Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2456 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Σωματική βλάβη επικίνδυνη.
Περίληψη:
Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη πρέπει η σωματική βλάβη να μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για την ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη και αιτιολογείται η μία ή η άλλη περίπτωση. Όχι εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων από την επίκληση του λόγου της ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 2456/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλοπούλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Αποστολόπουλο, για αναίρεση της με αριθμό 847/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών. Με συγκατηγορούμενο τον Χ2.

Το Τριμελές Εφετείο Πατρών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιουλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1234/2009.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ίδιου Κώδικος, όταν αναφέρονται σ'αυτή με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαματική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Δια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τί προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπ' όψη του και συνεξετίμησε για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο μερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 Κ.Π.Δ. (Ολ.Α.Π. 1/2005). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη υπ' αριθμ. 847/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, δικάσαντος κατ'έφεση, τούτο, μετ' αναφορά κατ' είδος όλων των αποδεικτικών μέσων και δή "την κατάθεση της μάρτυρος υπερασπίσεως που εξετάστηκε στο Δικαστήριο τούτο, την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του παρόντος κατηγορουμένου και την όλη αποδεικτική διαδικασία", εδέχθη κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Οι κατηγορούμενοι υπηρετούσαν στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου B... S... II, το οποίο διενεργούσε πλόες στην ακτοπλοϊκή γραμμή ...- ... Στις 5.6.2002 και περί ώρα 13.00' ενώ διενεργούσαν έλεγχο σε φορτηγό - νταλίκα που είχε επιβιβασθεί στο ανωτέρω πλοίο που θα απέπλεε μετ' ολίγον για Ιταλία, διαπίστωσαν ότι εντός αυτού είχε κρυφτεί ο τριαντάχρονος Κούρδος, λαθρομετανάστης ..., ο οποίος επεδίωκε να εξέλθει της χώρας χωρίς να υποβληθεί στο νόμιμο έλεγχο και ενώ εστερείτο νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Αμέσως μετά την ανακάλυψη του ανωτέρω λαθρομετανάστη οι κατηγορούμενοι συνεπικουρούμενοι από το Γερμανό οδηγό της νταλίκας επιτέθηκαν απρόκλητα κατ' αυτού και άρχισαν να του καταφέρουν κτυπήματα με τα χέρια και τα πόδια στο κεφάλι και σε διάφορα μέρη του σώματος του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν τρία (3) κατάγματα αριστερών πλευρών μετά συνοδού πνευμονοθώρακος και μώλωπες τριχωτού κεφαλής και κάτω γνάθου (βλ. την από 21-1-2003 ιατροδικαστική έκθεση και το από 11-6-2002 πιστοποιητικό του Νοσοκομείου Ρίου Πατρών). Τα μέσα δε με τα οποία επηνέχθησαν τα κτυπήματα (χέρια και πόδια) και τα ευαίσθητα μέρη του σώματος (και το κεφάλι) του παθόντος που επλήγησαν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο για τη ζωή. Ενόψει τούτων, πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι της αποδιδόμενης σε αυτούς αξιόποινης πράξης της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού". Μετά ταύτα εκήρυξε τους παρόντα κατηγορούμενο Χ1 (εδώ αναιρεσείοντα) και απόντα, αλλ' εκπροσωπούμενο Χ2 ΕΝΟΧΟΥΣ του ότι: "Στην ... στις 5-6-2002 και περί ώρα 13.00' προκάλεσαν από κοινού σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας άλλου κατά τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του και συγκεκριμένα στο χώρο του Λιμένος ..., κατά την παραπάνω ημερομηνία, ως υπάλληλοι της εταιρείας B... S... FERRIES, στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας του πλοίου B... S... II ξυλοκόπησαν ανηλεώς σε όλο του το σώμα (μαζί με έναν άγνωστο αλλοδαπό οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του οποίου τα στοιχεία δεν κατορθώθηκε να διακριβωθούν κατά την προανάκριση, τον τριαντάχρονο Κούρδο λαθρομετανάστη επ' ονόματι ..., όταν εκείνο επιχείρησε να περάσει στην Ιταλία μέσα σε φορτηγό-νταλίκα που είχε επιβιβαστεί στο παραπάνω πλοίο, λίγο πριν την αναχώρηση του για την Ιταλία, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο με τρία κατάγματα αριστερών πλευρών, πνευμονοθώρακος και μώλωπες τριχωτού κεφαλής και κάτω γνάθου ως εκ του τρόπου δε που προκλήθηκαν οι παραπάνω σωματικές κακώσεις (βάναυσος ξυλοδαρμός, αδιακρίτως σε όλα τα σημεία του σώματος του, χωρίς συναίσθηση του απαιτούμενου μέτρου) θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για τη ζωή του οι δε κατηγορούμενοι θέλησαν να προξενήσουν σε αυτόν τις παραπάνω σωματικές κακώσεις και βεβαίως προέβλεπαν τα πραγματικά περιστατικά της ενέργειας τους και τη σημασία τους και ακόμα τελούσαν σε γνώση των περιστάσεων από τις οποίες προέκυπτε αντικειμενικά κίνδυνος για τη ζωή του εφ' όσον κάθε λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι η από περισσότερους του ενός επίθεση σε ένα ανυπεράσπιστο, άτομο με τον παραπάνω τρόπο, θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο για τη ζωή του". Με αυτά που εδέχθη η προσβαλλομένη απόφαση διέλαβε την απαιτουμένη κατά τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτήν με πληρότητα και σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο κατεδικάσθη ο αναιρεσείων κατηγορούμενος Χ1, τις αποδείξεις κατ' είδος και λεπτομερώς, από τις οποίες συνήγαγε αυτά, καθώς και τους συλλογισμούς με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1α, 27, 45, 307 - 308 παρ. Ια Π.Κ. Ειδικότερα αναφέρει όλα τα αποδεικτικά μέσα τα οποία έλαβεν υπ' όψη του και δη τις καταθέσεις των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στα αναγνωσθέντα πρακτικά της πρωτοβαθμίου δίκης ως και την κατάθεση της μάρτυρος υπερασπίσεως τα έγγραφα που ανεγνώσθησαν, μεταξύ των οποίων και την ιατροδικαστική έκθεση, αφού ουδέν των εγγράφων αυτών εξήρεσε, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναφορά του συγκεκριμένου στοιχείου που οδήγησε στο συγκεκριμένο πραγματικό περιστατικό.
Συνεπώς ο σχετικός μόνος λόγος της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ., περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εκ των άνω πλημμελειών, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Καθ' ό μέρος δε υπό την επίκληση του άνω λόγου προβάλλεται η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, διότι πλήττει την ουσία της υποθέσεως. Κατ' ακολουθίαν αυτών η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 30 Ιουλίου 2009 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της υπ' αριθμ. 847/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή