Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 71 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 71/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη-Εισηγητή, Κυριακούλα Γεροστάθη και Βασίλειο Φράγγο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Νοεμβρίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιο Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου Κ. Κ. του Γ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη, περί αναιρέσεως της 274/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, με πολιτικώς ενάγοντες τους 1. Γ. θυγ. Δ. Η., 2. Δ. Η. του Β., 3. Δ. Η. του Β. και 4. Π. Δ. του Σ., κατοίκων ..., που δεν παρέστησαν.

Το Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Απριλίου 2011 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 565/2011.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 349 Κ.Π.Δ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρ. 20 παρ. 1 του Ν. 3904/2010, η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για την αναβολή της δίκης χωρίς τους περιορισμούς που τίθενται με τις διατάξεις των προηγούμενων παρ. του ίδιου ως άνω άρθρου. Στην προκειμένη περίπτωση ο πληρεξούσιος δικηγόρος του πρώτου αναιρεσείοντος ζήτησε ως προς αυτόν την αναβολή της δίκης λόγω της συμμετοχής του στην αποχή των δικηγόρων. Πρέπει επομένως να αναβληθεί η εκδίκαση της υποθέσεως ως προς τον πρώτο αναιρεσείοντα.
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ Κ.Π.Δ. ο Εισαγγελέας του Α.Π. κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155 -161και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α του ίδιου Κώδικα εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανιστεί η αίτηση του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 6 Ιουνίου 2011 αποδεικτικό επίδοσης του αρμόδιου επιμελητή δικαστηρίων ... ο δεύτερος αναιρεσείων Κ. Κ. κλητεύτηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα να εμφανιστεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλην όμως δεν εμφανίστηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως προς αυτόν και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ.1 Κ.Π.Δ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20.4.2011 αίτηση του Κ. Κ. του Γ., για αναίρεση της 274/2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου. Και
Καταδικάζει τον ανωτέρω αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα τα οποία ορίζει στο ποσόν των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2011.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 16 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή