Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1821 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για κατοχή ναρκωτικών. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραβίαση εκ πλαγίου των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων (άρθρο 29 παρ. 1, 2, 3 και 4 α΄ ΚΝΝ 3459/2006, όπως αντικ. με Ν. 3727/2008 και 3811/2009). Δεκτοί οι λόγοι, διότι ενώ στο διατακτικό την καταδικάζει για κατοχή Χ, Ψ, Ω ναρκωτικών, στο σκεπτικό φέρεται να κατέχει και μάλιστα από κοινού και άλλα ναρκωτικά, ενώ περαιτέρω το δικαστήριο δεν αιτιολογεί γιατί οι ποσότητες που κατείχε και οι οποίες καλύπτονται από το τεκμήριο που έθεσε ο νόμος, δεν προοριζόταν για δική της αποκλειστική χρήση, αλλά για εμπορία, εν όψει και του γεγονότος ότι κρίθηκε τοξικομανής, αλλά και από κοινού κατέχουσα τις ποσότητες με τον συγκατηγορούμενό της επίσης τοξικομανή. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1821/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά-Εισηγήτρια και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνη Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση
της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Χ, κατοίκου..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Καλούδη, για αναίρεση της υπ'αριθ.72/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κέρκυρας. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κέρκυρας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Μαρτίου 2010 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 451/2010.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να εκτείνεται και στους προβαλλόμενους από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορο του κατά τρόπο σαφή και ορισμένο αυτοτελείς ισχυρισμούς, δηλαδή αυτούς που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 του ΚΠΔ, και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας προς καταλογισμό ή στη μείωση ή την εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη μείωση της ποινής. Αυτοτελή ισχυρισμό αποτελεί και ο προβαλλόμενος στο δικαστήριο από τον κατηγορούμενο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ότι " κατείχε τα ναρκωτικά για δική του αποκλειστικά χρήση". Η αιτιολογία της αποφάσεως παραδεκτά συμπληρώνεται από το διατακτικό, μαζί με το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο. Σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά κατ' επιλογή, όπως επιβάλλεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του ΚΠΔ. Για τη βεβαιότητα αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κτλ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνεία του τι προέκυψε από καθένα. Περαιτέρω, υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως της απόφασης, όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγματικά, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της όταν η απόφαση δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της απόφασης, που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό ή στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό του και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Αρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε δεν έχει η απόφαση νόμιμη βάση. Κατά το άρθρο 12 του Ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2161/1993 και στη συνέχεια με το άρθρο 16 του Ν. 3772/2009 ( άρθρο 29 παρ. 1 του Κ.Ν.Ν. 3459/2006), "όποιος για δική του αποκλειστικά χρήση προμηθεύεται ή κατέχει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε ποσότητα, που αποδεδειγμένα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες ή κάνει χρήση τους ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για δική του αποκλειστική χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός(1) έτους. Η διαπίστωση της εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά ανάγκης για τη συγκεκριμένη ουσία γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της ποσότητας και της καθαρότητας της ουσίας, καθώς και των διαγνωστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30. Ειδικά για τις ναρκωτικές ουσίες της ηρωίνης, κοκαΐνης και κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, θεωρείται, εκτός εάν το δικαστήριο κρίνει άλλως, ότι καλύπτει τις ανάγκες ενός χρήστη, έστω και εξαρτημένου, όταν το όριο της κατασχεθείσας ποσότητας κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, ανεξαρτήτως καθαρότητας, δεν υπερβαίνει το μικτό με την άμεση συσκευασία βάρος του ενός και ημίσεως (1 1/2) γραμμαρίου ηρωίνης ή κοκαΐνης, των πενήντα(50) γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης και των πέντε(5) γραμμαρίων κατεργασμένης κάνναβης..." Περαιτέρω, στο άρθρο 29 παρ. 1, 2,3 και 4α του Κ.Ν.Ν. 3459/2006, όπως αντικ. με Ν. 3727/2008 και Ν. 3811/2009, ορίζονται, αντίστοιχα, ότι: παρ. 1 " όσοι απόκτησαν την έξη της χρήσης ναρκωτικών και δεν μπορούν να την αποβάλλουν με δικές τους δυνάμεις, υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση κατά τους όρους του νόμου αυτού",παρ. 2 " η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται....,η πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται από ειδικά δημόσια κέντρα απεξάρτησης..., παρ. 3 "ο ενεργών την προανάκριση ή κυρία ανάκριση διατάσσει υποχρεωτικά την άμεση διενέργεια πραγματογνωμοσύνης........Αν οι πραγματογνώμονες αποφανθούν ότι υπάρχει εξάρτηση, πρέπει να καθορίσουν και το είδος της (σωματική ή ψυχική) και αν είναι δυνατόν το βαθμό της, το συνήθως χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό (εξαρτησιογόνο), την ημερήσια δόση, την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και αν τους ζητείται ειδικώς με την παραγγελία, την επίδραση της εξάρτησης στον καταλογισμό", παρ. 4α "δράστης στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αν είναι υπαίτιος τέλεσης : α) της πράξης του άρθρου 29 παρ. 1 παραμένει ατιμώρητος....". Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Κέρκυρας που δίκασε σε πρώτο βαθμό, ύστερα από εκτίμηση και αξιολόγηση των αναφερομένων κατ' είδος αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης του, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών /// στην οικία του πρώτου κατηγορουμένου ..., στους ..., στην οποία αυτός συζούσε με την δεύτερη κατηγορουμένη Χ (αναιρεσείουσα), παρουσία δικαστικού λειτουργού, στις 7/10/2008 και περί ώρα 21.50, βρέθηκαν σε εμφανή σημεία, οι κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών: α) ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 1,5 γραμμάρια, β) ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,5 γραμμάρια, γ) ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 3 γραμμάρια, δ) ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης 0,3 γραμμάρια περίπου, ε) ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 30 γραμμάρια περίπου, στ) ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 0, 6 γραμμάρια περίπου, ζ) πέντε φιαλίδια περιέχοντα υγρή μεθαδόνη, βάρους 50 χιλιοστών του λίτρου και συνολικά 250 χιλιοστών του λίτρου, η) τέσσερα δισκία μεθαδόνης SYMORON, θ) οκτώ υπόθετα LΟΝΑLGAL, περιέχοντα τη δραστική ουσία κωδείνη, και ι) ηρωίνη , βάρους περίπου 0,1 γραμμάρια....Τις ποσότητες αυτές ο ως άνω κατηγορούμενος τις κατείχε στις 7/10/2008 από κοινού με την συγκατηγορούμενη του και συμβία του δεύτερη κατηγορουμένη Χ....Με βάση τα παραπάνω, πρέπει αυτός να κηρυχθεί ένοχος των αξιόποινων πράξεων που του αποδίδονται, ως τοξικομανής...Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκε ότι, μετά από έρευνα των διωκτικών αρχών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του πρώτου κατηγορουμένου, στους ... στις 7/1/2008 και περί ώρα 21.50, με τον οποίο η δεύτερη κατηγορουμένη συζούσε, αυτή βρέθηκε να κατέχει, από κοινού, με τον πρώτο κατηγορούμενο, α) ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 34,1 γραμμάρια, κατανεμημένη σε τέσσερις επί μέρους συσκευασίες, και συγκεκριμένα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους περίπου 0,5 γραμμάρια, εντός πλαστικού σύνεργου τριψίματος κάνναβη, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους περίπου 3 γραμμάρια, εντός νάυλον συσκευασίας, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους περίπου 30 γραμμάρια, εντός νάυλον συσκευασίας, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, περίπου 0,6 γραμμάρια, εντός νάυλον συσκευασίας, β) ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, βάρους περίπου 0,3 γραμμάρια, εντός νάυλον συσκευασίας, γ) πέντε φιαλίδια, περιέχοντα υγρή μεθαδόνη, βάρους 50 χιλιοστά και συνολικά 250 χιλιοστά. Αυτή, όπως βεβαιώνεται στην 28/28/1/2008 βεβαίωση του ψυχιάτρου, υπεύθυνου της μονάδας αποκατάστασης ..., είναι τοξικομανής. Όμως, οι ως άνω ποσότητες, που κατείχε η δεύτερη κατηγορουμένη Χ, είναι μεγάλες για την ικανοποίηση αποκλειστικά των προσωπικών της αναγκών με καθημερινή χρήση, και συνεπώς δεν είναι πειστικός ο ισχυρισμός της ότι προοριζόταν για δική της χρήση, δεδομένου ότι και η ίδια με τον σχετικό ισχυρισμό της δεν προσδιόρισε την ποσότητα της ημερήσιας δόσης που είχε ανάγκη. Με βάση τα παραπάνω, πρέπει αυτή να κηρυχθεί ένοχη των αξιόποινων πράξεων που της αποδίδονται, ως τοξικομανής, απορριπτόμενου του ανωτέρω αυτοτελούς ισχυρισμού της, ερειδομένου στη διάταξη του άρθρου 29 του ΚΝΝ 3459/2006...". Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο κήρυξε την αναιρεσείουσα ένοχο για την αξιόποινη πράξη της κατοχής ναρκωτικών ουσιών που τελέσθηκε από τοξικομανή (άρθρα 1, 12, 14,26 παρ 1, 27 παρ. 1, 45, του ΠΚ και άρθρα 4 παρ. 1,3, Πιν. Α στοιχ.5, 6, Πιν.Β στοιχ.3 και 4 , Πιν. Γ στοιχ.110, 20 παρ. 1 περ. ζ, 30 παρ. 1 του ΚΝΝ 3459/2006) και της επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός(1) έτους και χρηματική ποινή 3000 ευρώ, αφού της αναγνώρισε τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ. 2 δ και ε του ΠΚ. Με αυτά που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, αναφορικά με την καταδίκη της αναιρεσείουσας για την αξιόποινη πράξη της κατοχής ναρκωτικών, δεν έχει την από τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ενώ εξ άλλου παραβίασε εκ πλαγίου τις ανωτέρω ουσιαστικές διατάξεις. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της, η απόφαση έχει αντιφατικές αιτιολογίες και ασάφειες, παρουσιάζει δε και λογικά κενά, έτσι ώστε να μην καθίσταται εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. Ειδικότερα, ενώ από το διατακτικό της αποφάσεως φαίνεται να καταδικάζεται για κατοχή από κοινού με τον συγκατηγορούμενό της α)ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 34,1 γραμμαρίων, κατανεμημένη σε τέσσαρις ανισοβαρείς συσκευασίες των 0,5 γραμμαρίων, 3 γραμμαρίων, 30 γραμμαρίων και 0,6 γραμμαρίων, β)ποσότητας κατεργασμένης κάνναβης 0,3 γραμμαρίων, γ) πέντε φιαλίδια, περιέχοντα υγρή μεθαδόνη, βάρους 50 χιλιοστών του λίτρου και συνολικά 250 χιλιοστών του λίτρου, εν τούτοις στο σκεπτικό αυτής φέρεται να κατέχει μαζί με τον συγκατηγορούμενό της, εκτός από τις προαναφερθείσες ποσότητες, α) ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 1,5 γραμμάρια, β) ποσότητα ηρωίνης, βάρους 0,1 γραμμάρια, γ) τέσσερα δισκία μεθαδόνης SΥΜΟRΟΝ, καθώς επίσης και οκτώ υπόθετα LΟΝΑLGAL, περιέχοντα τη δραστική ουσία κωδείνη. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν αιτιολογεί επαρκώς, γιατί οι ποσότητες που κατείχε και για τις οποίες καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα, και οι οποίες καλύπτονται από το τεκμήριο κατοχής των προαναφερθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών από χρήστες, το οποίο έθεσε ο νόμος, δεν προοριζόταν για δική της αποκλειστικά χρήση, αλλά για εμπορία, ενόψει μάλιστα του ότι αυτή κρίθηκε ότι είναι " τοξικομανής" και ότι τις ποσότητες αυτές τις κατείχε όχι μόνη της, αλλά από κοινού με τον επίσης " τοξικομανή" συγκατηγορούμενό της.
Επομένως, είναι βάσιμοι κατ' ουσίαν οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως, παρελκούσης μετά από αυτά της έρευνας των λοιπών λόγων, η οποία πρέπει να αναιρεθεί και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο εφόσον είναι εφικτό από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 72/2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ