Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2016 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Περίληψη:
Απόφαση παρεμπίπτουσα, εκδοθείσα στο ακροατήριο. Δεν υφίσταται ανάγκη αναβολής της εκδικάσεως της υποθέσεως, προκειμένου να ερευνηθεί αυτοτελώς ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος περί του ότι η επ' ακροατηρίου συνοπτική απαγγελία της αποφάσεως επί της ενοχής και η μετά από αυτή, σε εύθετο χρόνο, σύνταξη και γνωστοποίηση της αναλυτικής αιτιολογίας, συνιστά, κατ' αυτόν, πλαστότητα των πρακτικών, που βεβαιώνουν δημόσια απαγγελία της αποφάσεως.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2016/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Στ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Χαράλαμπου Παπαηλιού) και Χριστόφορο Κοσμίδη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 20η Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελεύς) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει τις από 19-6-2008 δηλώσεις αναιρέσεως προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι οποίες στρέφονται κατά των με αριθμό 1149, 1199, 1265, 1299/2007 αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που αφορούν στην ίδια υπόθεση, καθώς και καθ' όλων των λοιπών προπαρασκευαστικών ή άλλων αποφάσεων του ιδίου Δικαστηρίου, που εκδόθηκαν και πάλι επί της αυτής υποθέσεως, των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων:
1. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στις Γυναικείες Φυλακές ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιπποκράτη Μυλωνά.
2. ..., κατοίκου ..., κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ουρανίας Καραμπλιάνη, Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και Δημητρίου Λούβρη.
3. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στις Γυναικείες Φυλακές ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιπποκράτη Μυλωνά.
4. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου.
5. ..., κρατουμένου στο Νοσοκομείο της Δικαστικής Φυλακής ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικολάου Πρωτέκδικου.
6. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Κουνέλη.
7. ..., κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Γερασιμούλας Συμωνετάτου.
8. ..., κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Φραγκίσκου Ραγκούση και Νικολάου Μαυρομάτη.
Με συγκατηγορουμένους τους:
1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ..., 5. ..., 6. ..., 7. ..., 8. ..., 9. ...
Με πολιτικώς ενάγοντες τους:
1. ..., 2. ..., που δεν παραστάθηκαν.
3. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
4. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Ιωάννη Γιαννίδη και Αριστομένη Τζαννετή.
5. ..., 6. ..., που δεν παραστάθηκαν.
7. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
8. ..., 9. ..., που δεν παραστάθηκαν.
10. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
11. ..., που δεν παραστάθηκε.
12. ..., ατομικώς και για λογαριασμό ανήλικης κόρης, κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Ιωάννη Γιαννίδη και Αριστομένη Τζαννετή.
13. ..., κάτοικο ...., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
14. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκε.
15. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
16. ..., 17. ..., 18. ..., 19. ..., 20. ..., 21. ..., 22. ..., 23. ..., που δεν παραστάθηκαν.
24. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
25. ..., 26. ..., 27. ..., 28. ..., 29. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκαν.
30. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
31. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
32. ..., 33. ..., 34. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκαν.
35. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη.
36. ..., 37. ..., 38. ..., που δεν παραστάθηκαν.
39. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
40. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
41. ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελάκη.
42. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
43. ..., κάτοικο Αθηνών,
44. ..., 45. ..., 46. ..., που δεν παραστάθηκαν.
47. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
48. ..., 49. ..., 50. ..., 51. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
52. ..., 53. ..., κάτοικο ..., 54. ..., 55. ..., 56. ..., κάτοικο ..., 57. ..., 58. ..., 59. ..., 60. ..., κάτοικο ..., 61. ..., που δεν παραστάθηκαν.
62. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
63. ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ελένης Τζούλη.
64. ..., που δεν παραστάθηκε.
65. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
66. ..., που δεν παραστάθηκε.
67. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΤΑ" που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Εμμανουήλ Καπετανάκη.
68. ..., 69. ..., που δεν παραστάθηκαν.
70. ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ελευθέριο Μοίρα.
71. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Νεκταρίας Μυγιάκη.
72. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκε.
73. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
74. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων Αριστομένη Τζανετή και Ιωάννη Γιαννίδη.
75. ..., 76. ..., 77. ..., κάτοικος ....
78. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΔΗ ΑΕ, όπως εκπροσωπείται νομίμως.
79. ..., που δεν παραστάθηκαν.
80. ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
81. ..., 82. ..., που δεν παραστάθηκαν.
83. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Γεώργιου Τριανταφύλλου.
84. ..., που δεν παραστάθηκε.
85. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Γεώργιου Τριανταφύλλου.
86. ..., 87. ..., κάτοικο ..., που δεν παραστάθηκαν.
88. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Γεώργιου Τριανταφύλλου.
89. ..., 90. ..., που δεν παραστάθηκαν.
91. ..., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Καπελλάκη.
92. ..., που δεν παραστάθηκε.
93. ..., κάτοικο ..., που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Ηλία Αναγνωστόπουλου.
94. ..., 95. ..., 96. ... και 97. ..., που δεν παραστάθηκαν.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με τις ως άνω αποφάσεις του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτές. Οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση των αποφάσεων αυτών, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 19-6-2008 δηλώσεις αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1255/2008.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παριστάμενος Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, παίρνοντας αφορμή από την εκ μέρους τινών εκ των αναιρεσειόντων προσβολή ως πλαστών των πρακτικών του Πενταμελούς Εφετείου, έθεσε προς το δικαστήριο το ζήτημα του ενδεχομένου της αναβολής της εκδικάσεως της υποθέσεως, προκειμένου να προηγηθεί η διερεύνηση του περί πλαστότητας ισχυρισμού.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των παρισταμένων διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που είπε ότι κατά την άποψή του δεν υπάρχει πλαστότητα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στη διάταξη του άρθρου 338 παρ. 1 ΚΠοινΔ ορίζεται ότι "Αν κατά την ποινική δίκη προσβληθεί ως πλαστό κάποιο έγγραφο, το δικαστήριο ερευνά κατά το δυνατό τη γνησιότητα αυτού ...". Περαιτέρω, στην παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι "Αν κατά την κρίση του δικαστηρίου το έγγραφο είναι αναγκαίο για την απόφαση στην κύρια υπόθεση, το δικαστήριο ερευνά σε κάθε περίπτωση τη γνησιότητα αυτού και μόνο όταν κρίνει ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι είναι πλαστό αναβάλλει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του τη δίκη ωσότου περατωθεί η διαδικασία για την πλαστογραφία".
Εν προκειμένω, κατά την ανάπτυξη των λόγων αναιρέσεως, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η επί της ενοχής απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, εκτάσεως περίπου 740 σελίδων, δεν απαγγέλθηκε σε δημόσια συνεδρίαση, την 3-5-2007, όπως ανακριβώς αναγράφεται στα οικεία πρακτικά, αλλά συντάχθηκε και γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μετά από ένα έτος περίπου, όταν το σύνολο των πρακτικών και των αποφάσεων της σε βάρος των αναιρεσειόντων διαδικασίας στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο καταχωρήθηκε, μετά την καθαρογραφή τους, στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠοινΔ. Και κατόπιν τούτου, λόγω του ότι ο ισχυρισμός αυτός συνοδεύτηκε από την προσβολή των πρακτικών ως πλαστών κατά τη διαβεβαίωση της δημόσιας απαγγελίας των αναλυτικών αιτιολογιών, τέθηκε εκ μέρους του εισαγγελέως προς το δικαστήριο το ζήτημα της ενδεχόμενης αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως μέχρις ότου διερευνηθεί η πλαστότητα των πρακτικών, εάν κατά την κρίση του η έρευνα αυτή φαινόταν αναγκαία. Κατά την κρίση του δικαστηρίου, όμως, ανάγκη αναβολής της εκδικάσεως της υποθέσεως δεν υφίσταται, διότι το εάν η επ' ακροατηρίου συνοπτική απαγγελία της αποφάσεως επί της ενοχής και η μετά από αυτή, σε εύθετο χρόνο, σύνταξη και γνωστοποίηση της αναλυτικής αιτιολογίας, ως συνήθης πρακτική της κατάρτισης και δημοσίευσης των ποινικών αποφάσεων απάντων των ελληνικών δικαστηρίων, συνιστά ή όχι πλαστότητα των πρακτικών που βεβαιώνουν δημόσια απαγγελία αυτών ή έλλειψη αιτιολογίας, πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο της επί του σχετικού λόγου αναιρέσεως απαντήσεως του δικαστηρίου, η οποία θα διατυπωθεί στην οικεία θέση της αποφάσεως επί των δηλώσεων αναιρέσεων των αναιρεσειόντων και των δικογράφων των προσθέτων λόγων αυτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής της εκδικάσεως της υποθέσεως προς διερεύνηση του προβληθέντος ισχυρισμού περί πλαστότητας των πρακτικών της προσβαλλόμενης 1149/3-5-2007 επί της ενοχής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 20η Οκτωβρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή