Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 618 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Προσφυγή εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με εγκαλούμενους εισαγγελικούς λειτουργούς. Παραπέμπεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, με τον οποίο συνυπηρετούν οι εγκαλούμενοι σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών για να αποφανθεί επ' αυτής.
Αριθμός 618/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Μαρτίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον ... και με εγκαλούμενους τους: 1) ..., 2)..., 3) ... και 4) .... Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1417/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη, με αριθμό 57/04.02.2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και αρ. 137§1 γ' Κ.Π.Δ. την υπ' αρ. 729/09 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα :
Κατά την διάταξη του αρ. 136 εδ. ε' Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ., δικαστήριο.
Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξ άλλου κατά την διάταξη του αρ. 137§1γ' Κ.Π.Δ. αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.
Στην προκειμένη περίπτωση με αφορμή την από 14-5-2008 αίτηση του ..., που επείχε θέση εγκλήσεως κατά των Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών ..., ..., του Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών ... και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χαλκίδας ..., διενεργήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών προκαταρκτική εξέταση (κατά παραπομπή με το υπ' αρ. 2082/2008 βούλευμα Συμβουλίου Εφ. Αθηνών) μετά το πέρας της οποίας απέρριψε την καταγγελία με την υπ' αρ. 48/2009 διάταξη του αρ. 47 Κ.Π.Δ.
Κατά της ανωτέρω διατάξεως ο εγκαλών άσκησε την από 1-7-2009 προσφυγή κατ' αρ. 48 Κ.Π.Δ. και ήδη καθίσταται αναγκαίως ο καθορισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή Εισαγγελέως Εφετών προκειμένου να αποφανθεί επί της προσφυγής αλλά και καθορισμού λοιπών εισαγγελικών και δικαστικών αρχών αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις αντίστοιχες δικαστικές αρχές πρώτου και δευτέρου βαθμού αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω Να διατάξει το δικαστήριό σας την παραπομπή της υποθέσεως επί της οποία σχηματίσθηκε η υπ' αρ. 311 2009/279 ΕΓ2 2009/120 δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών εφ' ης η υπ' αρ. 48/2009 διάταξη της αντιστοίχου εισαγγελέως αναφορικά με τους καταγγελουμένους αντεισαγγελείς Εφετών Αθηνών ...και ..., τον αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ... και εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας ... από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, καθώς κι στις αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές πρώτου και δεύτερου βαθμού εφ' όσον ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση. Αθήνα 19-1-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως. Την παραπομπή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., να ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να κρίνει προσφυγή κατά διατάξεως (άρθρο 48 του ΚΠΔ) στην οποία εμπλέκεται ως εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στην ίδια Εισαγγελία Εφετών. Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 137 περ. α' και β', 132, 134 και 135 του Κ.Π.Δ. που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την προσφυγή αυτή για κρίση σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση ο ... με την από 14-5-2008 έγκλησή του ζήτησε την ποινική δίωξη των: 1)..., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) ..., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3) ... Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και 4) ..., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, για το αναφερόμενο σ' αυτήν έγκλημα. Επί της εγκλήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθ. 48/2009 απορριπτική διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, κατά της οποίας ο εγκαλών άσκησε την υπ' αριθ. 61/2-7-2009 προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, επειδή οι εγκαλούμενοι ... και ... υπηρετούν στην Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με το βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών, ζητά με το υπ' αριθ. πρωτ. 729/9-10-2009 έγγραφό του να ορισθεί άλλος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την προσφυγή αυτή. Επειδή το αίτημα αυτό είναι, σύμφωνα με όσαπαραπάνω εκτέθηκαν, νόμιμο και βάσιμο, πρέπει να γίνει δεκτό και να ορισθεί ως αρμόδιος να αποφανθεί για την παραπάνω προσφυγή ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς και κατ' επέκταση οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν τυχόν ανακύψει περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ως κατά παραπομπή αρμόδιο, για να αποφανθεί επί της υπ' αριθ. 61/2-7-2009 προσφυγής του ... κατά της υπ' αριθ. 48/2009 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών και αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2010.-

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ