 σχετική έκθεση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας προκύπτει ότι από τη εκδίκαση της υποθέσεως αυτής ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας υπάρχει κίνδυνος προκλήσεως σοβαρών επεισοδίων και διασαλεύσεως της δημόσιας ασφαλείας και τάξεως είτε εντός είτε εκτός του δικαστικού Μεγάρου Χαλκίδας από μεγάλο αριθμό ατόμων που θα συρρεύσουν για προβολή και δημοσιοποίηση των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας των σε έκταση που δεν παρέχεται δυνατότητα να αντιμετωπισθούν ευχερής από την αστυνομική δύναμη στην περιοχή με τη λήψη αναγκαίων μέτρων προς εξασφάλιση της τάξεως χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις για την πόλη και της ομαλής διεξαγωγής της δίκης. Κατά συνέπεια υπάρχουν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, οι οποίοι επιβάλλουν κατά τα άρθρα 136 περ. γ' και 137 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ την παραπομπή της υποθέσεως από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας όπου είναι εκκρεμείς στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου η αστυνόμευση είναι ευχερέστερη και οι κίνδυνοι δημιουργίας επεισοδίων περιορίζονται δραστικά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της κατά των 1)Σ. Χ. του Α., 2) Ν. Χ. του Ι., 3) Π. Λ. του Α., 4) Φ. Α. του Γ. και 5) Χ. Τ. του Η. υποθέσεως που αφορά την υπόθεση για την πράξη της προσβολής στη Χαλκίδα στις 6/1/2012 της τιμής του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια για την οποία παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο με το από 28.1.2012 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2012 . Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ