Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 212 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 212/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη, Κυριακούλα Γεροστάθη και Βασίλειο Φράγγο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Δεκεμβρίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Β. Ε. του Γ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως: α) της υπ' αριθμ. Α233-234-235/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών και β) της υπ' αριθμ. 60-61/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών, με συγκατηγορούμενους τους 1. Φ. Σ. του Α. και 2. Δ. Μ. του Ε. και πολιτικώς ενάγον το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, νόμιμα εκπροσωπούμενο, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δέσποινα Γάκη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών και το Πενταμελές Εφετείο Πατρών, με τις ως άνω αποφάσεις τους διέταξαν όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτές, και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτών, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 17 Φεβρουαρίου 2011 και 28 Φεβρουαρίου 2011 δύο αιτήσεις της, οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 418/2011.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθούν ως ανυποστήρικτες οι προκείμενες αιτήσεις,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513§1γ' ΚΠΔ "ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου". Κατά δε το άρθρο 514 α' ιδίου Κώδικος "αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του απορρίπτεται".
Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα υπό ημερομηνίαν 26 Μαΐου 2011 και 26 Οκτωβρίου 2011 αποδεικτικά επιδόσεως των Επιμελητών Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου ... και Εισαγγελίας Αρείου Πάγου ... αντιστοίχως (οι οποίοι επέδωσαν κλήση στην αναιρεσείουσα ο πρώτος και στην αντίκλητό του ο δεύτερος), η αναιρεσείουσα εκλητεύθη από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νομίμως και εμπροθέσμως για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση την αναφερομένη στην αρχή της παρούσης αποφάσεως πλην όμως αυτή δεν ενεφανίσθη κατ' αυτή και κατά την εκφώνηση των συνεκδικαζομένων αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.
Συνεπώς οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως πρέπει ν' απορριφθούν, καταδικασθεί δε η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583§1 ΚΠΔ) και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος Δημοσίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως, υπ' αριθμ. 1/17.2.2011 και 3/28.2.2011, της Β. Ε., για αναίρεση των αποφάσεων 233-235/1.2.2010 του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και 60-62/26.1.2011 του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών αντιστοίχως. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα διακοσίων πενήντα (250) ευρώ καθώς και στη δικαστική δαπάνη του πολιτικός ενάγοντος Δημοσίου από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 27 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή