Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 836 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει προσφυγή κατά παραπεμπτικού κλητηρίου θεσπίσματος εγκαλούντος, για ψευδή καταμήνυση, που αφορά έγκληση αυτού κατά Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών κλπ δικαστικών από αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
Αριθμός 836/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Νικόλαου Ζαΐρη) - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Δήμητρα Λεοντάρη - Μπουρνάκα (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αδαμόπουλου), Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Μαΐου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1) Α. Γ. - Εφέτη Αθηνών, 2) Γ. Π. - Συντ/χο Δικαστικό, 3) Δ. Λ. - Συντ/χο Δικαστικό, 4) Ε. Κ. - Εφέτη Πατρών, 5) Ε. Λ. - Εφέτη Αθηνών, 6) Ε. Π. - Αντ/λέα Εφετών Αθηνών, 7) Π. Ν. - Αντ/λέα Αρείου Πάγου και 8) Χ. Ζ. - Συντ/χο Δικαστικό. Και προσφεύγων - εγκαλούντα τον Ε. Σ. του Ν..

Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2013, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 406/2013.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη με αριθμό και ημερομηνία 115/16-4-2013 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 στοιχ ε' και 137§ 1 στοιχ. γ' ΚΠΔ, την υπ' αριθ. 50/21-3-2013 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα. Κατά την διάταξη αρθ. 136 στοιχ ε' ΚΠΔ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125, διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, μεταξύ των άλλων και όταν ο ζημιωμένος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα122-125 δικαστήριο. Κατά την διάταξη αρθ. 137§ 1 στοιχ γ' ΚΠΔ, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων και ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Για την παραπομπή αποφασίζει, ο Άρειος Πάγος όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά του Ε. Σ. του Ν., κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού "Ο Άγιος Παύλος", ασκήθηκε ποινική δίωξη για ψευδή καταμήνυση κατά συρροή (αρθ 94§1, 229§1 ΠΚ) και παραπέμφθηκε με το υπ' αριθμ. Β/2011/1886 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 26-03-2013, για να δικασθεί για τις παραπάνω πράξεις, που φέρεται ότι τέλεσε στις 27-10-2010 κατά των εξής δικαστικών λειτουργών: 1. Δ. Λ., Προέδρου Εφετών 2. Γ. Π., Εφέτη 3. Χ. Ζ., Εφέτη, οι οποίοι ήδη συνταξιοδοτήθηκαν 4. Π. Ν., Αντεισαγγελέα Εφετών, ο οποίος ήδη υπηρετεί ως Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 5. Α. Γ., 6. Ε. Λ., Εφετών του Εφετείου Αθηνών, 7. Ε. Κ., Εφέτη του Εφετείου Πατρών και 8. Ε. Π., Αντεισαγγελέα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Κατά του παραπάνω;aκλητηρίου θεσπίσματος ο κατηγορούμενος Ε. Σ. άσκησε την υπ' αριθμ 22/26-3-2013 προσφυγή, κατ' αρθρ. 322 ΚΠΔ. Ενόψει του ότι από τους προαναφερόμενους, οι εν ενεργεία πέμπτη, έκτη και όγδοη δικαστικοί λειτουργοί, διαλαμβάνονται ως ζημιωμένοι και ως μάρτυρες στο κλητήριο θέσπισμα και υπηρετούν, όπως προαναφέρθηκε, η όγδοη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι πέμπτη και έκτη στο Εφετείο Αθηνών, νόμιμη συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, για να επιληφθεί της προσφυγής και εφόσον γίνει δεκτή, η υπόθεση να εισαχθεί στο Συμβούλιο Πλημ/κών Αθηνών από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, εφόσον δε απορριφθεί, τότε η υπόθεση να προσδιοριστεί εκ νέου προς εκδίκαση ενώπιον του Τριμ. Πλημ. Αθηνών, στο οποίο είχε εισαχθεί.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω να διατάξει το Δικαστήριο σας την παραπομπή της υπόθεσης που αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 50/21-03-2013 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά την υπ' αριθμ. 22/26-03-2013 προσφυγή που άσκησε ο κατηγορούμενος Ε. Σ. του Ν., κρατούμενος Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού "Ο Άγιος Παύλος", κατά του υπ' αριθμ. Β/2011/1886 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, και εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή, η υπόθεση να εισαχθεί στο Συμβούλιο Πλημμ/κών Αθηνών από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, εφόσον δε απορριφθεί, τότε η υπόθεση να προσδιοριστεί εκ νέου προς εκδίκαση ενώπιον του Τριμ. Πλημμ. Αθηνών, στο οποίο είχε εισαχθεί. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης".
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο ...". Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και όχι το συμβούλιο Εφετών και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι κατά του Ε. Σ., ασκήθηκε ποινική δίωξη για ψευδή καταμήνυση κατά συρροή και παραπέμφθηκε με το Β /2011/1886 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, για να δικαστεί για την παραπάνω πράξη, στρεφόμενη, μετά από έγκληση του ανωτέρω κατηγορουμένου κατά πολλών δικαστικών λειτουργών, μεταξύ των οποίων και δύο εφέτες Αθηνών και μία αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών. Κατά του κλητηρίου αυτού ο κατηγορούμενος άσκησε παραδεκτά την με αρ. 22/26-3-2013 προσφυγή, κατ' άρθρο 322 του ΚΠΔ, για την οποία προσφυγή είναι κατ' αρχήν αρμόδιος κατά τόπο να αποφανθεί ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 50/2013 έγγραφό της προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου να ορισθεί άλλος ως αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την προμνημονευόμενη προσφυγή του κατηγορουμένου, λόγω της ως άνω προαναφερόμενης ιδιότητας των φερομένων ως ψευδώς καταμηνυθέντων από τον κατηγορούμενο Ε. Σ. δικαστικών λειτουργών, ορισμένοι των οποίων υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών.
Επομένως, ενόψει των παραπάνω, συντρέχει αρμοδιότητα του παρόντος συμβουλίου του Αρείου Πάγου και περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας υπ' αυτού κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε', 137 παρ. 1 εδ. β περ. γ και 322 παρ. 1,2 ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω προσφυγής κατά παραπεμπτικού κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής , όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 50/2013 έγγραφο της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών, για να κρίνει και αποφανθεί επί της υπ' αρ. 22/ 26-3-2013 προσφυγής του κατηγορουμένου Ε. Σ. κατά του με αρ. Β/ 2011/ 1886 παραπεμπτικού κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, προκειμένου αυτός να κρίνει και να αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής και για τον περαιτέρω κατά νόμο χειρισμό της υποθέσεως αυτής .
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ