Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 946 / 2012    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Εφετών (προκειμένου να καθοριστεί από το Δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών), η ποινική δικογραφία που αφορά εισαγγελικό λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παραπέμπει στις αρχές (Εισαγγελικές και δικαστικές) Πειραιά.-
ΑΡΙΘΜΟΣ 946/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο- Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Βασίλειο Φράγγο, (σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 16/2011 και 20/2011 αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου), κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Αθανασίου Γεωργόπουλου , Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Μαΐου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούσα την Μ. Τ. του Τ. κατοίκου ... . Με εγκαλουμένη την Ε. Σ. .

Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 152911/25.1.2012 που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 203/2012 .
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου με αριθμό 88/29.3.2012 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγοντες την από 25-1-2012 αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, μετά της από 25-6-2010 μηνύσεως της Μ. Τ., κατά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Ε. Σ., για τον Κανονισμό αρμοδιότητας, κατ' εφαρμογήν των άρθρων 136 περίπτ. ε' και 137 του Κ.Π.Δ., εκθέτομεν τα εξής: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ΚΠΔ, Δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το αρμόδιο Δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει, όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Επομένως, η ανωτέρω αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, πρέπει, ελλείψει άλλου Πρωτοδικείου που να ανήκει στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, να γίνει δεκτή και να διαταχθεί από τον Άρειο Πάγο, ως αρμοδίου κατ' εφαρμογήν των μνημονευθεισών διατάξεων του ΚΠΔ, η παραπομπή της αναφερθείσης μηνύσεως στις κατωτέρω προτεινόμενες Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές. Κατόπιν αυτών, Προτείνομεν Να ορισθούν ως κατά παραπομπή αρμόδιοι α) ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Κορίνθου για τις κατά το άρθρο 43 ΚΠΔ ενέργειες, επί της από 25-6-2010 μηνύσεως της Μ. Τ. του Τ. κατά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Ε. Σ.. Και β) Οι Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Κορίνθου, καθώς και οι Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Ναυπλίου, αν συντρέξει περίπτωση, για να επιληφθούν επί της συγκεκριμένης υποθέσεως. Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 του ίδιου Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, μεταξύ άλλων και ο Εισαγγελέας, αρμόδιο δε να αποφασίσει γι' αυτήν είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στα εδάφια α' και β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού (137), συνεπώς και στην περίπτωση, κατά την οποία πρόκειται να κριθεί η τύχη εγκλήσεως κατά δικαστικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών και στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, στην οποία ανήκει η εν λόγω Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και αντίστοιχα Εισαγγελία Πλημμελειοδικών.
Στην προκειμένη περίπτωση, η Μ. Τ. του Τ., με την από 25-6-2010 μήνυσή της, καταμήνυσε την Ε. Σ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για την διαλαμβανόμενη σ' αυτήν αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος (ΠΚ 259). Η εν λόγω εγκαλούμενη εισαγγελική λειτουργός υπηρετεί ως Εισαγγελέας Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Όπως όμως προκύπτει από την ανωτέρω υπ' αριθμ. 152.922/25-1-2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, δεν υπάγεται πλέον άλλο Πρωτοδικείο, εκτός από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως από τις κατά τόπο αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Πειραιώς, για να επιληφθούν αυτές της σχετικής υποθέσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση, που αφορά τη δικογραφία, επί της οποίας η από 25-6-2010 αίτηση- μήνυση της Μ. Τ. του Τ. και της Ε. Σ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τις κατά τόπο αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Πειραιά.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ