Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1449 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει την υπόθεση από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να εξετάσει και κρίνει προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, επειδή ο από τους εγκαλούμενους Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών και λόγω συνάφειας αναφορικά με τους λοιπούς εγκαλούμενους.

Αριθμός 1449/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Αλέξανδρο Νικάκη (ορισθέντα με την υπ' αριθ. 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Θεοδώρα Γκοΐνη, Ανδρέα Τσόλια (ορισθέντα με την υπ' αριθ. 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούμενο τον Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών, και εγκαλούντα τον Ψ1, κρατούμενο της Δικαστικής Φυλακής Τριπόλεως.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 19.12.2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 98/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Στέλιος Γκρόζος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του με αριθμό 76/13.2.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. α' και 137 παρ. 1 εδ. γ'Κ.Π.Δ. την υπ'αριθ. 922/19-12-2007 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' Κ.Π.Δ. στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ. γ' του ίδιου Κ.Π.Δ. αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο ή Εισαγγελία του σε άλλο Εφετείο ή την αντίστοιχη Εισαγγελία του.
Στην προκειμένη περίπτωση ο Ψ1 με τις από 13-6-2003 και 31-1-2006 εγκλήσεις του καταμήνυσε τους: 1) Χ2 Πρόεδρο Πρωτοδικών, 2) Χ3, Αστυνόμο Β', 3) Χ4, Αστυνόμο Α', 4) Χ5, Αστυνόμο Α', 5) Χ6, Δικαστικό Υπάλληλο, 6) Χ7, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 7) Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών, 8) Χ8, τότε Εισαγγελέα Εφετών και ήδη Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, 9) Χ9, Εισαγγελέα Πρωτοδικών και 10) Χ10, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για διάφορα ποινικά αδικήματα. Επί των εγκλήσεων αυτών εξεδόθη η υπ'αριθ. 47/2007 απορριπτική Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, κατά της οποίας ο ανωτέρω εγκαλών άσκησε, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 20/7-9-2007 προσφυγή του ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, όπου υπηρετεί ο από τους εγκαλουμένους Χ1, Αντεισαγγελέας Εφετών.
Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιά και τις Εισαγγελίες τους, αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει νόμιμη περίπτωση, αναφορικά με τον εγκαλούμενο Αντεισαγγελέα Εφετών Χ1 και λόγω συναφείας, αναφορικά με τους λοιπούς εγκαλουμένους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω να διατάξει το δικαστήριό σας την παραπομπή της υποθέσεως, επί της οποίας ασκήθηκε η υπ'αριθ. 20/7-9-2007 προσφυγή του Ψ1, κατά της υπ'αριθμ. 47/2007 Διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, με την οποία απορρίφθηκαν οι από 13-6-2003 και 31-1-2006 εγκλήσεις του εναντίον των: 1) Χ2 Προέδρου Πρωτοδικών, 2) Χ3, Αστυνόμου Β', 3) Χ4, Αστυνόμου Α', 4) Χ5, Αστυνόμοθ Α', 5) Χ6, Δικαστικού Υπάλληλου, 6) Χ7, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 7) Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών, 8) Χ8, τότε Εισαγγελέα Εφετών και ήδη Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, 9) Χ9, Εισαγγελέα Πρωτοδικών και 10) Χ10, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, για να αποφανθεί αυτός επί της σχετικής προσφυγής, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά και τις Εισαγγελίες τους, αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Στέλιος Κ. Γκρόζος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. Ε' ΚΠοινΔ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του επόμενου άρθρου 137 παρ. 1, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει α)το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β)το συμβούλιο των εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ)ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία, αλλά ένεκα της ταυτότητας του νομικού λόγου, για την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως και για την προδικασία, καθώς και το στάδιο της ασκήσεως ποινικής διώξεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 48 ΚΠοινΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠοινΔ) εξετάζει και κρίνει ο Εισαγγελέας Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Δικαστικής Φυλακής Τρίπολης έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ.20/2007 προσφυγή του Ψ1, κατά της υπ' αριθμ. 47/2007 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, με την οποία απορρίφθηκαν οι από 13-6-2003 και 31-1-2006 εγκλήσεις του εναντίον των? 1) Χ2, Προέδρου Πρωτοδικών, 2) Χ3, Αστυνόμου Β', 3)Χ4, Αστυνόμου Α', 4) Χ5, Αστυνόμου Α', 5) Χ6, Δικαστικού Υπαλλήλου, 6) Χ7, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 7) Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών, 8)Χ8, τότε Εισαγγελέα Εφετών και ήδη Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, 9) Χ9, Εισαγγελέα Πρωτοδικών και 10) Χ10, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για διάφορα ποινικά αδικήματα. Η προσφυγή αυτή ασκήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, όπου υπηρετεί ο από τους εγκαλουμένους Χ1, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών.
Συνεπώς συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως σε δικαστικές αρχές άλλες από εκείνες των Αθηνών για να κρίνουν την υπόθεση αναφορικά με τον τελευταίο Χ1, και λόγω συνάφειας αναφορικά με τους λοιπούς εγκαλουμένους.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου ο τελευταίος να αποφανθεί επί της υπ' αριθμ. 20/2007 προσφυγής του εγκαλούντος Ψ1 κατά της υπ' αριθμ. 47/2007 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, και, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, στις λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ