Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1113 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.

Αριθμός 1113/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), Χαράλαμπο Δημάδη (ορισθέντα με την υπ' αριθμό 54/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέτα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Απριλίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) X1 και 2) X2, που δεν παρέστησαν, περί αναιρέσεως της 2101/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 4 Απριλίου 2007 δύο χωριστές αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 894/2007.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν ως ανυποστήρικτες οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.- Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Π.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 του ίδιου Κώδικα, εάν δε ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την υπό ημερομηνία .... έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ......, η προς εμφάνιση κλήση για τον αναιρεσείοντα X1, επιδόθηκε την ... με θυροκόλληση στην δηλωθείσα στην έκθεση αναιρέσεως διεύθυνση της κατοικίας του επί της οδού ... αρ. ... στη .... και επίσης στον υπό τούτου διορισθέντα αντίκλητο δικηγόρο την 22-2-2008, ως τούτο προκύπτει από το υπό ημερομηνία .... αποδεικτικό επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ..... .Περαιτέρω από το υπό ημερομηνία .... αποδεικτικό επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ....., προκύπτει ότι και στον αναιρεσείοντα X2 η προς εμφάνιση κλήση επιδόθηκε με θυροκόλληση στην επί της οδού ... αρ. .... στη ...... δηλωθείσα στην έκθεση αναιρέσεως διεύθυνση της κατοικίας του και επίσης την 22-2-2008 στον υπό τούτου διορισθέντα αντίκλητο δικηγόρο, ως το τελευταίο προκύπτει από το υπό ημερομηνία ...... αποδεικτικό επιδόσεως του ως άνω επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ....... Πλην, οι παραπάνω αναιρεσείοντες δεν εμφανίσθηκαν κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, οι ένδικες αιτήσεις αναιρέσεως πρέπει να απορριφθούν και να επιβληθούν σε καθένα αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις υπ' αριθμ. 3/4-4-2007 και 4/4-4-2007 αιτήσεις των X1 και X2, αντίστοιχα, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2.101/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και.
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για τον καθένα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Απριλίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Απριλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή