Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 623 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 623/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη - Εισηγήτρια και Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Απριλίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Παντελή (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Α. Μ. - Δ. του Δ., κατοίκου ... που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 2774/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Νοεμβρίου 2012 αίτησή της, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 35/2013.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας συνεδρίαση, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Σταύρος Παπαγερμανός και ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, διότι η αναιρεσείουσα ήταν ασθενής και δε μπόρεσε να τον νομιμοποιήσει. Το εν λόγω αίτημα αναβολής πρέπει ν' απορριφθεί, ως αβάσιμο, καθόσον η επικαλούμενη ασθένεια της ενάγουσας, όπως προκύπτει από το από 26-10-2007 Εξιτήριο του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" και τις από 10-10-2011 και 15-5-2012 Ιατρικές βεβαιώσεις του Γενικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" οι οποίες προσκομίσθησαν αναφέρονται σε παρελθόντα χρόνο, και ως εκ τούτου η επικαλούμενη ασθένεια δε συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση.
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Στην περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει από τα υπό ημερομηνία 30-1-2013 και 29-1-2013 αποδεικτικά επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης …και της δικαστικής επιμελήτριας στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …αντίστοιχα, η αναιρεσείουσα κλητεύθηκε με θυροκόλληση καθώς και ο αντίκλητος δικηγόρος της από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Η αναιρεσείουσα όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, ούτε κάποιος συνήγορος της για να την εκπροσωπήσει. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα(άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα της αναιρεσείουσας, για αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης.
Απορρίπτει την, από 29-11-2012, αίτηση της αναιρεσείουσας Α. Μ. Δ. για αναίρεση της 2774/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Απριλίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή