Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2371 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 2371/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα και Γεώργιο Αδαμόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Δεκεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ... και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 213/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου. Με συγκατηγορούμενους τους 1) Χ2, 2) Χ3 και 3) Χ4, και πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ... .

Το Συμβούλιο Εφετών Αιγαίου, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Νοεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1627/2009. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη, με αριθμό 392/1-12-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι. Eισάγω στο Συμβούλιό Σας, σύμφωνα με το ά. 485 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., την 876/19-11-2009 αίτηση αναιρέσεως του X, κατοίκου ... (...), που κρατείται προσωρινά στις Φυλακές ..., κατά του 213/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, και εκθέτω τα ακόλουθα:
ΙΙ. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου με το 20/2009 βούλευμά του, εκτός των άλλων, παρέπεμψε τον ήδη αναιρεσείοντα κατηγορούμενο Χ1 στο ακροατήριο του Μ.Ο.Δ. που θα ορίσει ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, για να δικαστεί για : α) ανθρωποκτονία από πρόθεση που αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση β) απόπειρα ανθρωποκτονίας που αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση γ) εξακολουθητική παράνομη οπλοφορία δ) οπλοχρησία κατά συρροή ε) απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από δύο δράστες και στ) απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη στην οποία συμμετείχαν δύο δράστες (αρθ. 42, 94 παρ. 1, 98, 308 παρ. 1, 308 Α παρ. 1 και 2, 299 παρ. 1 του Π.Κ., και 1 παρ. 2γ και 10 παρ. 1,3, 13β και 14 του Ν. 2168/1993). Κατά του βουλεύματος αυτού αυτός άσκησε την 642/2009 έφεσή του η οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη στην ουσία της από το Συμβούλιο Εφετών Αιγαίου με το 213/2009 βούλευμά του. Το βούλευμα αυτό επιδόθηκε στον κατηγορούμενο στις 9-11-2009, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό του Γραμματέα των Φυλακών Κορυδαλλού, και αυτός στις 19-11-2009 εμπρόθεσμα, δηλ. εντός της προβλεπόμενης δεκαήμερης προθεσμίας από την επίδοση (αρθ. 473 παρ. 1 του ΚΠΔ), άσκησε την παραπάνω αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Διευθυντή των Φυλακών Κορυδαλλού επικαλούμενος έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επειδή η αίτηση αυτή αναιρέσεως είναι νομότυπη, εμπρόθεσμη και παραδεκτή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί στην ουσία της.
ΙΙΙ. Σύμφωνα με το αρθ. 299 παρ. 1 του Π.Κ., "όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη". Για την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος αυτού απαιτείται αντικειμενικώς η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου, με θετική ενέργεια ή παράλειψη οφειλόμενης από το νόμο ενέργειας, ενώ για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υποστάσεως αυτού απαιτείται δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση των αντικειμενικών στοιχείων της πράξης και τη θέληση καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου(ΑΠ 807/2008, ΑΠ 1101/2006 ΠΧ 2007.416, ΑΠ 489/2006 ΠΧ 2007.440, ΑΠ 719/2003 ΠΧ 2004.144).Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ψυχική ηρεμία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά την εκτέλεση της πράξης (ΑΠ 66/2009, ΑΠ 1536/2006 ΠX 2007.724, ΑΠ 1174/2003 ΠΧ 2204.313) . Το έγκλημα της απόπειρας τελέσεως του εγκλήματος αυτού της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεί εκείνος που έχοντας αποφασίσει σε ήρεμη ψυχική κατάσταση να θανατώσει άλλον επιχειρεί την θανάτωση χωρίς όμως να επιφέρει τον θάνατο επειδή από λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή του αυτός δεν επήλθε. Τέτοιοι λόγοι είναι, σε περίπτωση που ο δράστης πλήξει με ρόπαλο το θύμα σε ευπαθή σημεία του σώματός του όπως π.χ. κεφάλι, : α) η μη επέλευση του θανάτου και β) η αποτροπή αυτού λόγω της έγκαιρης και αποτελεσματικής ιατρικής βοήθειας (ΑΠ 347/2009, ΑΠ 110/2008, ΑΠ 540/2006, ΑΠ 1639/1999 ΠΧ 2000.793, ΑΠ 795/2003 ΠΧ 2004.154). Ο ανθρωποκτόνος σκοπός του δράστη σε περίπτωση που αυτός για την θανάτωση χρησιμοποιεί ρόπαλα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα συνάγεται : α) από τον αριθμό των πληγμάτων που κατέφερε στο θύμα β) από το σημείο του σώματος που έπληξε αυτό (θύμα), που πρέπει να είναι κρίσιμο και ευπαθές για την ζωή του, όπως π.χ. κεφάλι, και γ) από την σφοδρότητα αυτών (ΑΠ 1244/2007, ΑΠ 1498/2007, ΑΠ 1397/2003, ΑΠ 870/2002, ΑΠ 759/2004, ΑΠ 362/9, ΑΠ 1614/82). Το έγκλημα της απρόκλητης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, που προβλέπεται από το αρθ. 308 Α παρ. 2 του Π.Κ. όπως αυτό προστέθηκε από το αρθ. 18 του Ν. 1419/1984, τελεί αυτός που από πρόθεση προκαλεί σε άλλον σωματική βλάβη με τρόπο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ή να του προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη χωρίς προηγουμένως να υπάρχει κάποια σχέση , διαφορά ή επαφή μαζί του δηλ. με μόνο κίνητρο τα αντικοινωνικά του αισθήματα (ΑΠ 201/2000, ΑΠ 187/1997). Τέλος τα εγκλήματα της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, που συρρέουν μεταξύ τους (ΑΠ 1019/85), τελεί αντίστοιχα αυτός που : α) φέρει μαζί του με σκοπό την άμυνα και την επίθεση χωρίς άδεια της οικείας αστυνομικής αρχής, εκτός των άλλων, και μεταλλικό ρόπαλο και β) καταφέρει με αυτό πλήγματα εναντίον άλλου με σκοπό την θανάτωση ή τον τραυματισμό (Ολ. ΑΠ 760/88, ΑΠ 957/1993). Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις, με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε, ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τί προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει ότι το συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Εξάλλου δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιό βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αξιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα (Ολ. ΑΠ 1/2005 ΠΛογ 2005.49, Ολ. ΑΠ 2/2004 ΠΛογ 2004.1015, ΑΠ 1560/2002 ΠΧ 2003.536, ΑΠ 1011/2000 ΠΧ 2001.244). Δεν αποτελεί όμως λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων και κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου ή του δικαστηρίου της ουσίας. Τέλος για την πληρότητα της αιτιολογίας στο παραπεμπτικό βούλευμα είναι επιτρεπτή η καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση (ΑΠ 2095/2008, ΑΠ 2253/2002 ΠΧ 2003.795, ΑΠ 911/1995 ΠΧ 1995.1440, ΑΠ 459/1992 ΠΧ 1992.545).
ΙV. Το Συμβούλιο Εφετών Αιγαίου με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, με επιτρεπτή αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, δέχθηκε ότι, από τα αποδεικτικά μέσα που μνημονεύει και προσδιορίζει κατ' είδος και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των μαρτύρων σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου και τα υπόλοιπα έγγραφα, προέκυψαν τα ακόλουθα ουσιώδη και κρίσιμα πραγματικά περιστατικά: Στην προκειμένη περίπτωση από την προανάκριση που διενεργήθηκε αρχικά και από την κυρία ανάκριση που επακολούθησε και περατώθηκε νομίμως, ιδίως από τις καταθέσεις του παθόντος ΑΑ, φαίνεται ότι, μετά την αναχώρηση τους από το μπαρ "...", τόσον αυτός, όσο και ο εξάδελφος του Ω, κινήθηκαν στην επαρχιακή οδό με τα πόδια, κατευθυνόμενοι προς την στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιβιβασθούν στο λεωφορείο για να μεταβούν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, αντιλήφθηκαν ένα αυτοκίνητο σκούρου χρώματος, που τους προσπέρασε από αριστερά και αμέσως τους έκλεισε κάθετα τον δρόμο, από το οποίο εξήλθαν την ίδια στιγμή οι κατηγορούμενοι, Χ1, Χ3, Χ3 και ο ανήλικος Χ5 και απο αυτούς, οι Χ1 και Χ3 κρατούσαν στα χέρια τους, από ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόμπ, αστυνομικού τύπου και αιφνιδιαστικά ο Χ1, επιτέθηκε εναντίον του ηλικίας 20 ετών ΑΑ και τον χτύπησε με το πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόμπ στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο μέτωπο και πάνω στη μύτη, επιδιώκοντας ή, άλλως, προβλέποντας ως αναγκαία την επέλευση του θανάτου του και πάντως - οπωσδήποτε - αποδεχόμενος εσωτερικά το ορατό ενδεχόμενο του να προκαλέσει τον θάνατο του θύματος, τόσο λόγω του μέσου που χρησιμοποιήθηκε όσο και λόγω του ευπαθούς του συγκεκριμένου σημείου πλήξης. Ο παθών αυτός από λόγους καθαρός τύχης, δεν υπέστη κάποια θανατηφόρα κάκωση, αλλά υπέστη θλαστική εκχύμωση κατά την ραχιαία επιφάνεια της ρινός, θλαστική εξοίδηση μετά εκδοράς κατά την μεσότητα της ινιακής χώρας, κάκωση κεφαλής με ρινορραγία - οίδημα ρινός καθώς και κατάγματα ρινικών οστών (βλ. την υπ' αριθμ. ... Ιατροδικαστική Έκθεση της Ιατροδικαστού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ..., το από 31-7-2008 έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης -Επεμβατικής Ακτινολογίας του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ", την από 31-7-2008 Ιατρική Γνωμάτευση του Ιατρού ...- Αναπληρωτή Διευθυντή Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ", την από 31-7-2008 Έκθεση Αξονικής Τομογραφίας Σπλαχνικού Κρανίου του Ιατρού ...- Αναπληρωτή Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης - Επεμβατικής Ακτινολογίας του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" και την από 31-7-2008 Ιατρική Βεβαίωση του Κ.Υ. Μυκόνου, η οποία αφορά τον ΑΑ και συνυπογράφεται από τον Διευθυντή Κ.Υ. Μυκόνου και τον Χειρουργό Ιατρό Εφημερίας ...). Στην συνέχεια, ο εκκαλών Χ1, ευρισκόμενος πάντοτε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, στράφηκε εναντίον του άλλου νεαρού Αυστραλού, ηλικίας 20 ετών, δηλαδή εναντίον του Ω, ο οποίος ήταν πολύ αδύνατος, βάρους πενήντα κιλών περίπου και άρχισε να τον χτυπά με το πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόμπ στο κεφάλι και ιδιαίτερα σε αμφότερες τις κροταφικές χώρες και στο μέτωπο, επιδιώκοντας ή, άλλως, προβλέποντας ως αναγκαία την επέλευση του θανάτου του θύματος και πάντως αποδεχόμενος οπωσδήποτε εσωτερικά το ενδεχόμενο να προκαλέσει τον θάνατο του παθόντος αυτού, ο οποίος μετά τα χτυπήματα έπεσε αμέσως στο έδαφος αναίσθητος. Παρά ταύτα ο εκκαλών εξακολούθησε να τον χτυπάει και πεσμένο ακόμη με γροθιές σε όλο του το σώμα και πιθανότατα οι γροθιές αυτές να προκάλεσαν τις πνευμονικές θλάσεις στον δεξιό, κάτω πνευμονικό λοβό του θύματος, οι οποίες διαπιστώθηκαν τόσο στο από 29-7-2008 πόρισμα της αξονικής τομογραφίας - εκτός άλλων οργάνων και - θώρακος του Ω, το οποίο πόρισμα συνέταξε η ιατρός ... του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσοκομείου, όσο και στην υπ' αριθμ. ... Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψίας - Νεκροτομής που συνέταξε η Ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ..., όπου υπό την ένδειξη "Πλευρές, Πνεύμονες, Υπεζωκώς" αναγράφεται ότι "ο δεξιός πνεύμονας φέρει ήπιες θλάσεις του κάτω λοβού". Αμέσως μετά ο κατηγορούμενος Χ1 πλησίασε τον νεαρό, ηλικίας μόλις 25 ετών, ΒΒ, ο οποίος είχε ήδη γνωρισθεί με τα δύο ξαδέλφια ομοεθνείς του, Ω και ΑΑ, εκείνο το απόγευμα της Δευτέρας 28-7-2008 στο μπαρ "..." και αφού τον ακινητοποίησε, με λαβή τύπου πολεμικών τεχνών, τον έστρεψε με μέτωπο προς τον παρακείμενο της οδού πετρόκτιστο μανδρότοιχο και ακολούθως τον χτύπησε με γροθιά στο μέτωπο, ενώ ταυτόχρονα ο κατηγορούμενος ανήλικος Χ5, του κατέφερε ένα λάκτισμα στη μέση, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πρόκληση ή διένεξη, ούτε συζήτηση μεταξύ των δραστών και του παθόντα. Τέλος, ο εκκαλών Χ1 χωρίς καμία αφορμή, δηλαδή εντελώς απρόκλητα, έσπρωξε τον ΓΓ, ο οποίος είχε πλησιάσει να δει τι συμβαίνει μετά την έξοδο του από το μπαρ "...", με άγριο ύφος, τράβηξε τη μπλούζα του ανωτέρω και τον χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι και ιδίως στο πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα προσέτρεξε ο κατηγορούμενος Χ3 μαζί με άλλα δύο (2) άγνωστα πρόσωπα, οπότε οι τρεις τελευταίοι δράστες, ενεργώντας από κοινού, άρπαξαν όλοι μαζί τον ΓΓ και χτυπούσαν τουλάχιστον δύο με τρεις φορές το κεφάλι του πάνω στο παρακείμενο πετρόχτιστο τοιχείο, ώσπου τελικά τον άφησαν αιμόφυρτο. Τον εκκαλούντα ενθάρρυνε να κτυπήσει τον ανωτέρω αλλοδαπό ο κατηγορούμενος Χ2, ο οποίος επίσης ευρίσκετο στο σημείο του συμβάντος, με το χέρι του και την φράση, "Έλα Χ1, έλα Χ1". Αποτέλεσμα της ανωτέρω απρόκλητης επίθεσης ήταν να υποστεί ο ΓΓ σωματικές κακώσεις και ειδικότερα θλαστικό τραύμα μετωπιαίας χώρας (βρεγματικής γραμμής) καθώς και θλαστικό άνω χείλους (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ... Ιατρική Γνωμάτευση του Κέντρου Υγείας Μυκόνου). Δηλαδή υπέστη κακώσεις οι οποίες, λόγω του σημείου πλήξης (κεφάλι), λόγω της επανειλημμένης πρόσκρουσης του κεφαλιού πάνω σε σταθερή μη λεία επιφάνεια (τοιχείο) αλλά και λόγω της αυξημένης δύναμης με την οποία πραγματοποιήθηκαν τα χτυπήματα ως εκ της συγκλίνουσας συμμετοχικής δράσης τεσσάρων ατόμων, φέρουν προδήλως τον χαρακτήρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Αμέσως μετά τον τραυματισμό του ΓΓ οι τέσσερις κατηγορούμενοι επιβιβάσθηκαν σε ένα αυτοκίνητο μαύρου χρώματος, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο στο σημείο καθ' όλη την διάρκεια των επεισοδίων και αναχώρησαν. Στην συνέχεια ο ΑΑ με την βοήθεια του ΓΓ επεχείρησαν να συνεφέρουν τον Ω, ο οποίος ευρίσκετο πεσμένος στο έδαφος αναίσθητος και κατόπιν των προσπαθειών τους, ο Ω έδειξε να συνέρχεται, σηκώθηκε όρθιος, κατάφερε να βαδίσει και μόλις έφθασε το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Μυκόνου μετά παρέλευση είκοσι (20) περίπου λεπτών, ο Ω επιβιβάσθηκε εντός αυτού συνοδευόμενος από τον εξάδελφο του ΑΑ καθώς και από τον ΓΓ και όλοι μαζί μεταφέρθηκαν στο Κ.Υ. Μυκόνου (βλ. την από 29-7-2008 ένορκη μαρτυρική κατάθεση του ΔΔ, ξεναγού, κατοίκου ..., οδός ... αριθ. ..., ο οποίος αναφέρει ότι κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο κατόπιν αιτήματος του τραυματισθεντος ΓΓ). Εντός του ασθενοφόρου και κατά την διάρκεια της διαδρομής προς το Κ.Y. Μυκόνου ο τραυματίας Ωέχασε και πάλι τις αισθήσεις του λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του και έκτοτε ουδέποτε τις ανέκτησε. Από το Κ.Υ. Μυκόνου μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή μέσω Ε.Κ.Α.Β. στο "ΤΖΑΝΕΙΟ" Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου εισήχθη στη Νευροχειρουργική Κλινική περί ώρα 05:00' της 29-7-2008 με διάγνωση "βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα μετωποκροταφικά αριστερά με συνοδό οίδημα που προκαλεί πιεστικά φαινόμενα επί του κοιλιακού συστήματος και παρεκτόπιση της μέσης γραμμής προς τα δεξιά". Αμέσως υποβλήθηκε σε επείγουσα αποσυμπιεστική αριστερή μετωποκροταφική κρανιεκτομή, αφαίρεση υποσκληριδίου αιματώματος και διαπιστώθηκε εγκέφαλος οιδηματώδης και υπαραχνοειδής αιμορραγία, λόγω δε της κρισιμότητας της καταστάσεως του ασθενούς διακομίσθηκε και εισήχθη αυθημερόν (στις 29-7-2008) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ", όπου διαπιστώθηκε ότι τόσον η κλινική εικόνα όσο και ο γενόμενος απεικονιστικός και παρακλινικός έλεγχος (διακρανιακό doppler, αξονική τομογραφία εγκεφάλου) συνηγορούσαν υπέρ "εγκολεασμού του εγκεφαλικού στελέχους", δηλαδή επρόκειτο για κατάσταση ιδιαιτέρως κρίσιμη και πιθανότατα μη αναστρέψιμη (βλ. το από 29-7-2008 πόρισμα της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου, Α.Μ.Σ.Σ., θώρακος και άνω - κάτω κοιλίας του Ω, το οποίο πόρισμα συνέταξε η ιατρός ... του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσοκομείου, το από 29-7-2008 Φύλλο Νοσηλείας του ασθενούς Ω της Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά και την από 30-7-2008 Ιατρική Γνωμάτευση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Μ.Ε.Θ. Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" ...). Ο τραυματίας Ω απεβίωσε τελικά την 2-8-2008 στο Νοσοκομείο "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" εξ αιτίας των χτυπημάτων που του κατέφερε στο κεφάλι ο εκκαλών με την χρήση της πτυσσόμενης μεταλλικής ράβδου (γκλόμπ), με "βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα δια θλώντος - αμβλέος οργάνου" και ειδικότερα εμφάνισε υποδόρια αιματώματα κατά την αριστερή μετωπιαία κροταφική, βρεγματική και κροταφοϊνιακή χώρα καθώς και διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, παρά δε την χειρουργική αφαίρεση υποσκληριδίου αιματώματος αριστερά μετωποκροταφικά, υπέστη εγκολεασμό του εγκεφαλικού στελέχους και εμφάνισε ζυμώδη υφή του εγκεφάλου (βλ. την υπ' αριθμ. ... Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψίας - Νεκροτομής που συνέταξε η Ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ...). Όπως ρητά αναφέρεται στην από 29-7-2008 ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Διοικητή του Α.Τ. Μυκόνου, ΕΕ, το Α.Τ. Μυκόνου έλαβε γνώση του συμβάντος, μόλις περί ώρα 09:30' της 29-7-2008 κατόπιν τηλεφωνήματος που δέχθηκαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μυκόνου από την υπάλληλο της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα ονόματι ΣΤ (Manager Consular). Αμέσως οι αστυνομικοί προέβησαν σε αναζήτηση των δραστών, οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν όλοι από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Μυκόνου στις 29-7-2008. Ο εκκαλών εντοπίσθηκε περί ώρα 17:00' της 29-7-2008, να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του και να κινείται επί της Επαρχιακής Οδού ...- ... (...) ... προκειμένου να μεταβεί στο κέντρο διασκεδάσεως με την επωνυμία "..." όπου εργαζόταν ως security, οπότε ελέγχθηκε από τους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι έφερε τσαντάκι μέσης. Αφού δε προσήχθη ακολούθως στο κατάστημα του Α.Τ. Μυκόνου επακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποίαν ανευρέθη μέσα στο τσαντάκι μέσης που έφερε πάνω του ο κατηγορούμενος και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο μεταλλικό ρόπαλο (γκλόμπ), το οποίο φέρεται ότι αποτελεί και το μέσο τέλεσης τόσο της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε βάρος του Ω όσο και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του ΑΑ. Από την υπ' αριθμ. πρωτ. ... Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ / Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών που συνέταξε ο Αστυνόμος Β'- Βιολόγος Δρ. ... προκύπτει ότι από την ανάλυση της πτυσσόμενης μεταλλικής ράβδου (γκλόμπ) και ειδικότερα από την ανάλυση υλικού που ελήφθη από την μαύρη λαβή αυτής, από το σημείο σύνδεσης της μαύρης λαβής με το μεταλλικό τμήμα, καθώς και από την απόληξη του πτυσσόμενου μεταλλικού τμήματος δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη αίματος. Ωστόσο είναι προφανές ότι η ανυπαρξία δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς και ιχνών αίματος στο επίδικο μεταλλικό όπλο ουδόλως αναιρεί το γεγονός ότι το όπλο αυτό πράγματι χρησιμοποιήθηκε για την διάπραξη των υπό κρίση κακουργηματικών πράξεων, δεδομένου ότι ο εκκαλών είχε το όπλο στα χέρια του, καθ' όλη την νύχτα της 28/29-7-2008, με αποτέλεσμα να έχει αντικειμενικά την δυνατότητα να απαλείψει κάθε ίχνος επ' αυτού. Ο εκκαλών Χ1, στην από 13-8-2008 συμπληρωματική απολογία του, ενώπιον του Ανακριτή Σύρου, ισχυρίζεται ότι προμηθεύθηκε ο ίδιος από την ... το επίδικο κατασχεθέν γκλόμπ και ότι δεν το έφερε μαζί του κατά την ώρα της εργασίας του στο μπαρ "...", ωστόσο ο συγκατηγορούμενος του, ανήλικος, Χ5, στην από 13-8-2008 συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του Ανακριτή Σύρου, αναφέρει κατηγορηματικά ότι περί τις αρχές του καλοκαιριού έτους 2008, είδε ο ίδιος, ως αυτόπτης μάρτυρας τον ιδιοκτήτη του μπαρ "..." Χ4 να παραδίδει από ένα πτυσσόμενο γκλόμπ στον Χ1 καθώς και σε δύο ακόμη άτομα, ονόματι "..." και "...", οι οποίοι εργάζονταν ως ασφάλεια (security) στο "...", προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την προστασία του καταστήματος, εφ' όσον παραστεί ανάγκη. Μάλιστα ο Χ4 φέρεται ότι επέστησε την προσοχή στους παραπάνω τρείς εργαζόμενους λέγοντας τους ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε "να μείνει μεταξύ μας". Αλλωστε η μεταλλική αυτή ράβδος, αντιστοιχεί απολύτως κατά περιγραφή, στο ρόπαλο - γκλόμπ, που αναφέρουν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι χρησιμοποίησε ο Χ1 κατά την επίθεση του εναντίον των Ω και ΑΑ. Οι ισχυρισμοί του εκκαλούντος Χ1, ελέγχονται ως ψευδείς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, να γίνει δεκτό ότι απλώς "χαστούκισε" τον ΑΑ και παρά ταύτα του προκάλεσε κατάγματα ρινικών οστών, ούτε ότι "έριξε μια γροθιά" με το χέρι του στο πρόσωπο του Ω και κατ' αυτό τον τρόπο, του προκάλεσε τις διαπιστωθείσες · βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ιδίως στην αριστερή κροταφοβρεγματική χώρα, συνεπεία των οποίων κακώσεων επήλθε τελικά την 2-8-2008 ο θάνατος του νεαρού ηλικίας μόλις 20 ετών Αυστραλού και είναι περιττή η περαιτέρω τοξικολογική έρευνα αυτού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μεταξύ των αιτιών θανάτου του ήταν και η χρήση αλκοολούχων ή άλλων ουσιών, όταν με την ανωτέρω έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής αναφέρεται ως αιτία θανάτου η βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα δια θλώντος - αμβλέος οργάνου. Επίσης, επικαλείται την κατάθεση του αλλοδαπού ΓΓ, προκειμένου να πείσει ότι δεν κτύπησε τους ανωτέρω αλλοδαπούς με την μεταλλική ράβδο, πλην όμως ο ΓΓ βρέθηκε στον χώρο του επεισοδίου, μετά τους τραυματισμούς των Ω και ΑΑ, όταν ήδη είχε συγκεντρωθεί πλήθος διερχόμενων. Μετά την αρχική από 30-7/1-8-2008 απολογία του κατηγορουμένου Χ1, ενώπιον του Ανακριτή Σύρου, εκδόθηκε σε βάρος του το υπ' αριθμ. 9/1-8-2008 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης, με χρόνο ενάρξεως κρατήσεως την 29-7-2008 (ημερομηνία συλλήψεως του) για τις αποδιδόμενες σ' αυτόν (τότε) δύο κακουργηματικές πράξεις της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή που αποφασίσθηκαν και εκτελέσθηκαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πράξεις οι οποίες ήδη, αποφασίσθηκαν και εκτελέσθηκαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πράξεις οι οποίες ήδη, κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό και κατόπιν της ασκηθείσας συμπληρωματικής ποινικής διώξεως μετά τον επιγενόμενο θάνατο του παθόντος Ω την 2-8-2008, χαρακτηρίζονται ως: α) ανθρωποκτονία απο πρόθεση που αποφασίσθηκε και εκτελέσθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση που αποφασίσθηκε και εκτελέσθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε εκτέλεση του ανωτέρω εντάλματος ο 1ος κατηγορούμενος φυλακίσθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού στις 19-8-2008, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. ... Έκθεση Φυλάκισης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και του Γραμματέα του ως άνω Καταστήματος. Σε βάρος των λοιπών κατηγορουμένων εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 30/1-8-2008, 31/1-8-2008 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 34/19-8-2008 και 29/1-8-2008 Διατάξεις του Ανακριτή Σύρου περί επιβολής περιοριστικών όρων (σημειώνεται ότι αμφότερες οι υπ' αριθμ. 31/2008 και 34/2008 διατάξεις αφορούν τον Χ3). Ακολούθως, με το υπ' αριθμ. 5/2009 (25-2-2009) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου διατάχθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του, για ένα ακόμη εξάμηνο μέχρι της συμπλήρωσης ενός (1) έτους, δηλαδή μέχρι τις 29-07-2009 και με το υπ' αριθμ. 20/27-7-2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Σύρου διατάχθηκε η συνέχιση της προσωρινής του κράτησης, επί έξι (6) ακόμη μήνες μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαοχτώ (18) μηνών, ήτοι μέχρι τις 29-01-2010. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ορθώς διατάχθηκε με το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου η παραπομπή του Χ1, κατοίκου ..., οδός ... αριθμ. ..., προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ... και πρέπει η κρινόμενη έφεσή του να απορριφθεί κατ'ουσίαν και να επικυρωθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα, κατά το μέρος, που ο ανωτέρω εκκαλών παραπέμπεται στο αρμόδιο μικτό ορκωτό δικαστήριο, ως και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα. Το με την από 9-9-2009 έκθεση έφεση του, υποβληθέν αίτημα του, για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιό σας, προς παροχή διευκρινίσεων, πρέπει ν' απορριφθεί, καθ1 όσον αυτός απολογήθηκε δύο φορές, κατά την αρχική ποινική δίωξη και στην συνέχεια με την συμπληρωματική δίωξη ενώπιον του Ανακριτή Σύρου, υπέβαλε λεπτομερές και αναλυτικό υπόμνημα στις 24-7-2009 και στην συνέχεια έδωσε διευκρινίσεις αυτός και οι συνήγοροι του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ως και ανέφερε τις θέσεις του με λεπτομέρεια στην έκθεση έφεσης του, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ανέπτυξε πλήρως τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς και εξέθεσε τις απόψεις του στα κρίσιμα και ενδιαφέροντα επί της ουσίας της κατηγορίας θέματα. Την απόρριψη της αιτήσεως προς παροχή διευκρινίσεων επί της ουσίας της κατηγορίας, επιβάλλει επί πλέον η οικονομία της δίκης και η ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης της ποινικής εκκρεμότητας, δεδομένου ότι αυτός κρατείται απο 29-7-2008. (ΑΠ 1259/2000 ΠΧ ΝΑ 440, ΑΠ 845/2001 ΠΧ ΝΒ 321, ΑΠ 924/2001 Ποιν.Δικ. 2001, σελ. 1085). Το βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, με αυτά που δέχθηκε και ακολούθως απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την έφεση του αναιρεσείοντα κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού εκθέτει : α) με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση β) τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά γ) τις αποχρώσες ενδείξεις ενοχής που δικαιολογούν την παραπομπή στο ακροατήριο και δ) τις σκέψεις με τις οποίες έχει υπαγάγει ορθά τα πραγματικά αυτά περιστατικά στις ποινικές διατάξεις που αυτός παραβίασε, χωρίς να παραβιάσει τις διατάξεις ούτε ευθέως ούτε πλαγίως. Συγκεκριμένα αναφέρει: α) τις επιθετικές του ενέργειες του αναιρεσείοντα σε βάρος των παθόντων β) τα μέσα που χρησιμοποίησε ανάμεσα στα οποία βασικό ρόλο είχε το πτυσσόμενο μεταλλικό ρόπαλο, που είχε παράνομα μαζί του, γ) τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στα πλήγματα που κατέφερε και το αποτέλεσμα που επήλθε δ) την πρόθεσή του να θανατώσει με βάση το μέσο που χρησιμοποίησε, τα ευπαθή σημεία του σώματος των παθόντων που έπληξε και την σφοδρότητα των πληγμάτων γ) την πρόθεσή του να τραυματίσει τους παθόντες, με τους οποίους δεν είχε καμιά γνωριμία ή σχέση, με βάση τα ίδια μέσα που χρησιμοποίησε και τον τρόπο που τα χρησιμοποίησε, από τα οποία μπορούσε να προκληθεί σ' αυτούς βαριά σωματική βλάβη αλλά και κίνδυνος για την ζωή τους. Ο αναιρεσείων παραπονείται ακόμα επειδή το Συμβούλιο Εφετών Αιγαίου δεν έλαβε υπόψη του την ... έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Αστυνόμου Β'- Βιολόγου ... . Η αιτίαση του αυτή είναι αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί επειδή: α) η έκθεση αυτή αναφέρεται στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου και το πόρισμά της αξιολογείται και αντικρούεται με πλήρη αιτιολογία, β) το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται στην εισαγγελική αυτή πρόταση δηλ. για την κρίση του έλαβε υπόψη του την έκθεση αυτή και γ) η μη αναφορά της ειδικά στα αποδεικτικά μέσα καλύπτεται από την αναλυτική αναφορά της και την αξιολόγησή της στο κείμενο της εισαγγελικής προτάσεως και κατ' επέκταση του βουλεύματος (ΑΠ 347/2009, ΑΠ 1399/2008 ΠX 2009.465, ΑΠ 1134/2008 ΠΧ 2009.346, ΑΠ 947/2007, ΑΠ 1472/2006 ΠΧ 2007.352, ΑΠ 1632/2002 ΠΧ 2003.1601). Τέλος ο αναιρεσείων παραπονείται επειδή το ίδιο Συμβούλιο Εφετών δεν έλαβε υπόψη του τις απολογίες των συγκατηγορουμένων του. Η αιτίασή του αυτή είναι αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί επειδή : α) στην Εισαγγελική πρόταση, στην οποία αναφέρεται το Συμβούλιο, γίνεται αναλυτική αναφορά στην απολογία του συγκατηγορουμένου στις παραπάνω (ΙΙ) υπό στοιχεία α', β' (απλή συνέργεια), στ' (συναυτουργία) του Χ5 και αξιολογούνται αιτιολογημένα οι θέσεις αυτού β) η αναλυτική παράθεση στο βούλευμα της εγκληματικής δράσης κάθε κατηγορουμένου σημαίνει ότι ελήφθησαν υπόψη και οι απολογίες τους δηλ. δεν υπάρχει εξαιτίας αυτής της παράλειψης έλλειψη αιτιολογίας και γ) μόνο αυτός (ήδη αναιρεσείων) είχε ασκήσει έφεση κατά του πρωτοβαθμίου βουλεύματος (ΑΠ 431/2001 ΠΧ 2002.30, ΑΠ 367/2003 ΠΧ 2003.1080). Με βάση τα δεδομένα αυτά η αίτηση αυτή αναιρέσεως του κατηγορουμένου είναι αβάσιμη και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα (αρθ. 583 παρ. 1, όπως αντ. από το αρθ. 55 παρ. 1 του Ν. 3160/2003, σε συνδ. με το αρθ. 3 παρ. 3 του Ν. 773/1977 και την 58553/19/28-6-2006 Α.Υ. Οικονομικών και Δικαιοσύνης).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω: Α) Να απορριφθεί η την 876/19-11-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, κατοίκου ... (...), που κρατείται προσωρινά στις Φυλακές ..., κατά του 213/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, και
Β) Να επιβληθούν σε βάρος του αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα .
Αθήνα 1η Δεκεμβρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κ. Κατσιρώδης"

Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. ε' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως όταν αναφέρονται σε αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρμοσε και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το συμβούλιο εφετών αναφέρεται εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου στην ενσωματωθείσα στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση αφού αυτή αποτελεί μέρος του βουλεύματος όταν σε αυτήν εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσεται εν όλω ή εν μέρει και η κρίση του συμβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη η επανάληψη από το συμβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός τους χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει ότι το Συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Εξάλλου δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από αυτά δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα (Ολ. ΑΠ 1/2005). Δεν αποτελεί όμως λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων καθόσον στην περίπτωση αυτή με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση με το 20/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, ο αναιρεσείων, ομού με άλλους, παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του ΜΟΔ Περιφερείας Εφετείου Αιγαίου για να δικαστεί για α) ανθρωποκτονία από πρόθεση που αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση β) απόπειρα ανθρωποκτονίας που αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση γ) παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση δ) οπλοχρησία κατά συρροή ε) απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από δύο δράστες και στ) απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη στην οποία συμμετείχαν δύο δράστες. Μετά από έφεση του αναιρεσείοντος εκδόθηκε το προσβαλλόμενο 213/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, το οποίο απέρριψε την έφεσή του κατ' ουσίαν. Με το βούλευμα αυτό, το Συμβούλιο Εφετών, μετά από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, που κατ' είδος προσδιορίζονται, δέχθηκε ανελέγκτως τα ακόλουθα: Στην προκείμενη περίπτωση από την προανάκριση που διενεργήθηκε αρχικά και από την κυρία ανάκριση που επακολούθησε και περατώθηκε νομίμως, ιδίως από τις καταθέσεις του παθόντος ΑΑ, φαίνεται ότι, μετά την αναχώρηση τους από το μπαρ "...", τόσον αυτός, όσο και ο εξάδελφος του Ω, κινήθηκαν στην επαρχιακή οδό με τα πόδια, κατευθυνόμενοι προς την στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιβιβασθούν στο λεωφορείο για να μεταβούν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, αντιλήφθηκαν ένα αυτοκίνητο σκούρου χρώματος, που τους προσπέρασε από αριστερά και αμέσως τους έκλεισε κάθετα τον δρόμο, από το οποίο εξήλθαν την ίδια στιγμή οι κατηγορούμενοι, Χ1, Χ3, Χ2 και ο ανήλικος Χ5 και από αυτούς, οι Χ1 και Χ3 κρατούσαν στα χέρια τους, από ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόμπ, αστυνομικού τύπου και αιφνιδιαστικά ο Χ1, επιτέθηκε εναντίον του ηλικίας 20 ετών ΑΑ και τον χτύπησε με το πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόμπ στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο μέτωπο και πάνω στη μύτη, επιδιώκοντας ή, άλλως, προβλέποντας ως αναγκαία την επέλευση του θανάτου του και πάντως - οπωσδήποτε - αποδεχόμενος εσωτερικά το ορατό ενδεχόμενο του να προκαλέσει τον θάνατο του θύματος, τόσο λόγω του μέσου που χρησιμοποιήθηκε όσο και λόγω του ευπαθούς του συγκεκριμένου σημείου πλήξης. Ο παθών αυτός από λόγους καθαρώς τύχης, δεν υπέστη κάποια θανατηφόρα κάκωση, αλλά υπέστη θλαστική εκχύμωση κατά την ραχιαία επιφάνεια της ρινός, θλαστική εξοίδηση μετά εκδοράς κατά την μεσότητα της ινιακής χώρας, κάκωση κεφαλής με ρινορραγία - οίδημα ρινός καθώς και κατάγματα ρινικών οστών (βλ. την υπ' αριθμ. ... Ιατροδικαστική Έκθεση της Ιατροδικαστού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ..., το από 31-7-2008 έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης -Επεμβατικής Ακτινολογίας του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ", την από 31-7-2008 Ιατρική Γνωμάτευση του Ιατρού ...- Αναπληρωτή Διευθυντή Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ", την από 31-7-2008 Έκθεση Αξονικής Τομογραφίας Σπλαχνικού Κρανίου του Ιατρού ...- Αναπληρωτή Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης -Επεμβατικής Ακτινολογίας του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" και την από 31-7-2008 Ιατρική Βεβαίωση του Κ.Υ. Μυκόνου, η οποία αφορά τον ΑΑ και συνυπογράφεται από τον Διευθυντή Κ.Υ. Μυκόνου και τον Χειρουργό Ιατρό Εφημερίας ...). Στην συνέχεια, ο εκκαλών Χ1, ευρισκόμενος πάντοτε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, στράφηκε εναντίον του άλλου νεαρού Αυστραλού, ηλικίας 20 ετών, δηλαδή εναντίον του Ω, ο οποίος ήταν πολύ αδύνατος, βάρους πενήντα κιλών περίπου και άρχισε να τον χτυπά με το πτυσσόμενο μεταλλικό γκλόμπ στο κεφάλι και ιδιαίτερα σε αμφότερες τις κροταφικές χώρες και στο μέτωπο, επιδιώκοντας ή, άλλως, προβλέποντας ως αναγκαία την επέλευση του θανάτου του θύματος και πάντως αποδεχόμενος οπωσδήποτε εσωτερικά το ενδεχόμενο να προκαλέσει τον θάνατο του παθόντος αυτού, ο οποίος μετά τα χτυπήματα έπεσε αμέσως στο έδαφος αναίσθητος. Παρά ταύτα ο εκκαλών εξακολούθησε να τον χτυπάει και πεσμένο ακόμη με γροθιές σε όλο του το σώμα και πιθανότατα οι γροθιές αυτές να προκάλεσαν τις πνευμονικές θλάσεις στον δεξιό, κάτω πνευμονικό λοβό του θύματος, οι οποίες διαπιστώθηκαν τόσο στο από 29-7-2008 πόρισμα της αξονικής τομογραφίας - εκτός άλλων οργάνων και - θώρακος του Ω, το οποίο πόρισμα συνέταξε η ιατρός ... του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσοκομείου, όσο και στην υπ' αριθμ. ... Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψίας - Νεκροτομής που συνέταξε η Ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ..., όπου υπό την ένδειξη "Πλευρές, Πνεύμονες, Υπεζωκώς" αναγράφεται ότι "ο δεξιός πνεύμονας φέρει ήπιες θλάσεις του κάτω λοβού". Αμέσως μετά ο κατηγορούμενος Χ1 πλησίασε τον νεαρό, ηλικίας μόλις 25 ετών, ΒΒ, ο οποίος είχε ήδη γνωρισθεί με τα δύο ξαδέλφια ομοεθνείς του, Ω και ΑΑ, εκείνο το απόγευμα της Δευτέρας 28-7-2008 στο μπαρ "..." και αφού τον ακινητοποίησε, με λαβή τύπου πολεμικών τεχνών, τον έστρεψε με μέτωπο προς τον παρακείμενο της οδού πετρόκτιστο μανδρότοιχο και ακολούθως τον χτύπησε με γροθιά στο μέτωπο, ενώ ταυτόχρονα ο κατηγορούμενος ανήλικος Χ5, του κατέφερε ένα λάκτισμα στη μέση, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πρόκληση ή διένεξη, ούτε συζήτηση μεταξύ των δραστών και του παθόντα. Τέλος, ο εκκαλών Χ1 χωρίς καμία αφορμή, δηλαδή εντελώς απρόκλητα, έσπρωξε τον ΓΓ, ο οποίος είχε πλησιάσει να δει τι συμβαίνει μετά την έξοδο του από το μπαρ "..", με άγριο ύφος, τράβηξε τη μπλούζα του ανωτέρω και τον χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι και ιδίως στο πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα προσέτρεξε ο κατηγορούμενος Χ3 μαζί με άλλα δύο (2) άγνωστα πρόσωπα, οπότε οι τρεις τελευταίοι δράστες, ενεργώντας από κοινού, άρπαξαν όλοι μαζί τον ΓΓ και χτυπούσαν τουλάχιστον δύο με τρεις φορές το κεφάλι του πάνω στο παρακείμενο πετρόχτιστο τοιχείο, ώσπου τελικά τον άφησαν αιμόφυρτο. Τον εκκαλούντα ενθάρρυνε να κτυπήσει τον ανωτέρω αλλοδαπό ο κατηγορούμενος Χ2, ο οποίος επίσης ευρίσκετο στο σημείο του συμβάντος, με το χέρι του και την φράση, "Έλα Χ1, έλα Χ1". Αποτέλεσμα της ανωτέρω απρόκλητης επίθεσης ήταν να υποστεί ο ΓΓ σωματικές κακώσεις και ειδικότερα θλαστικό τραύμα μετωπιαίας χώρας (βρεγματικής γραμμής) καθώς και θλαστικό άνω χείλους (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ... Ιατρική Γνωμάτευση του Κέντρου Υγείας Μυκόνου). Δηλαδή υπέστη κακώσεις οι οποίες, λόγω του σημείου πλήξης (κεφάλι), λόγω της επανειλημμένης πρόσκρουσης του κεφαλιού πάνω σε σταθερή μη λεία επιφάνεια (τοιχείο) αλλά και λόγω της αυξημένης δύναμης με την οποία πραγματοποιήθηκαν τα χτυπήματα ως εκ της συγκλίνουσας συμμετοχικής δράσης τεσσάρων ατόμων, φέρουν προδήλως τον χαρακτήρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Αμέσως μετά τον τραυματισμό του ΓΓ οι τέσσερις κατηγορούμενοι επιβιβάσθηκαν σε ένα αυτοκίνητο μαύρου χρώματος, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο στο σημείο καθ' όλη την διάρκεια των επεισοδίων και αναχώρησαν. Στην συνέχεια ο ΑΑ με την βοήθεια του ΓΓ επεχείρησαν να συνεφέρουν τον Ω, ο οποίος ευρίσκετο πεσμένος στο έδαφος αναίσθητος και κατόπιν των προσπαθειών τους, ο Ω έδειξε να συνέρχεται, σηκώθηκε όρθιος, κατάφερε να βαδίσει και μόλις έφθασε το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Μυκόνου μετά παρέλευση είκοσι (20) περίπου λεπτών, ο Ω επιβιβάσθηκε εντός αυτού συνοδευόμενος από τον εξάδελφο του ΑΑ καθώς και από τον ΓΓ και όλοι μαζί μεταφέρθηκαν στο Κ.Υ. Μυκόνου (βλ. την από 29-7-2008 ένορκη μαρτυρική κατάθεση του ΔΔ, ξεναγού, κατοίκου ..., οδός ... αριθ. ..., ο οποίος αναφέρει ότι κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο κατόπιν αιτήματος του τραυματισθεντος ΓΓ). Εντός του ασθενοφόρου και κατά την διάρκεια-της διαδρομής προς το Κ,Υ. Μυκόνου ο τραυματίας Ω έχασε και πάλι τις αισθήσεις του λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του και έκτοτε ουδέποτε τις ανέκτησε. Από το Κ.Υ. Μυκόνου μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή μέσω Ε.Κ.Α.Β. στο "ΤΖΑΝΕΙΟ" Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου εισήχθη στη Νευροχειρουργική Κλινική περί ώρα 05:00' της 29-7-2008 με διάγνωση "βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα μετωποκροταφικά αριστερά με συνοδό οίδημα που προκαλεί πιεστικά φαινόμενα επί του κοιλιακού συστήματος και παρεκτόπιση της μέσης γραμμής προς τα δεξιά". Αμέσως υποβλήθηκε σε επείγουσα αποσυμπιεστική αριστερή μετωποκροταφική κρανιεκτομή, αφαίρεση υποσκληριδίου αιματώματος και διαπιστώθηκε εγκέφαλος οιδηματώδης και υπαραχνοειδής αιμορραγία, λόγω δε της κρισιμότητας της καταστάσεως του ασθενούς διακομίσθηκε και εισήχθη αυθημερόν (στις 29-7-2008) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ", όπου διαπιστώθηκε ότι τόσον η κλινική εικόνα όσο και ο γενόμενος απεικονιστικός και παρακλινικός έλεγχος (διακρανιακό doppler, αξονική τομογραφία εγκεφάλου) συνηγορούσαν υπέρ "εγκολεασμού του εγκεφαλικού στελέχους", δηλαδή επρόκειτο για κατάσταση ιδιαιτέρως κρίσιμη και πιθανότατα μη αναστρέψιμη (βλ. το από 29-7-2008 πόρισμα της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου, Α.Μ.Σ.Σ., θώρακος και άνω - κάτω κοιλίας του Ω, το οποίο πόρισμα συνέταξε η ιατρός ... του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσοκομείου, το από 29-7-2008 Φύλλο Νοσηλείας του ασθενούς Ω της Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά και την από 30-7-2008 Ιατρική Γνωμάτευση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Μ.Ε.Θ. Νοσοκομείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" ...). Ο τραυματίας Ω απεβίωσε τελικά την 2-8-2008 στο Νοσοκομείο "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" εξ αιτίας των χτυπημάτων που του κατέφερε στο κεφάλι ο εκκαλών με την χρήση της πτυσσόμενης μεταλλικής ράβδου (γκλόμπ), με "βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα δια θλώντος - αμβλέος οργάνου" και ειδικότερα εμφάνισε υποδόρια αιματώματα κατά την αριστερή μετωπιαία κροταφική, βρεγματική και κροταφοϊνιακή χώρα καθώς και διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, παρά δε την χειρουργική αφαίρεση υποσκληριδίου αιματώματος αριστερά μετωποκροταφικά, υπέστη εγκολεασμό του εγκεφαλικού στελέχους και εμφάνισε ζυμώδη υφή του εγκεφάλου (βλ. την υπ' αριθμ. ... Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψίας - Νεκροτομής που συνέταξε η Ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ...). Όπως ρητά αναφέρεται στην από 29-7-2008 ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Διοικητή του Α.Τ. Μυκόνου, ΕΕ, το Α.Τ. Μυκόνου έλαβε γνώση του συμβάντος, μόλις περί ώρα 09:30' της 29-7-2008 κατόπιν τηλεφωνήματος που δέχθηκαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μυκόνου από την υπάλληλο της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα ονόματι ΣΤ (Manager Consular). Αμέσως οι αστυνομικοί προέβησαν σε αναζήτηση των δραστών, οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν όλοι από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Μυκόνου στις 29-7-2008. Ο εκκαλών εντοπίσθηκε περί ώρα 17:00 της 29-7-2008, να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του και να κινείται επί της Επαρχιακής Οδού ... -... (...) ... προκειμένου να μεταβεί στο κέντρο διασκεδάσεως με την επωνυμία "..." όπου εργαζόταν ως security, οπότε ελέγχθηκε από τους αστυνομικούς και διαπιστώθηκε ότι έφερε τσαντάκι μέσης. Αφού δε προσήχθη ακολούθως στο κατάστημα του Α.Τ. Μυκόνου επακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποίαν ανευρέθη μέσα στο τσαντάκι μέσης που έφερε πάνω του ο κατηγορούμενος και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο μεταλλικό ρόπαλο (γκλόμπ), το οποίο φέρεται ότι αποτελεί και το μέσο τέλεσης τόσο της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε βάρος του Ω όσο και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του ΑΑ. Από την υπ' αριθμ. πρωτ. ... Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ / Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών που συνέταξε ο Αστυνόμος Β'- Βιολόγος Δρ. ... προκύπτει ότι από την ανάλυση της πτυσσόμενης μεταλλικής ράβδου (γκλόμπ) και ειδικότερα από την ανάλυση υλικού που ελήφθη από την μαύρη λαβή αυτής, από το σημείο σύνδεσης της μαύρης λαβής με το μεταλλικό τμήμα, καθώς και από την απόληξη του πτυσσόμενου μεταλλικού τμήματος δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη αίματος. Ωστόσο είναι προφανές ότι η ανυπαρξία δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς και ιχνών αίματος στο επίδικο μεταλλικό όπλο ουδόλως αναιρεί το γεγονός ότι το όπλο αυτό πράγματι χρησιμοποιήθηκε για την διάπραξη των υπό κρίση κακουργηματικών πράξεων, δεδομένου ότι ο εκκαλών είχε το όπλο στα χέρια του, καθ' όλη την νύχτα της 28/29-7-2008, με αποτέλεσμα να έχει αντικειμενικά την δυνατότητα να απαλείψει κάθε ίχνος επ' αυτού. Ο εκκαλών Χ1, στην από 13-8-2008 συμπληρωματική απολογία του, ενώπιον του Ανακριτή Σύρου, ισχυρίζεται ότι προμηθεύθηκε ο ίδιος από την ... το επίδικο κατασχεθέν γκλόμπ και ότι δεν το έφερε μαζί του κατά την ώρα της εργασίας του στο μπαρ "...", ωστόσο ο συγκατηγορούμενος του, ανήλικος, Χ5, στην από 13-8-2008 συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του Ανακριτή Σύρου, αναφέρει κατηγορηματικά ότι περί τις αρχές του καλοκαιριού έτους 2008, είδε ο ίδιος, ως αυτόπτης μάρτυρας τον ιδιοκτήτη του μπαρ "..." Χ4 να παραδίδει από ένα πτυσσόμενο γκλόμπ στον Χ1 καθώς και σε δύο ακόμη άτομα, ονόματι "..." και "...", οι οποίοι εργάζονταν ως ασφάλεια (security) στο "...", προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την προστασία του καταστήματος, εφ' όσον παραστεί ανάγκη. Μάλιστα ο Χ4 φέρεται ότι επέστησε την προσοχή στους παραπάνω τρείς εργαζόμενους λέγοντας τους ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε "να μείνει μεταξύ μας". Άλλωστε η μεταλλική αυτή ράβδος, αντιστοιχεί απολύτως κατά περιγραφή, στο ρόπαλο - γκλόμπ, που αναφέρουν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι χρησιμοποίησε ο Χ1, κατά την επίθεση του εναντίον των Ω και ΑΑ. Οι ισχυρισμοί του εκκαλούντος Χ1, ελέγχονται ως ψευδείς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, να γίνει δεκτό ότι απλώς "χαστούκισε" τον ΑΑ και παρά ταύτα του προκάλεσε κατάγματα ρινικών οστών, ούτε ότι "έριξε μια γροθιά" με το χέρι του στο πρόσωπο του Ω και κατ' αυτό τον τρόπο, του προκάλεσε τις διαπιστωθείσες βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ιδίως στην αριστερή κροταφοβρεγματική χώρα, συνεπεία των οποίων κακώσεων επήλθε τελικά την 2-8-2008 ο θάνατος του νεαρού ηλικίας μόλις 20 ετών Αυστραλού και είναι περιττή η περαιτέρω τοξικολογική έρευνα αυτού, προκειμένου να διαπτστωθεί αν μεταξύ των αιτιών θανάτου του ήταν και η χρήση αλκοολούχων ή άλλων ουσιών, όταν με την ανωτέρω έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής αναφέρεται ως αιτία θανάτου η βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα δια θλώντος - αμβλέος οργάνου. Επίσης, επικαλείται την κατάθεση του αλλοδαπού ΓΓ, προκειμένου να πείσει ότι δεν κτύπησε τους ανωτέρω αλλοδαπούς με την μεταλλική ράβδο, πλην όμως ο ΓΓ βρέθηκε στον χώρο του επεισοδίου, μετά τους τραυματισμούς των Ω και ΑΑ, όταν ήδη είχε συγκεντρωθεί πλήθος διερχόμενων. Μετά την αρχική από 30-7/1-8-2008 απολογία του κατηγορουμένου Χ1, ενώπιον του Ανακριτή Σύρου, εκδόθηκε σε βάρος του το υπ' αριθμ. 9/1-8-2008 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης, με χρόνο ενάρξεως κρατήσεως την 29-7-2008 (ημερομηνία συλλήψεως του) για τις αποδιδόμενες σ' αυτόν (τότε) δύο κακουργηματικές πράξεις της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή που αποφασίσθηκαν και εκτελέσθηκαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πράξεις οι οποίες ήδη, αποφασίσθηκαν και εκτελέσθηκαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πράξεις οι οποίες ήδη, κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό και κατόπιν της ασκηθείσας συμπληρωματικής ποινικής διώξεως μετά τον επιγενόμενο θάνατο του παθόντος Ω την 2-8-2008, χαρακτηρίζονται ως: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση που αποφασίσθηκε και εκτελέσθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση που αποφασίσθηκε και εκτελέσθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε εκτέλεση του ανωτέρω εντάλματος ο 1ος κατηγορούμενος φυλακίσθηκε στο Κατάστημα Κράτησης ... στις 19-8-2008, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. ... Έκθεση Φυλάκισης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και του Γραμματέα του ως άνω Καταστήματος. Σε βάρος των λοιπών κατηγορουμένων εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 30/1-8-2008, 31/1-8-2008 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 34/19-8-2008 και 29/1-8-2008 Διατάξεις του Ανακριτή Σύρου περί επιβολής περιοριστικών όρων (σημειώνεται ότι αμφότερες οι υπ' αριθμ. 31/2008 και 34/2008 διατάξεις αφορούν τον Χ3). Ακολούθως, με το υπ' αριθμ. 5/2009 (25-2-2009) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου διατάχθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του, για ένα ακόμη εξάμηνο μέχρι της συμπλήρωσης ενός (1) έτους, δηλαδή μέχρι τις 29-07-2009 και με το υπ' αριθμ. 20/27-7-2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Σύρου διατάχθηκε η συνέχιση της προσωρινής του κράτησης, επί έξι (6) ακόμη μήνες μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαοχτώ (18) μηνών, ήτοι μέχρι τις 29-01-2010. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ορθώς διατάχθηκε με το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου η παραπομπή του Χ1, κατοίκου ..., οδός ... αριθμ. ..., προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ..., και πρέπει η κρινόμενη έφεσή του να απορριφθεί κατ' ουσίαν και να επικυρωθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα, κατά το μέρος, που ο ανωτέρω εκκαλών παραπέμπεται στο αρμόδιο μικτό ορκωτό δικαστήριο.
Με τις παραδοχές αυτές το Συμβούλιο Εφετών Αιγαίου διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καθόσον σε αυτή αναφέρονται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία των εγκλημάτων τούτων, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το Συμβούλιο τούτο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 42, 94 παρ. 1, 98, 308 παρ. 1, 308 Α παρ. 1 και 2, 299 παρ. 1 ΠΚ, και 1 παρ 2γ και 10 παρ. 1, 3, 13β και 14 του ν. 2168/1993 που εφάρμοσε κρίνοντας ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Συγκεκριμένα, το προσβαλλόμενο βούλευμα μετά από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων που κατ' είδος μνημονεύει και με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση που είναι πλήρως αιτιολογημένη, αναφέρει τις επιθετικές ενέργειες του αναιρεσείοντος σε βάρος των παθόντων, τα μέσα που χρησιμοποίησε αυτός για την τέλεση των άνω εγκλημάτων μεταξύ των οποίων και το πτυσσόμενο μεταλλικό ρόπαλο που είχε παράνομα μαζί του, τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των πληγμάτων που κατέφερε και τα αποτελέσματα που επήλθαν, την πρόθεση του να θανατώσει τους παθόντες για τους οποίους κατηγορείται με βάση το μέσο που χρησιμοποίησε, τα ευπαθή σημεία του σώματος των παθόντων που έπληξε με αυτό πολλές φορές και τη σφοδρότητα των πληγμάτων, την πρόθεσή του να τελέσει τα άνω εγκλήματα σε βάρος των παθόντων με τους οποίους δεν είχε καμία γνωριμία ή σχέση με βάση τα μέσα αυτά και τον τρόπο που τα χρησιμοποίησε από τα οποία μπορούσε να προκληθεί σε αυτούς όχι μόνο βαριά σωματική βλάβη αλλά και κίνδυνος για τη ζωή τους. Ειδικότερα η αιτίαση ότι στο προσβαλλόμενο βούλευμα δεν μνημονεύεται η από ... έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης του Αστυνόμου Β' Βιολόγου ... και ως εκ τούτου δεν την έλαβε υπόψη του είναι αβάσιμη, αφού από την επισκόπηση του βουλεύματος τούτου, το Συμβούλιο Εφετών κάνει ειδική μνεία της έκθεσης αυτής και έτσι σαφώς προκύπτει ότι την πραγματογνωμοσύνη αυτή την αναφέρει και την έλαβε υπόψη του. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή αναφέρεται στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου στην οποία παραπέμπει το προσβαλλόμενο βούλευμα και αποτελεί ενιαίο σύνολο με αυτή, το πόρισμα δε αυτής αξιολογείται επαρκώς, η δε μη ειδική αναφορά της στα αποδεικτικά μέσα καλύπτεται από την αναλυτική αναφορά της και την αξιολόγηση της στο κείμενο της εισαγγελικής προτάσεως και κατ' επέκταση του βουλεύματος. Εξάλλου, η αιτίαση ότι το Συμβούλιο Εφετών δεν έλαβε υπόψη του τις απολογίες των συγκατηγορουμένων του αναιρεσείοντος είναι αβάσιμη καθόσον στην Εισαγγελικοί πρόταση στην οποία αναφέρεται το Συμβούλιο γίνεται αναλυτική αναφορά στην απολογία του συγκατηγορουμένου του Χ5 και αξιολογούνται αιτιολογημένα οι θέσεις τούτου, η δε αναλυτική παράθεση στο προσβαλλόμενο βούλευμα της εγκληματικής δράσης εκάστου κατηγορουμένου σημαίνει ότι ελήφθησαν υπόψη και οι απολογίες τούτων. Επομένως, οι περί του αντιθέτου εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγοι της αναίρεσης περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμοι. Οι λοιπές αιτιάσεις περί κακής εκτίμησης των αποδείξεων είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες διότι βάλλουν κατά της ανέλεγκτης κρίσης του Δικαστικού Συμβουλίου.
Συνεπώς η αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την με αριθ. έκθ. 876/ 19-11-2009 αίτηση του Χ1, κατοίκου ... και ήδη προσωρινά κρατουμένου στις φυλακές ..., για αναίρεση του 213/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου. Και

Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή