Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 130 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Παραπέμπει εκδίκαση προσφυγής κατά Διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, απορριπτικής εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς .
ΑΡΙΘΜΟΣ 130/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου -Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσο-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ν. Κ. του Γ. και εγκαλούμενους τους 1) Χ. Λ. του Ζ., 2) Ε. Α. του Π. και 3) Χ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών . Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 655/9.8.11, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 967/2011.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χατζίκου με αριθμό 265/2-12-2011, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 §1 γ ' ΚΠΔ την από 9-8-2011/655 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα: "1) Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ, στη οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου κατ' άρθρ.136 ε' ΚΠΔ, περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται κατ' άρθρ. 137 §1 γ' ΚΠΔ, όχι μόνον στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και στο στάδιο της προδικασίας (Α.Π. 156/03, Ποιν. Δ/νη 2003.922), και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου. Δηλαδή για την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών, λόγω συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο. 2) Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 §1 γ' ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα των συμβουλίων πλημμελειοδικών ή εφετών, ιδίως όταν πρόκειται για παραπομπή από ένα εφετείο σε άλλο. 3) Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ν. Κ. του Γ., δημόσιος υπάλληλος, κάτοικος ..., υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την από 18-2-10/Β10/4286 έγκληση σε βάρος των α) Χ. Μ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, β) Χ. Λ. και Ε. Α., δημοσίων υπαλλήλων, για παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ) όσον αφορά τον πρώτο και για ηθική σ' αυτήν αυτουργία (46 §1 α' ΠΚ) όσον αφορά τους λοιπούς. 4) Διενεργήθηκε στη συνέχεια από την Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών προκαταρκτική εξέταση, (31 ΚΠΔ). Από αυτή προέκυψε το προφανώς αβάσιμο κατ' ουσία της έγκλησης (47 §1 ΚΠΔ), γι' αυτό η ανωτέρω Εισαγγελέας απέρριψε αυτή κατά το ίδιο άρθρο (47 ΚΠΔ), με την 11/12-7-11 Διάταξή της. Ο εγκαλών όμως άσκησε την από 1-8-11/379 προσφυγή του κατά της ανωτέρω Διατάξεως. Η προσφυγή αυτή κρίνεται από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (48 ΚΠΔ). Στην Εισαγγελία όμως Εφετών Αθηνών υπηρετεί ως Αντεισαγγελέας Εφετών ο Χ. Μ. (βλ. την από 8-8-11 βεβαίωση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών). Όθεν νόμιμη συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υπόθεσης, εξαιτίας της ιδιότητας του πρώτου των εγκαλουμένων και λόγω συναφείας και για τους λοιπούς, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις αρμόδιες αντίστοιχες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες και θα επιληφθούν της ανωτέρω προσφυγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΩ Να διαταχθεί από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, η παραπομπή της υπόθεσης, επί της οποίας η από Β2010/4286/18-2-10 έγκληση του Ν. Κ. του Γ., κατά των εγκαλουμένων: α) Χ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και β) Χ. Λ. και Ε. Α., από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Περαιώς. Αθήνα 1-12-2011
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος".

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο...". Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ν. Κ., υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την Β 2010/4286/2010 έγκλησή του, στρεφόμενη κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Χ. Μ., που υπηρετεί ήδη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ως αυτουργού καταγγελλόμενης παράβασης καθήκοντος και κατά άλλων δύο προσώπων μη δικαστικών λειτουργών (ως ηθικών αυτουργών) και κατά της 11/12-7-2011 Διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, απορριπτικής της άνω εγκλήσεως ως καταφανώς αβασίμου, μετά προκαταρκτική εξέταση, ασκήθηκε και εκκρεμεί η 379/1-8-2011 προσφυγή του εγκαλούντος ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για την οποία προσφυγή είναι κατ' αρχήν αρμόδιος κατά τόπο να αποφανθεί ο τελευταίος. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 655/9-8-2011 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου να ορισθεί άλλος ως αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την προμνημονευόμενη προσφυγή του εγκαλούντος, λόγω της ως άνω προαναφερόμενης ιδιότητας του πρώτου των εγκαλουμένων (Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών) και τον τόπο της υπηρεσίας του και λόγω συναφείας για τους λοιπούς εγκαλουμένους. Επομένως, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β περ. γ ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής και αν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 655/9-8-2011 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και αφορά τον εγκαλούμενο Χ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και άλλους δύο δημόσιους υπαλλήλους, ως ηθικούς αυτουργούς, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να κρίνει και αποφανθεί επί της υπ' αρ. 379/2011 προσφυγής του εγκαλούντος Ν. Κ. κατά της υπ' αρ. ΕΓ 1-11-209/10Δ/12-7-2011 απορριπτικής της εγκλήσεώς του διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών και αν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις19 Ιανουαρίου 2012 .

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ