Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 428 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 428/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση-Εισηγήτρια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Ξένο και Αθανάσιο Γεωργόπουλο Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Φεβρουαρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Μ. Χ. του Σ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη περί αναιρέσεως της με αριθμό 10570/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ή.- Ε. Σ. του Σ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Σεπτεμβρίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1247/2010.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους, με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση ακόμα και αν δεν ήταν παρόντες, κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής απόφασης. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που κρίνεται, από το ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2010 αποδεικτικό επίδοσης του ..., επιμελητή Δικαστηρίων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με επίδοση κλήσης στη σύνοικο μητέρα του στην κατοικία που έχει δηλώσει, για αν εμφανιστεί κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2011, οπότε αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης για τη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2011, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορουμένου (απόφαση 465/2011 αυτού του Δικαστηρίου). Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, μετά από αίτημα και πάλιν του συνηγόρου που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο, λόγω αποχής που είχε εξαγγελθεί από τον ΔΣΑ (απόφαση 1458/2011 αυτού του Δικαστηρίου). Ο αναιρεσείων όμως δεν εμφανίστηκε κατ' αυτή και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου. Κατά συνέπεια η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ.)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 9 Σεπτεμβρίου 2010 αίτηση του Μ. Χ. του Σ. για αναίρεση της 10570/2010 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης . Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 28 Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή